PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 2 | 61--90
Tytuł artykułu

Wizerunek przywódcy w systemie totalitarnym, autorytarnym i demokratycznym. Analiza porównawcza

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
An image of the political leader in a totalitarian, authoritarian and democratic political system. Comparative analysis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem tego artykułu jest dokonanie próby konceptualizacji wizerunku polityka przy zastosowaniu czwartego ujęcia teoretycznego. Jest to ujęcie systemowe - dotyczy ono najwyższego poziomu zorganizowania rzeczywistości społecznej - poziomu systemu społecznego, składającego się z różnych podsystemów (m.in. politycznego, ekonomicznego, kulturowego). Jego podstawę epistemologiczną stanowi metoda systemowa. W oparciu o to założenie teoretyczne będą analizowane cechy charakterystyczne wizerunku polityków w kontekście typu systemu politycznego, w którym politycy działają. Przyjęte zostało, za Robertem A. Dahlem i Brucem Stinebricknerem, następujące ujęcie systemu politycznego: "System polityczny jest zbiorem elementów, które oddziaływają na siebie i które indywidualnie i zespołowo wywierają wpływ na jednostki i zespoły stanowiące elementy czy części systemu". Zostaną wyszczególnione trzy podstawowe typy systemu politycznego: totalitarny, autorytarny, demokratyczny. Metoda systemowa jest jedną z podstawowych i najstarszych metod badawczych w politologii. Stanowi ona zastosowanie powstałych na gruncie cybernetyki kategorii badawczych do badania zjawisk politycznych. Za jej twórców uważani są: David Easton, Gabriel A. Almond oraz G. Bingham Powell Jr., a także Karl W. Deutsch. (fragment tekstu)
EN
This article focuses on the relations between an image of a political leader and a type of a political system. The models of a political system were used to compare determinants and factors which have an influence on the process of image creation. This theoretical proposal is aimed at a description of the main social and political conditions of the image elements and political system's identity. The function of a leader's image for stability and development of the political system is different for each analysed political system, i.e. totalitarian, authoritarian and democratic systems. In the totalitarian system, the image of a political leader is a kind of communication tool for maintenance of the permanent social mobilization. In the authoritarian system, the process of the image creation allows a political leader to hold control over selected areas of social life. Finally, in the democratic system, a political leader uses his image to enter political and electoral market and establish stable position on them. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
61--90
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Białostocka
Bibliografia
 • Almond G.A., 1956. Comparative Political Systems. Journal of Politics 18(3), s. 391-409.
 • Almond G.A., 1965. A Developmental Approach to Political Systems. World Politics 17(2), s. 183-214.
 • Almond G.A., Powell Jr. G.B., 1966. Comparative Politics: A Developmental Approach. Little, Brown And Company (Inc.), Boston.
 • Anderson P.J., 2010. Konkurujące modele dziennikarstwa i demokracji. (w:) P.J. Anderson, G. Ward (red.). Przyszłość dziennikarstwa w dojrzałych demokracjach, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, s. 55 - 65.
 • Antoszewski A., 1999. System polityczny jako kategoria analizy politologicznej. (w:) Jabłoński A.W., Sobkowiak L. (red.). Studia z teorii polityki. Tom 1. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 73 - 88.
 • Antoszewski A., 2004. Autorytaryzm. (w:) Antoszewski A., Herbut R. (red.), Leksykon politologii, Wydawnictwo ATLA 2, Wrocław, s. 30-31.
 • Arendt H., 1968. The Origins of Totalitarianism. Meridian Books, New York.
 • Baczko B., 1994. Wyobrażenia społeczne. Szkice o nadziei i pamięci zbiorowej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Baszkiewicz J., 1998. Powszechna historia ustrojów państwowych. Wydawnictwo ARCHE, Gdańsk.
 • Betts R.K., Huntington S.P. 1985 - 1986. Dead Dictators and Rioting Mobs: Does the Demise of Authoritarian Rulers Lead to Political Instability. International Security 10(3), s. 112-146.
 • Bobbio N., 1987. The Future of Democracy. A Defence of the Rules of the Game. University of Minnesota Press, Minneapolis.
 • Borecki M., 1995. Mussolini. Delta, Warszawa.
 • Braud P., 1995. Rozkosze demokracji. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Brzeziński Z., 1956. Totalitarianism and Rationality. The American Political Science Review 50(3), s. 751-763.
 • Bullock A., 1997. Hitler: studium tyranii. Wydawnictwo Iskry, Warszawa.
 • Bynander F., Hart P., 2006. When Power Changes Hands: The Political Psychology of Leadership Succession in Democracies. Political Psychology 27(5), s. 707-730.
 • Chong-Min P., 1991. Authoritarian Rule in South Korea: Political Support and Governmental Performance. Asian Survey 31(8), s. 743-761.
 • Coleman S., 1975. Measurement and Analysis of Political Systems: A Science of Social Behavior. John Wiley and Sons, New York.
 • Dahl R.A., 1989. Democracy and its critics. Yale University Press, New Haven.
 • Dahl R.A., Stinebrickner B., 2007. Współczesna analiza polityczna. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 • Deutsch K.D., 1963. The Nerves of Government: Models of Political Communication and Control. The Free Press, New York.
 • Dix R.H. 1982, The Breakdown of Authoritarian Regimes. The Western Political Quarterly 35(4), s. 554-573.
 • Dobek-Ostrowska B., 2006. Komunikowanie polityczne i publiczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Dziak W.J., 2004. Kim Jong Il. Wydawnictwo TRIO, Warszawa.
 • Easton D., 1965. A Framework for Political Analysis. Prentice-Hall, Englewood Cliffs.
 • Easton D. 1957. An Approach to the Analysis of Political Systems. World Politics 9(3), s. 383-400.
 • Felczak W., 1983. Historia Węgier. Ossolineum, Wrocław.
 • Fenby J., 2009. Chiny. Upadek i narodziny wielkiej potęgi. Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • Fromm E., 2005. Ucieczka od wolności. Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", Warszawa.
 • Garlicki A., 1989. Józef Piłsudski 1867 - 1935. Czytelnik, Warszawa.
 • Geddes B., Zaller J., 1989. Sources of Popular Support For Authoritarian Regimes. American Journal of Political Science 33(2), s. 319-347.
 • Germani G., 1978. Authoritarianism, Fascism, and National Populism. Transaction Books, New Brunswick.
 • Gulczyński M., 2004. Panorama systemów politycznych świata. Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 • Hallin D.C., Mancini P., 2007. Systemy medialne. Trzy modele mediów i polityki w ujęciu porównawczym. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Hallowell J.H., 1993. Moralne podstawy demokracji. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Karwat M., 2006. O złośliwej dyskredytacji. Manipulowanie wizerunkiem przeciwnika. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Keefer P., 2007. Clientelism, Credibility, and the Policy Choices of Young Democracies. American Journal of Political Science 51(4), s. 804-821.
 • Kershaw I., 2009. Mit Hitlera. Wizerunek a rzeczywistość w III Rzeszy. Wydawnictwo Replika, Zakrzewo.
 • Kaer A.M., 2009. Rządzenie. Wydawnictwo Sic!. Warszawa.
 • Król M. 1988., Słownik demokracji. Res Publica. Kraków.
 • Kula H.M. 2005. Propaganda współczesna: istota - właściwości. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Lane J.-E., Ersson S., 2003. Democracy: A Comparative Approach. Routledge. New York.
 • Langer T. 1977. Amerykańska wersja analizy systemowej w nauce o państwie. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Lee Kaid L., Holtz-Bacha Ch. (red.), 2008. Encyclopedia of Political Communication. Volume 1&2, SAGE Publications Ltd, London.
 • Lewandowski J., 2001. Estonia. Wydawnictwo TRIO. Warszawa.
 • Linz J.J., 2000. Totalitarian and Authoritarian Regimes. Lynne Rienner Publishers, Inc., Boulder.
 • Lipset S.M., 1998. Homo politicus. Społeczne podstawy polityki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Machelski Z. 2001. Opozycja w systemie demokracji parlamentarnej: Wielka Brytania, Niemcy, Włochy. Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 • Master M.F., Robertson J.D., 1988. Class Compromises in Industrial Democracies. The American Political Science Review 82(4), s. 1183-1201.
 • Mazur M., 2007. Marketing polityczny. Studium porównawcze prezydenckich kampanii wyborczych w USA i w Polsce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • McQuail D., 2007. Teoria komunikowania masowego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Mider D., 2008. Partycypacja polityczna w Internecie. Studium politologiczne. Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.
 • Mikołajewski K., 2010. Zastosowanie analizy cybernetyczno-systemowej w naukach społecznych. Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.
 • Mojsiewicz C., 1999. Rola opinii publicznej w polityce. Terra, Poznań.
 • Montefiore S.S., 2004. Stalin. Dwór czerwonego cara. Wydawnictwo MAGNUM, Warszawa.
 • Mularska-Andziak L., 1994. Franco. Puls Publications, London.
 • Nelson T.E. 2004. Policy Goals, Public Rhetoric, and Political Attitudes, The Journal of Politics 66(2), s. 581-605.
 • Noelle-Neumann E., 2004. Spirala milczenia. Opinia publiczna - nasza skóra społeczna. Zysk i Sk-a Wydawnictwo, Poznań.
 • Ochmański J., 1990. Historia Litwy. Ossolineum, Wrocław.
 • Pancer S.M., 1999. Brown S.D., Widdis Barr C., Forming Impressions of Political Leaders: A Cross-National Comparison. Political Psychology 20(2), s. 345-368.
 • Purcell S.K., 1973. Decision - Making in an Authoritarian Regime: Theoretical Implications from a Mexican Case Study. Word Politics 26(1), s. 28-54.
 • Rawnsley G.D. 2005. Political Communication and Democracy. Palgrave Macmillan, Basingstoke.
 • Roberts A., 2003. Hitler i Churchill. Sekrety przywództwa. Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.
 • Roberts D.D., 2006. The Totalitarian Experiment in Twentieth-Century Europe. Understanding the Poverty of Great Politics. Routledge, New York.
 • Rydlewski G., 2004. O skutecznym działaniu w polityce. Dziesięć przykazań nie tylko dla ludzi polityki. Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.
 • Rydlewski G., 2009. Rządzenie w świecie megazmian (Studium politologiczne). Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.
 • Ryszka F., 1984. Nauka o polityce. Rozważania metodologiczne. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Ryszka F., 1985. Państwo stanu wyjątkowego: rzecz o systemie państwa i prawa Trzeciej Rzeszy. Ossolineum, Wrocław.
 • Sartori G., 1998. Teoria demokracji. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Service R., 2008. Towarzysze: komunizm od początku do upadku. Historia zbrodniczej ideologii. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków.
 • Sztompka P., 2007. Zaufanie: fundament społeczeństwa. Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK, Kraków.
 • Taehyun Nam., 2007. Rough days in democracies: Comparing protests in democracies. European Journal of Political Research 46(1), s. 97-120.
 • Tucker R.C., 1965. The Dictator and Totalitarianism. World Politics 17(4), s. 555-583.
 • Voltmer K., 2006. Mass Media And Political Communication in New Democracies. Routledge, New York.
 • Waite R.G.L., 1971. Adolf Hitler's Guilt Feelings: A Problem in History and Psychology. Journal of Interdysciplinary 1(2), s. 229-249.
 • Weber M., 2004. Racjonalność, władza, odczarowanie. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
 • Wiatr J.J., 2008. Przywództwo polityczne. Studium politologiczne. Wydawnictwo WSHE, Łódź.
 • Wołkogonow D., 1998. Stalin. Tom 1. Wydawnictwo AMBER, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171327573

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.