PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | z. 130 | 91--105
Tytuł artykułu

Competitiveness of Tourist Destinations as a Research Problem in the Geography of Tourism - Analytical Assumptions behind the Research Model

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The paper explores the issue of competitiveness in the field of tourism. Assuming an economic perspective and basing on a discussion of the issue with respect to tourist destinations, the paper looks at this type of analysis in the field of the geography of tourism. The paper utilizes systems analysis to create a competitiveness research model for multifunctional tourist destinations, which factors in a spectrum of determinants driving local tourist development. (original abstract)
Twórcy
 • Jagiellonian University in Krakow, Poland
Bibliografia
 • Alejziak W., 2008, Wielkie wydarzenia sportowe jako czynnik walki konkurencyjnej na globalnym rynku turystycznym (Major sports events as factors in the global battle for the tourist market) [in:] G. Gołembski (ed.), Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji (Tourism as a regional competitiveness growth factor in the era of globalization), Wyd. AE w Poznaniu, 52-66.
 • Assaker G., Vinzi V. E., O'Connor P., 2011, Extending a tourism causality network model: a crosscountry, multigroup empirical analysis, Tourism and Hospitality Research, 1 (11), 258-277.
 • Azzoni C.R., 2009, Cost competitiveness of international destinations, Annals of Tourism Research, 36 (4), 719-722.
 • Bednarczyk M. (ed.), 2011, Zarządzanie konkurencyjnością biznesu turystycznego w regionach (Managing competitiveness in the tourism sector), Wyd. CeDeWu, Warszawa.
 • Botti L., Peypoch N., Robinot E., Solonadrasana B., 2009, Tourism destination competitiveness. The French regions case, European Journal of Tourism Research, 2 (1), 5-24.
 • Enright M.J., Newton J., 2005, Determinants of tourism destination competitiveness in Asia Pacific. Comprehensiveness and universality, Journal of Travel Research, 43 (4), 339-350.
 • Camisóna C., Monfort-Mirb V. M., 2012, Measuring innovation in tourism from the Schumpeterian and the dynamic-capabilities perspectives, Tourism Management, 33, 776-789.
 • Chojnicki Z., 1999, Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii (Analytical and theoretical bases of geography), Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.
 • Claver-Cortés E., Molina-Azorin J.F., Pereira-Moliner J., 2007, Competitiveness in mass tourism, Annals of Tourism Research, 34 (3), 727-745.
 • Connelly G., 2007, Testing governance - a research agenda for exploring urban tourism competitiveness policy. The case of Liverpool 1980-2000, Tourism Geographies, 9 (1), 84-114.
 • Cracolici M. F., Nijkamp P., 2008, The attractiveness and competitiveness of tourist destinations: a study of southern Italian regions, Tourism Management, 30, 336-344.
 • Croes R., 2011, Measuring and explaining competitiveness in the context of small island destinations, Journal of Travel Research, 50 (4), 431-442.
 • Croes R., Rivera M. A., 2010, Testing the empirical link between tourism and competitiveness. Evidence from Puerto Rico, Tourism Economics, 16 (1), 217-234.
 • Crouch G. I., 2011, Destination competitiveness. An analysis of determinant attributes, Journal of Travel Research, 50 (1), 27-45.
 • Das J., Dirienzo C., 2010, Tourism competitiveness and corruption. A cross-country analysis, Tourism Economics, 16 (3), 477-492.
 • Das J., Dirienzo C. E ., 2012, Tourism competitiveness and the role of fractionalization, International Journal of Tourism Research, 14 (3), 285-297.
 • Duman T., Kozak M., 2010, The Turkish tourism product. Differentiation and competitiveness, Anatolia, 21 (1), 89-106.
 • Dwyer L., Forsyth P., Rao P., 2000. The price competitiveness of travel and tourism: a comparison of 19 destinations, Tourism Management, 21 (1), 9-22.
 • Dwyer L., Kim C., 2003. Destination competitiveness. Determinants and indicators, Current Issues in Tourism, 6 (5), 369-414.
 • Dziewoński K., 1971, Baza ekonomiczna i struktura funkcjonalna miast, Studium rozwoju pojęć, metod i ich zastosowania (The economic base and functional structure of cities - concepts, methods, applications), Prace Geograficzne IG PAN, 87.
 • Enright M.J., Newton J., 2004, Tourism destination competitiveness. A quantitative approach, Tourism Management, 25, 777-788.
 • Gallarza M., Saura I. G., Garcia H. C., 2002, Destination image: towards a conceptual framework, Annals of Tourism Research, 29, 56-78.
 • Gomezelja D. O ., Mihalic T., 2008, Destination competitiveness - applying different models, the case of Slovenia, Tourism Management, 29, 294-307.
 • Gursoy D., Baloglu S., Chi C. G., 2009, Destination competitiveness of Middle Eastern countries. An examination of relative positioning, Anatolia, 20 (1), 151-163.
 • Hong W. C., 2009, Global competitiveness measurement for the tourism sector, Current Issues in Tourism, 12 (2), 105-132.
 • Kayar C. H., Kozak N., 2010, Measuring destination competitiveness. An application of the travel and tourism competitiveness index - 2007, Journal of Hospitality Marketing and Management, 19 (3), 203-216.
 • Kowalczyk A., 2008, Turystyka kulturowa jako czynnik kształtujący konkurencyjność regionów (Cultural tourism as a factor driving regional competitiveness) [in:] G. Gołembski (ed.), Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji (Tourism as a regional competitiveness growth factor in the era of globalization), Wyd. AE w Poznaniu, 39-51.
 • Kozak M., 2002, Destination benchmarking, Annals of Tourism Research, 29 (2), 497-519.
 • Kurek W., 2004, Turystyka na obszarach górskich Europy. Wybrane zagadnienia (Tourism in European mountain areas. Selected issues), Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków.
 • Kurek W., Mika M., 2007, Turystyka jako przedmiot badań naukowych (Tourism as a subject of scientific research) [in:] W. Kurek (ed.), Turystyka (Tourism), Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 11-49.
 • Kurek W., Mika M., 2008, Miejscowości turystyczne w dobie konkurencji (na przykładzie Polskich Karpat) (Tourist destinations in the Polish Carpathians in the era of competition) [in:] G. Gołembski (ed.), Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji (Tourism as a regional competitiveness growth factor in the era of globalization), Wyd. AE w Poznaniu, 219-228.
 • Lasanta Martínez T., Laguna M., Vicente Serrano S. M, 2007, Do tourism-based ski resorts contribute to the homogeneous development of the mediterranean mountains? A case study in the central Spanish Pyrenees. Tourism Management, 28 (5), 1326-1339.
 • Lisowski A, 2003, Koncepcje przestrzeni w geografii człowieka (Spatial models in human geography), Uniw. Warszawski, Warszawa.
 • Mangion, M.-L., Durbarry R., Sinclair M. T., 2005, Tourism competitiveness: price and quality, Tourism Economics, 11 (1), 45-68.
 • Marcelpoil E., François H., 2009, Real estate, a complex factor in the attractiveness of French mountain resorts, Tourism Geographies, 11 (3), 334-349.
 • Matczak A., 1989, Problemy badania funkcji turystycznej miast Polski (Issues in tourism research on Polish cities), Turyzm, 5, 27-39.
 • Matczak A., 1992, Model badań ruchu turystycznego. Studium metodologiczne (Tourist traffic research model. Case study on methods), Acta Univeristatis Lodziensis, Wyd. Uniw. Łódzkiego.
 • Mazanec J. A., Ring A., 2011, Tourism destination competitiveness. Second thoughts on the World Economic Forum reports,Tourism Economics, 17 (4), 725-751.
 • Mazanec J. A., Wöber K., Zins A.H., 2007, Tourism destination competitiveness: from definition to explanation?, Journal of Travel Research, 46, 86-95.
 • Mazurkiewicz L., 2007, Model przestrzennego zachowania turystów (Spatial behaviors of tourists), Przegląd Geograficzny, 79 (1), 99-113.
 • Metaxas T., 2009, Place marketing, strategic planning and competitiveness. The case of Malta, European Planning Studies, 17 (9), 1357-1378.
 • Mika M., 2010, Regional and cross-border competition as a development factor in tourist reception areas in the Western Carpathians [in:] D. Richard (ed.) Development durable des territories: de la mobilisation des acteurs aux demarches pearticipatives, Wyd. Univ. Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, 317-330.
 • Mika M., 2011, Miasta jako obszary recepcji turystycznej (Cities as tourist destinations) [in:] M. Mika (ed.) Kraków jako ośrodek turystyczny (Kraków as a tourist destination), Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, 15-34.
 • Mika M., Krzesiwo K., 2011, Ocena atrakcyjności turystycznej stacji narciarskich w świetle zagadnienia ich konkurencyjności - studium porównawcze Szczyrku i Białki Tatrzańskiej (Evaluation of the tourist attractiveness and competitiveness of ski resorts - Szczyrk and Białka Tatrzańska case study), Prace Geograficzne, 125, 95-110.
 • Mika M., Krzesiwo K., Krzesiwo P., 2007, Współczesne problemy rozwoju ośrodków narciarskich w Polsce - przykład Szczyrku (Contemporary issues in ski resort development in Poland - Szczyrk case study) [in:] D. Ptaszycka-Jackowska (ed.), Polska przestrzeń turystyczna (Tourist space in Poland), Prace Geograficzne, 117, 63-77.
 • Mika M., Kurek W., 2011, Ocena i perspektywy rozwoju Krakowa jako ośrodka turystycznego (Evaluation of Krakow as a tourist center) [in:] M. Mika (ed.) Kraków jako ośrodek turystyczny (Kraków as a tourist destination), Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, 291-304.
 • Niezgoda A., 2006, Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego (Sustainable tourist destination development), Prace Habilitacyjne, 24, Wyd. Akad. Ekon., Poznań.
 • Niezgoda A., 2008, Cele rozwoju zrównoważonego a przewaga konkurencyjna obszaru recepcji turystycznej (Sustainable development vs. priority of tourist destination competitiveness) [in:] G. Gołembski (ed.), Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji (Tourism as a regional competitiveness growth factor in the era of globalization), Wyd. AE Poznaniu, 19-31.
 • Olszewski M., Zmyślony P., 2009, Analiza konkurencji na podstawie oceny jakości na rynku usług noclegowych (Analysis of the competition by services quality evaluation in accommodation), Marketing i Rynek, 16 (3), 34-41.
 • Pashardes, P., Sinclair M. T., 2005, Tourism competitiveness - special issue, Tourism Economics, 11 (1).
 • Pike S., Mason R., 2011, Destination competitiveness through the lens of brand positioning. The case of Australia's Sunshine Coast, Current Issues in Tourism, 14 (2), 169-182.
 • Porter M. E ., 1980, Competitive strategy: techniques for analyzing industries and competitors, The Free Press, New York.
 • Porter M. E ., 1985, Competitive advantages: creating and sustaining superior performance, The Free Press, New York.
 • Porter M. E ., 1990, The competitive advantages of nations, The Free Press, New York.
 • Ribes J. F. P., Rodríguez A.R., Jiménez M.S., 2011, Determinants of the competitive advantage of residential tourism destinations in Spain, Tourism Economics, 17 (2), 373-403.
 • Richards G., 2002, Tourism attraction systems, Annals of Tourism Research, 29, 1048-1064.
 • Ritchie, J. R. B., Crouch, G., 2000, The competitive destination: a sustainability perspective, Tourism Management, 21 (1), 1-7.
 • Ritchie, J. R. B., Crouch, G., 2003, The competitive destination: a sustainable tourism perspective, C A B I Publishing, Wallingford.
 • Rogers E., 2009, Kierunki przekształceń karpackich uzdrowisk Polski i Słowacji w warunkach gospodarki wolnorynkowej (Changes at Carpathian spa resorts in a free market economy), Rozprawa doktorska, ZGTiU, Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków.
 • Rotter-Jarzębińska K., 2009, Konkurencyjność Krakowa na europejskim rynku turystycznym (Competitiveness of Kraków in the European tourist markeplace) [in:] B. Domański, W. Kurek (ed.), Gospodarka i przestrzeń (The economy and geography), Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków, 245-262.
 • Wang C. Y., Hsu M.K., Swanson S.R., 2012, Determinants of tourism destination competitiveness in China, Journal of China Tourism Research, 8 (1), 97-116.
 • Włodarczyk B., 2009, Przestrzeń turystyczna - istota, koncepcje, determinanty rozwoju (Tourist space - characteristics, models, determinants of development), Wyd. Uniw. Łódzkiego, Łódź.
 • Żemła M., 2008, Wizerunek jako istotny czynnik konkurencyjności obszaru recepcji turystycznej (Image as a key factor of tourist destination competitiveness) [in:] G. Gołembski (ed.), Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji (Tourism as a regional competitiveness growth factor in the era of globalization), Wyd. AE w Poznaniu, 19-31.
 • Żemła M., Żemła A., 2006, Wpływ czynników lokalizacji na konkurencyjność ośrodka narciarskiego (Effect of location on the competitiveness of a ski resort), Turyzm, 16 (1), 71-83.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171327593

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.