PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | z. 74 | 617--629
Tytuł artykułu

Budowanie reputacji przedsiębiorstwa poprzez innowacyjność

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Building the Corporate Reputation Through Innovation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Reputacja jest uważana za najcenniejszy zasób, kreujący wartość współczesnego przedsiębiorstwa. Budowanie pozytywnej reputacji wymaga utrzymywania odpowiednich relacji z interesariuszami oraz podejmowania działań zgodnych z ich oczekiwaniami. Wobec nasilającej się w skali globalnego rynku konkurencji oraz rosnącej siły oddziaływania kluczowych grup interesariuszy, przedsiębiorstwa są zmuszone do poszukiwania nowych możliwości rozwoju i poprawy efektywności działania. Takie szanse generuje kreowanie i wdrażanie innowacji. Celem artykułu jest identyfikacja uwarunkowań rozwoju innowacyjności we współczesnych przedsiębiorstwach oraz wskazanie jej roli w budowaniu ich reputacji. Bazą przeprowadzonych rozważań były: teoria interesariuszy, koncepcje reputacji oraz wyniki badań ankietowych na temat roli i uwarunkowań rozwoju innowacyjności we współczesnych przedsiębiorstwach.(abstrakt oryginalny)
EN
Reputation is considered to be the most valuable resource of contemporary value-creating businesses. Building a positive reputation required to maintain appropriate relations with stakeholders and to take action in line with expectations. In view of the increasing scale of the global market competition and the growing strength of key stakeholder groups, businesses are forced to seek new opportunities and improve operational efficiency. Such opportunities generates creation and implementation of innovations. The purpose of this article is to identify the determinants of the innovation development in contemporary enterprises and to indicate its role in building their reputations. The basis for deliberations were conducted: stakeholder theory, concepts of reputation and results of a survey on the role and determinants of innovation development in modern enterprises.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
617--629
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • 1. Burke R.J., Martin G., Cooper C.L.: Corporate Reputation. Managing Opportunities and Threats. Gower Publishing Ltd., England 2012.
 • 2. Denison D.R., Mishra A.K.: Towards a theory of organizational culture and effectiveness. "Organization Science", 6(2), 1995.
 • 3. Eckert B., Venar J.: More Lightning, Less Thunder: How to Energize Innovation Teams. "New & Improved", New York 2007.
 • 4. Freeman R.E.: Strategic Management. A Stakeholder Approach. Pitman Publishing, London 1984.
 • 5. Gorczyńska A.: Problem pomiaru efektywności przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, Ostrołęka 2010.
 • 6. Gorczyńska A.: Wpływ nowych rozwiązań technologicznych na funkcjonowanie rynków papierów wartościowych - zarys problemu, [w:] Jajuga K. (red.): Finanse - nowe wyzwania. Rynek finansowy. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 174, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 • 7. How the role of innovation within the business and the way companies innovate are being transformed. Global CEO Pulse Survey on Innovation. www.pwc.com, 06. 2013.
 • 8. Jonek-Kowalska I.: Współdziałanie w formie aliansu strategicznego jako metoda wspierania działalności innowacyjnej, [w:] Ekonomiczne uwarunkowania wprowadzania innowacji. ZN Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 55, Gliwice 2011.
 • 9. Lavrence A.T., Weber J.: Business & Society, Stakeholders, Ethics, Public Policy. McGraw-Hill, New York 2008.
 • 10. Łodziński J., Brzeziński S.: Finansowanie innowacyjności polskich przedsiębiorstw na tle Unii Europejskiej, [w:] "Zarządzanie", Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, nr 10, Częstochowa 2013.
 • 11. Nawrocki T.: Innowacyjność produktowa przedsiębiorstw. Metodyka oceny na przykładzie spółek giełdowych. CeDeWu, Warszawa 2012.
 • 12. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenie i interpretacji danych dotyczących innowacji. Wspólna publikacja OECD i Eurostatu , wyd. 3, 2005.
 • 13. Rayner J.: Managing reputational risk. Curbing treats, leveraging opportunities, John Wiley & Sons, England 2003.
 • 14. Szwajca D.: Czy można skutecznie zarządzać reputacją firmy? "Marketing i Rynek", nr 7, 2011.
 • 15. Szwajca D.: Dylematy pomiaru innowacyjności przedsiębiorstwa, [w:] "Zarządzanie i Edukacja", nr 78, Warszawa 2011.
 • 16. Szwajca D.: Lojalność klienta jako źródło konkurencyjności współczesnego przedsiębiorstwa, [w:] Pyka J. (red.): Nowoczesność przemysłu i usług. Współczesne koncepcje i metody zarządzania przedsiębiorstwami. TNOiK, Katowice 2005.
 • 17. Wojtczuk-Turek A.: Kulturowe determinanty innowacyjności przedsiębiorstwa, [w:] Juchnowicz M. (red.): Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim. Wolters Kluwer Business, Kraków 2009.
 • 18. Zieliński M.: Innowacje a kultura organizacji, [w:] Ekonomiczne uwarunkowania wprowadzania innowacji. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, nr 55, Gliwice 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171327635

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.