PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2008 | nr 1 | 169--182
Tytuł artykułu

Akceptacja społeczna "podatku śmieciowego" na terenach wiejskich

Warianty tytułu
Factors Determining the Introduction of a "Garbage Tax" in Rural Areas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest określenie stanu gospodarki odpadami komunalnymi oraz zasadności i szans wprowadzenia "podatku śmieciowego" na terenach wiejskich. Badania przeprowadzono w trzech gminach położonych w południowej części województwa podlaskiego w 2007 roku. Uzyskane wyniki pokazują, że sytuacja dotycząca właściwego zagospodarowania odpadów komunalnych na obszarze objętym badaniami uległa w ostatnim czasie poprawie. Nie jest ona jednak jeszcze zadowalająca, gdyż nadal około 20% właścicieli nieruchomości na terenach wiejskich nie posiada umów o odbiór odpadów komunalnych przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Zainteresowanie udziałem w referendum gminnym dotyczącym przejęcia przez gminę od właścicieli nieruchomości obowiązku właściwego postępowania z odpadami i wprowadzenia "podatku śmieciowego" wśród osób objętych badaniami, jest stosunkowo duże. Zdecydowanie za udziałem w referendum było 50% respondentów, a 23% raczej wzięłoby w nim udział. Spośród osób deklarujących chęć uczestnictwa w referendum raczej za wprowadzeniem "opłaty śmieciowej" opowiedziałoby się 54%, jeżeli nie istniałoby ryzyko, że będzie ona wyższa od kosztów obecnie ponoszonych. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper was to determine the condition of waste management and the purposefulness of and chances for introducing a "garbage tax" in rural areas. In 2007 investigations were carried out in three communes situated in the southern part of Podlaskie voivodeship. The results of the conducted research indicate that the situation in respect of proper management of wastes generated by households has improved recently in the surveyed area. However, it is not satisfactory yet as evidenced by the fact that approximately 20% of the owners of real estate in rural areas have not signed any contracts for the disposal of wastes with specialised enterprises. Persons covered by research show a relatively strong interest in the participation in a referendum concerning the proposal to shift the duty of organising proper waste management from the owners of real estate to local authorities and to introduce a related "garbage tax". As many as 50% of the respondents declared they would certainly participate in such referendum, whereas 23% of the surveyed persons said they would most probably participate in it. Among the persons who declared their willingness to participate in the referendum as many as 54% would most probably support the imposition of a "garbage fee", provided that there would be no risk that such fee could prove higher than the costs of waste disposal borne by them at present. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
169--182
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Czeluśniak R., 2003:. Program ochrony środowiska gminy Kalety. Maszynopis Eko-dom, Kalety.
 • Dyrektywa parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej nr 2006/12/WE w sprawie odpadów, 2006. Dziennik Urzędowy UE nr 114 z 27 kwietnia 2006 r.
 • Kozmana M., 2006: Podatek śmieciowy wraca. Gminy chcą pełnej kontroli nad śmieciami. Rzeczpospolita 26.06.2006 r.
 • Leszczyński S., 2001: Wybrane aspekty gospodarowania odpadami w perspektywie przyłączenia się Polski do UE. W: Gospodarka wodno-ściekowa i odpadowa w świetle integracji Polski z Unią Europejską. Red. E. Grygorczuk-Petersons. Wydaw. Politechniki Białostockiej, Białystok.
 • Majkowski R., 2004: Spalanie odpadów w paleniskach domowych. Skutki oraz zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi. Kominiarz Polski 3.
 • Małecki P., 2006: Uwarunkowania i doświadczenia w funkcjonowaniu opłaty śmieciowej. Ekonomia i Środowisko 2 (30).
 • Matlak D., 2007: Spór o podatek śmieciowy. Ekologia 1.
 • Nussbaumer Т., 2004: Dioxin - und PAK-Emissionen der privaten Abfallverbrennung. Umwelt- Materialien 172. Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft, Berno.
 • Ochrona środowiska 2006, 2006. GUS, Warszawa.
 • Rakiel-Czarnecka W., 2005: Śmieci - dowód na istnienie człowieka? Przyroda Polska 4.
 • Regulacje prawne Unii Europejskiej w obszarze gospodarki odpadami, 2005 (http://huby.seo.pl/13_recykling/l 31 _kpgo.htm).
 • Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipno, 2004. Załącznik do uchwały nr XV/80/04 Rady Gminy Lipno z dnia 6 września 2004 roku.
 • I Uchwała Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie krajowego planu gospodarki odpadami, 2006. MP nr 90, poz. 946.
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 1996. DzU nr 132. poz. 622 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym, 2000. DzU nr 88, poz. 985.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, 2001. DzU nr 62, poz. 628 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, 2004. Dz.U nr 19, poz. 177 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej, 2005. DzU nr 175, poz. 1462 z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171327641

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.