PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 7 (CD) | 124--134
Tytuł artykułu

Umiędzynarodowienie klastra szansą jego rozwoju

Warianty tytułu
Cluster internationalization as a chance for development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zjawiskiem wpływającym na współczesną gospodarkę jest umiędzynarodowienie przedsiębiorstw, także tych skupionych w klastrach. Dlatego też, tworzenie międzynarodowych powiązań klastrów staje się kolejnym etapem rozwoju współpracy między podmiotami gospodarczymi. Atrakcyjność klastra dla zagranicznych inwestorów pobudza jego rozwój ekonomiczny i technologiczny poprzez zwiększenie liczby jego członków, umocnienie relacji partnerskich, kreowanie innowacji czy też dostęp do wyspecjalizowanych czynników produkcji. Celem artykułu jest przedstawienie procesu internacjonalizacji klastra. Rozważaniom opartym na przeglądzie literatury towarzyszy studium przypadku Klastra Bioenergia dla Regionu.(fragment tekstu)
EN
In recent years, there has been noticed a rapid development of clusters in Poland. Typical qualities such as spatial concentration, cooperation, knowledge and innovations transfer within a cluster as well as mutual vision of development in today's economy acquire new significance. This is why the mere concept of cluster should be constantly revised. Cluster attractiveness for foreign investors or cooperators stimulates its economic and technological development through an increase in number of its members, availability of specialized factors of production, creation of innovations, and strengthening of partnership. Therefore, cluster internationalization is of benefit to its participants, cluster structure, and region's and state's economy. The discussion is based on literature research and a case study of the Bioenergy for the Region Cluster.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
124--134
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Brown P., Bell J., Industrial clusters and small firm internationalization [in:] eds. Taggart J.H., Berry M., McDermott M., Multinationals in a New Era: international strategy and management, London 2001
 • orynia M., Jankowska B., Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2008
 • Götz M., Atrakcyjność klastra dla lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych, Instytut Zachodni, Poznań 2009
 • http://www.bioenergiadlaregionu.eu/pl/
 • Internacjonalizacja klastrów. Podręcznik przygotowany w ramach projektu międzynarodowego TACTICS, PARP, 2012
 • Jankowska B., Internacjonalizacja klastrów, "Gospodarka Narodowa" 2010, Nr 5-6
 • Jankowska B., Koopetycja w klastrach kreatywnych. Przyczynek do teorii regulacji w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012
 • Johnson J., Mattsson L.G., Internationalization of industrial systems - a network approach [in:] eds. Buckley P.J., Ghauri P., The internationalization of the firm, London 1993
 • Klastry w Polsce. Katalog, PARP, Warszawa 2012
 • Kowalski A.M., Znaczenie klastrów dla innowacyjności gospodarki w Polsce, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2013
 • Krugman P., Increasing returns and economic geography, "Journal of Political Economy" 1991, Vol. 99, No. 3
 • M. Ślepko, Umiędzynarodowienie klastrów gospodarczych, CeDeWu, Warszawa 2012
 • Marshall A., Principles of Economics, Macmillan, London 1920
 • Oviatt B.M., McDougall P.P., Challenges form internationalization process theory: the case of international new ventures, "Management International Review" 1997, Vol. 37, No. 2
 • Perroux F., La notion de pole de croissance, L'economie du XXen siecle, Presses Universitaires de France, Paris 1964
 • Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa, 2001
 • Porter M.E., The competitive advantage of nations, London 1998
 • Romer P., Endogenous technological change, "Journal of Political Economy" 1990, Vol. 98, No. 5
 • Rosińska-Bukowska M., Istota transferu wiedzy i kreacji innowacji w klastrach - analiza inicjatyw klastrowych w regionie łódzkim [w:] red. Buko J., Frankowska M., Klastry - wiedza, innowacyjność, rozwój, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 719, Ekonomiczne problemy usług Nr 94, Szczecin 2012
 • Sopas L., Born exporting in regional clusters: preliminary empirical evidence [in:] eds. Taggart J.H., Berry M., McDermott M., Multinationals in a New Era: international strategy and management, London 2001
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171327749

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.