PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | Zintegrowany system pomiarów dokonań w rachunkowości. Księga pamiątkowa wydana z okazji 60-lecia obecności prof. zw. dra hab. Zbigniewa Messnera w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach | 221--238
Tytuł artykułu

Istota i zakres pomiaru dokonań przedsiębiorstw w ujęciu rachunkowości zarządczej

Warianty tytułu
The Essence and Scope of Corporate Perfomance Measurement Under the Framework of Management Accounting
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Pomiar stanowi istotę rachunkowości. Bez pomiaru nie jest bowiem możliwa realizacja podstawowych funkcji rachunkowości, do których tradycyjnie zalicza się funkcje informacyjną, kontrolną, analityczną . Wiele definicji traktuje rachunkowość jako system, którego centralny element stanowi pomiar. R. Mattessich twierdzi, że rachunkowość stanowi model podwójnej klasyfikacji wartości służący do kwantytatywnego opisu i analizy strumieni dochodu oraz zagregowanych wielkości majątku i kapitału, zależny od wielu warunków. Określenie "kwantytatywny opis" oznacza tu pomiar w szerokim sensie (tj. wraz z klasyfikacją). (...) Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie istoty pojęcia "dokonania" oraz terminów bliskoznacznych, a także zakresu pomiaru dokonań w ujęciu rachunkowości zarządczej. (fragment tekstu)
EN
The main objective of the paper was to discuss the essence and the scope of performance measurement in management accounting. In the first part of the article the general idea of the term "performance" was depicted and further the meaning of performance measurement in the context of management accounting was analyzed. In particular, the relation of performance to some other terms such as economy, effectiveness and efficiency was presented. In the second part of the paper the scope of performance measurement in the area of managerial accounting was proposed. Four major criteria needed to determine this scope were examined. Thus the emphasis was put on the performance measurement in different functional areas, on various management level in the organizational hierarchy, across transformation of resources, and finally from the point of view of stakeholders' interests. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Blocher E.J., Chen K.H., Cokins G., Lin T.W.: Cost Management. A Strategie Emphasis, McGraw-Hill Irwin, New York 2005.
 • Bourguignon A.: Performance Management and Management Control: Evaluated Managers' Point of View, "European Accounting Review" 2004, Vol. 13, No 4.
 • CIMA Official Terminology, CIMA Publishing, Oxford 2005.
 • Cokins G,: Performance Management, Finding the Missing Pieces (to Close the Intelligence Gap), John Wiley & Sons, Hoboken 2004.
 • Dżurak P., Stanoch E.R.: Czy mamy do czynienia z "rewolucją" systemu pomiaru i oceny dokonań przedsiębiorstwa? "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2001, nr 1.
 • Henri J.F.: Performance Measurement and Organizational Effectiveness: Bridging the Gap, "Managerial Finance" 2004, Vol. 30, No 6.
 • Jarugowa A., Nowak W.: Pomiar i ocena dokonań jednostek zorientowanych na zysk, "Rachunkowość" 1995, nr 6.
 • Karmańska A.: System informacyjny we współczesnym przedsiębiorstwie. W: Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa. Red. A. Karmańska, Difin, Warszawa 2006.
 • Kaura M.N.: Management Control and Reporting Systems. Harmonising Design and Implementation, Response Books, New Delhi 2002.
 • Kotarbiński T.: Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocław 1982.
 • Kwiecień M.: Rachunkowość jako narzędzie zarządzania. System z bazą wiedzy. Prace Naukowe AE nr 566, Wrocław 1991.
 • Lebas M., Euske K.: A Conceptual and Operational Delineation of Performance. W: Business Performance Measurement. Theory and Practice. Red. A. Neely, Cambridge University Press, Cambridge 2006.
 • Lebas M.: Oui, il faut définir la performance. "Revue française de comptabilité" 1995, Juillet-ao?t.
 • Lebas M.J.: Performance Measurement and Performance Management. "International Journal of Production Economics" 1995, Vol. 41, No 1-3.
 • Mały słownik języka polskiego. Red. S. Skorupka, H. Auderska, Z. Łempicka, PWN, Warszawa 1989.
 • Messner Z.: Informacja ekonomiczna a zarządzanie przedsiębiorstwem (ze szczególnym uwzględnieniem rachunkowości), PWN, Warszawa 1971.
 • Michalak J.: Ewolucja pomiaru wyników ekonomicznych w rachunkowości zarządczej. "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2004, tom 21(77).
 • Michalak J.: Pomiar dokonań. Od wyniku finansowego do balanced scorecard, Difin, Warszawa 2008.
 • Micherda B.: Funkcje i struktura współczesnej rachunkowości: W: Podstawy rachunkowości. Red. B. Micherda. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Neely A., Gregory M., Platts K.: Performance Measurement System Design: A Literature Review and Research Agenda. "International Journal of Operations & Production Management" 2005, Vol. 25, No 12.
 • Nowak W.A.: Sterowanie dokonaniami organizacji. W: A.A. Jaruga, W.A. Nowak, A. Szychta, Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, SWSPiZ, Łódź 2001.
 • Otley D.: Performance Management: A Framework for Management Control Systems Research. "Management Accounting Research" 1999, Vol. 10, No 4.
 • Performance Measurement and Management Control: Superior Organizational Performance. Red. M.J. Epstein, J.F. Manzoni, Elsevier, Oxford 2004.
 • Piosik A.: Budżetowanie i kontrola budżetowa w warunkach rachunku kosztów działań. AE, Katowice 2002.
 • Pszczołowski T.: Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji. Ossolineum, Wroclaw 1978.
 • Simons R.: Performance Measurement and Control Systems for Implementing Strategy. Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey 2000.
 • Sobańska I.: Rachunkowość zarządcza. W: Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Najnowsze tendencje, procedury i ich zastosowanie w przedsiębiorstwach. Red. I. Sobańska, C.H. Beck, Warszawa 2003.
 • Sunder S.: Theory of Accounting and Control. South-Western College Publishing, Cincinnati, Ohio 1997.
 • Szychta A.: Teoria rachunkowości Richarda Mattessicha w świetle podstawowych kierunków rozwoju rachunkowości. Studium metodologiczne, FRRwP, Warszawa 1996.
 • Wade D., Recardo R.: Corporate Performance Management. Butterworth-Heinemann, Woburn 2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171327841

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.