PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 4 | 240--259
Tytuł artykułu

Kanały dystrybucji ubezpieczeń gospodarczych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Delivery Channels of Economic Insurance
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Trudno dziś wyrokować, jaki kształt przyjmie nowa dyrektywa w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego. Powyższe omówienie zmian w dyrektywie jedynie sygnalizuje niektóre problemy. Już teraz trzeba analizować dotychczasowe i przyszłe regulacje prawne, aby uniknąć błędów podczas nowelizowania polskich przepisów dotyczących dystrybucji ubezpieczeń. Po przeprowadzeniu analizy obowiązującego prawa oraz literatury dotyczącej przedmiotu publikacji udowodniłem, że nowe regulacje prawne dotyczące dystrybucji ubezpieczeń, przyjęte w ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym, nie są zgodne z innymi aktami prawnymi dotyczącymi tego zagadnienia. Ze względu na brak logiki i porządku w regulacjach nie ma wiarygodnych danych, jak w rzeczywistości wygląda dystrybucja ubezpieczeń w Polsce. Istnieje konieczność dostosowania innych aktów prawnych do aktu prawnego wyższej rangi, jakim jest ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Zmian wymaga również podejście instytucji gromadzących i opracowujących dane. (fragment tekstu)
EN
Economists and lawyers are dealing with analysis of delivery channels, however all the time a penetrating analysis is missing. Researchers are creating their definitions of the delivery channel, they are leading different divisions intermediaries. There are a few legal documents concerning distribution of insurance in the Polish law but they contain a lot of errors, they are often contrary to oneself. To analyse delivery channels of insurance belongs in accordance with the act of 22 May 2003 on insurance mediation. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Bałasz P., Szaniawski K.: Ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym, Kraków: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. 2005.
 • Chróścicki A.: Agent nie może być brokerem, "Gazeta Ubezpieczeniowa" 2003, nr 44.
 • Chróścicki A.: Ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym z komentarzem, Bydgoszcz-Warszawa: Oficyna Wydawnicza Branta 2004.
 • Czubała A.: Dystrybucja produktów, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2001.
 • http://www.knf.gov.pl
 • Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Warszawa: Gebethner i Ska 1994.
 • Kowalewski E.: Broker ubezpieczeniowy w świetle regulacji prawnej - zagadnienia cywilnoprawne, "Prawo Asekuracyjne" 1996, nr 1.
 • Kowalewski E.: Pośrednictwo ubezpieczeniowe, w: Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, red. Wąsiewicz, t. I, Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta 1994.
 • Kowalewski E., Sangowski T.: Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz, Warszawa: LexisNexis 2004.
 • Kubiak A.: Umowa ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej i na cudzy rachunek, Bydgoszcz-Toruń: Oficyna Wydawnicza Branta 2008.
 • Kufel - Siemińska A.: Właściwości kanałów dystrybucji usług ubezpieczeniowych, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2005.
 • Mintoft - Czyż T.: Anachroniczna definicja pośrednictwa, "Gazeta Bankowa" 2004, marzec.
 • Monkiewicz J., Pazio N.: Marketing ubezpieczeniowy i komunikacja marketingowa, w: J. Monkiewicz, Podstawy ubezpieczeń, t. III, Przedsiębiorstwo, Warszawa: Poltex 2003.
 • Nowotarska - Romaniak B.: System dystrybucji jako istotny element w funkcjonowaniu polskich firm ubezpieczeniowych, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2000, nr 3-4.
 • Otto R., Otto J.: Dystrybucja w strategii marketingowej firmy ubezpieczeniowej, "Studia Prawno-Ekonomiczne" 54(1996).
 • Przewalska K., Orlicki M.: Nowe prawo ubezpieczeń gospodarczych, Bydgoszcz-Warszawa-Poznań: Oficyna Wydawnicza Branta 2004.
 • Przybytniowski J.: Pośrednictwo ubezpieczeniowe w Polsce na tle regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im Oskara Langego we Wrocławiu 1999.
 • Przybytniowski J.: Problem etyki pośrednictwa ubezpieczeniowego, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2001, nr 1-2.
 • Ratajczak M.: Dystrybucja ubezpieczeń przez Internet, Warszawa: Fundacja "Warta" 2001.
 • Rogowski S. (red): Prawo ubezpieczeń - ustawy z komentarzem, Warszawa: Poltex 2004.
 • Rutkowski A.: Dystrybucja usług ubezpieczeniowych, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 1993, nr 10-12.
 • Ubezpieczenia 2009 Raport Polskiej Izby Ubezpieczeń, www.piu.org.pl
 • Witkowska J.: Kanały dystrybucji usług ubezpieczeniowych, Toruń: TNOiK 2008.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/92/WE z 9.12.2002 r. w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego, Dz.Urz. nr L 9 z dn. 15.01.2003 r.
 • Kodeks Spółek Handlowych, Dz.U. 2000, nr 94, poz. 1037 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12.11.2003 r. w sprawie sposobu składania wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych oraz zgłaszania zmian danych objętych tym wpisem, Dz.U. 2003, nr 211, poz. 2053.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18.08.2007 w sprawie danych gromadzonych w bazach danych tworzonych przez Polską Izbę Ubezpieczeń, Dz.U. 2007, nr 159, poz. 1119.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18.09.2006 r. w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz sposobu udostępniania informacji z tego rejestru, Dz.U. 2006, nr 178, poz. 1316.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie minimalnego zakresu szkolenia osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych oraz zakresu obowiązujących tematów egzaminu i trybu jego przeprowadzania, Dz.U. 2005, nr 125, poz. 1053.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18.09.2006 r. w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz sposobu udostępniania informacji z tego rejestru, Dz.U. 2006, nr 178, poz. 1316.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz sposobu udostępniania informacji z tego rejestru, Dz.U. 2003, nr 211, poz. 2068.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4.07.2005 r. w sprawie sposobu składania wniosków o wpis albo o zmianę wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych oraz wykazu dokumentów dołączonych do takich wniosków, Dz.U. 2005, nr 125, poz. 1052.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5.12.2003 r. w sprawie minimalnego zakresu szkolenia osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych oraz zakresu obowiązujących tematów egzaminu i trybu jego przeprowadzania, Dz.U. 2003, nr 217, poz. 2131.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7.07.2005 r. w sprawie minimalnego zakresu szkolenia osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych oraz zakresu obowiązujących tematów egzaminu i trybu jego przeprowadzania, Dz.U. 2005, nr 125, poz. 1053.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), Dz.U. nr 251, poz. 1885.
 • Ustawa z dnia 18.02.2005 r. o zmianie ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2005, nr 48, poz. 447.
 • Ustawa z dnia 18.09.2001 r. Kodeks morski, Dz.U. 2001, nr 138, poz. 1545 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 22.05.2003 r. o działalności ubezpieczeniowej tekst ujednolicony, Dz.U. 2010 r., nr 11, poz. 66 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 22.05.2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym Dz.U. 2003, nr 124, poz. 1154, z poźn. zm.
 • Ustawa z dnia 8.07.2005 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, Dz.U. 2005, nr 167, poz. 1396
 • Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 7.11.1995 r. w sprawie określenia warunków zwalniania niektórych osób wykonujących działalność agencyjną od obowiązku jej wykonywania przy pomocy osób fizycznych posiadających zezwolenie Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń na wykonywanie czynności agenta ubezpieczeniowego, M.P. 1995, nr 59, poz. 661.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171327875

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.