PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | 11 | nr 1 | 99--108
Tytuł artykułu

Gathering Knowledge about Disruptions in Material Flow in Network Supply Chain

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Sammeln von Wissen über Störungen im Materialfluss Innerhalb Einer Netzwerk-Lieferkette
Gromadzenie wiedzy o zakłóceniach w przepływach materiałowych w sieciowym łańcuchu dostaw
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Artykuł ma na celu prezentację badań nad strategiami wzmacniania odporności w sieciowym łańcuchu dostaw wyrobów hutniczych. Badania przeprowadzono w latach 2011-2013. W sieciowych łańcuchach dostaw istnieją ogniwa kluczowe dla budowania odporności. Ogniwa te oddziałują na przepływy materiałowe całego łańcucha poprzez wytłumianie zakłóceń. Predysponowane do kształtowania strategii wzmacniającej odporność całego sieciowego łańcucha dostaw są przedsiębiorstwa flagowe. Prowadzone badania miały na celu wskazanie metodyki gromadzenia wiedzy pozwalającej przedsiębiorstwom flagowym wzmacniać odporność sieciowego łańcucha dostaw. Metody: Wzmacnianie odporności w sieciowych łańcuchach dostaw wymaga opisu struktury sieciowego łańcucha dostaw, charakterystyki przedsiębiorstw sterujących przepływami a także zdefiniowania czynników ryzyka i stref wzmacniania zakłóceń. Uwzględniając te wymagania zaproponowano oryginalną metodykę gromadzenia wiedzy dla potrzeb wzmacniania odporności sieciowego łańcucha dostaw. Definiowanie czynników ryzyka oraz stref wzmacniania zakłóceń a także charakterystyka sieci według wyodrębnionych atrybutów są rekomendowanymi przez autorów etapami budowy modelu wspomagania decyzji strategicznych materiałowego punktu rozdziału w zakresie wzmacniania odporności łańcucha dostaw. Badania obejmują zarówno wskazanie wpływu struktury łańcucha dostaw na zakłócenia oraz strategii i roli materiałowego punktu rozdziału w wygładzaniu zakłóceń, jak i wytypowanie zbioru czynników zakłócających, przeprowadzenie analizy przyczynowo skutkowej obejmującej zakłócenia i skutki zakłóceń z perspektywy poszczególnych ogniw łańcucha dostaw oraz wskazanie potencjalnych czynników wzmacniających zakłócenia. Wyniki: Wartością dodaną, wzbogacającą teorię zarządzania jest zgrupowanie zakłóceń w czynnikach ryzyka wyodrębnionych pod względem częstotliwości występowania zakłóceń oraz ich skutków. Ponadto zaproponowano i zdefiniowano pojęcie stref wzmacniania zakłóceń. Strefy ukształtowane są ze zbiorów czynników wzmacniających zakłócenia mających podobny wpływ na zakłócenia. Wnioski: Proponowane podejście gromadzenia wiedzy pozwalającej na modelowanie przepływów materiałowych i budowę strategii wzmacniania odporności sieciowego łańcucha dostaw zostało zweryfikowane w wybranej organizacji spieniającej założenia przedsiębiorstwa flagowego sieciowego łańcucha dostaw wyrobów hutniczych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article aims at presenting a study into disruptions in a network supply chain of metallurgic products. The research was carried out in the years 2011-2013. Network supply chains include key chain links for building the resistance. These chain links affect material flows of the whole supply chain through silencing disruptions. Those predisposed to form a strategy strengthening the resistance of the whole network supply chain are organizations fulfilling the assumptions of flagship enterprise. Material and methods: The research is carried out in two stages: the stage of identification of disruptions (risk factors) and the stage of identification of strengthening disruptions zones. The authors carried out simulation experiments based on three models built in the management system dynamics technique (VensimDSS). The proposed methodology required constructing original tools for measuring disruptions and zones strengthening the disruptions in the form of cards for measuring disruptions. Results: The value added is grouping of disruptions in risk factors distinguished in terms of the frequency of the occurrence of disruptions and their results. The authors proposed and defined the notion of zones of strengthening disruptions. The zones are formed from sets of factors strengthening disruptions with similar influence on disruptions. Conclusions: The IT system composed of a module for identification of disruptions in material flows and a simulation model is a proposal dedicated to organizations controlling material flows in a network supply chain in the conditions of disruptions. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
11
Numer
Strony
99--108
Opis fizyczny
Twórcy
 • Silesian University of Technology, Poland
 • Silesian University of Technology, Poland
Bibliografia
 • Awasthi A., Grzybowska K., 2014, Barriers of the supply chain integration process, "Logistics Operations, Supply Chain Management and Sustainability", P. Golinska (ed.), Springer International Publishing, 15-30.
 • Blackhurst J., Craighead C., Elkins D., Handfield R., 2005, An empirically derived agenda of critical research issues for managing supply chain disruptions, International Journal Product Research, 43, (19), 4067-4081.
 • Brzóska J., 2013, Innovations as a Factor of Business Models Dynamics in Metallurgical Companies, METAL 2013, 22ndInternational Conference on Metallurgy and Materials, May 15-17. 2013, Brno, Czech Republic, EU, [CD-ROM] pp.1842. ISBN 978-80-87294-41-3.
 • Chan H., Wang W., Luong L., Chan F., 2009, Flexibility and adaptability in supply chain: a lesson learnt from a practitioner, Supply Chain Management: An International Journal 14(6), 407-410.
 • Chen Y, Lin Ch., 2008, Establishing an adaptive production system for smoothing disruptions in supply networks, Human Systems management, 27, 63-72.
 • Chopra S., Reinhardt G., Mohan U., 2007, The importance of decoupling recurrent and disruption risks in a supply chain, Naval Research Logistics 54(5), 12-25.
 • Czakon W., 2012, Sieci w zarządzaniu (Networks in management), Wydawnictwo Kulwer.
 • Di Caprio D., Santos-Arteaga F., 2009, An optimal information gathering algorithm, International Journal of Applied Decision Sciences, 2 (2), 105-115.
 • Grzybowska K., 2012, Mechanizmy koordynacji w łańcuchu dostaw, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 12, 50-52.
 • Grzybowska K., Kovács G., 2014, Logistics Process Modelling in Supply Chain - algorithm of coordination in the supply chain - contracting, International Joint Conference SOCO'14-CISIS'14-ICEUTE'14, Advances in Intelligent Systems and Computing Vol. 299, 311-320.
 • Hagedoorn J., Roijakkers N., Van Kranenburg H., 2006, Inter - Firm R&D Networks Capabilites for High - Tech Partnership Formulation, British Journal Management,. 39-53.
 • Harryson S., Dudkowski R., Stern A., 2008, Transformation networks In innovation Alliance - the development of Volvo C70, Journal Management Studies 45 (4), 123-135.
 • Kramarz W., 2013, Modelowanie przepływów materiałowych w sieciowym łańcuchu dostaw. Odporność łańcucha dostaw wyrobów hutniczych, (Modelling of material flows in net supply chain. The resitance of supply chain of metallurgical goods). DIFIN, Warszawa.
 • Lin Z., Yang H., Arga B., 2009, Alliance Partners and Firm Performance Resource Complementarity and Status Association, Strategic Management Journal, 30, 921-940.
 • Machado V., Barroso A., Tenera A., Cruz Machado V., 2009, Strategies to mitigate supply chain disturbances, POMS 20th Annual Conference, Orlando, Florida USA 1-4. 05, 3-25.
 • Probst G., Raub S., Romhardt K., 2002, Managing Knowledge. Building Blocks For Success, Oficyna Ekonomiczna.
 • Sheffi Y., 2005, Resilient Enterprise Overcoming Vulnerability for Competitive Adventage, MIT Press Massachusetts.
 • Salmador M., Florín J., 2012, Knowledge creation and competitive advantage in turbulent environments: a process model of organizational learning, Knowledge Management Research Practice, 11, August, 374-388.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171327889

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.