PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 362 Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce | 286--299
Tytuł artykułu

Sekurytyzacja i jej uregulowanie w przepisach prawa krajowego - zarys problematyki

Autorzy
Warianty tytułu
Securitization and Regulations Pertaining to it in the National Legal Provisions - Outline of the Issue
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Sekurytyzacja ma na celu "uzyskanie środków finansowych z wierzytelności poprzez emisję papierów wartościowych, których wykup zabezpieczają sekurytyzowane wierzytelności" (uchwała SN - Izba Cywilna z 29 listopada 2007 r.). Wyróżnia się dwa zasadnicze modele sekurytyzacji, tj. sekurytyzację pozabilansową (tzn. poprzez sprzedaż aktywów) i sekurytyzację bilansową (tzn. poprzez transfer ryzyka poza bilans, przy braku zbycia aktywów). W procesie sekurytyzacji bierze udział co najmniej kilka podmiotów, a w szczególności inicjator i SPV. W Polsce rolę SPV pełnią fundusze sekurytyzacyjne, będące funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi dokonującymi emisji certyfikatów inwestycyjnych, w celu zgromadzenia środków na nabycie wierzytelności lub praw do świadczeń z tytułu określonych wierzytelności (art. 183 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych).(abstrakt oryginalny)
EN
In the Polish legal system there are basically two normative acts which provisions refer to the issue of securitization. These are: the act on investment funds and the Banking Law Act. However, these acts do not regulate the securitization process as a whole, but only some of its areas. Securitization is aimed at "obtaining financial resources from liabilities through the issuance of securities whose redemption is secured with securitized liabilities" (resolution of the Supreme Court-Civil Chamber, of 29th November 2007). Principally, we can distinguish two basic models of securitization, i.e. off-balance sheet securitization (securitization through the sales of assets) and balance sheet securitization (securitization by risk transfer out of balance sheet, with no disposal of assets). At least a few subjects take part in the process of securitization, in particular the initiation (arranger) and SPV. In Poland, the role of SPV usually rests with securitization funds, which are closed investment funds that issue investment certificates in order to collect the funds for the purchase of liabilities or the rights to benefits following from particular liabilities (art. 183 paragraph 1 of the act on investment funds).(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Balcerowicz-Szkutnik M., Lawędziak B., Szkutnik W., Wolny-Dominiak A., Zakrzewska-Derylak B., Ryzyko zobowiązań i działań w inwestycjach gospodarczych oraz ubezpieczeniowych. Aspekt modelowania i oceny sekurytyzacji ryzyka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009.
 • Bielawska A., Sekurytyzacja jako technika refinansowania przedsiębiorstwa, Politechnika Koszalińska, Instytut Ekonomii i Zarządzania, Zeszyty Naukowe nr 12, 2008, http://wne.tu.koszalin.pl/ images/dokumenty/wydawnictwo/zeszyty/02/19.pdf.
 • Clist A., Zasady sekurytyzacji, [w:] J. Zombirt (red.), Perspektywy rozwoju sekurytyzacji w Polsce. Warunki efektywnego wykorzystania nowego instrumentu finansowania działalności, Warszawski Instytut Bankowości, Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów, Warszawa 1999.
 • Grabczan W., Zarządzanie ryzykiem bankowym, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1996.
 • Matela K., Co to jest sekurytyzacja, http://banking-magazine.pl/2012/08/29/co-to-jest-sekurytyzacja/.
 • Münch M., Glogowski E., Nowe usługi finansowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 • Półtorak B., Sekurytyzacja kredytu hipotecznego na podstawie działalności banków hipotecznych, wyd. II, CeDeWu.pl, Warszawa 2007.
 • Pyka I. (red.), Przesłanki i formy sekurytyzacji aktywów podmiotów gospodarczych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 2003.
 • Pyka I. (red.), Sektor finansowy w Polsce w warunkach globalizacji procesów gospodarczych, cz. II, WSZMiJO, Katowice 2000.
 • Raczkowska I.A., Sekurytyzacja wierzytelności bankowych, Biblioteka Miesięcznika Glosa, Wydawnictwo KiK Konieczny i Kruszewski, Warszawa 2001.
 • Zombirt J., Czy stosować sekurytyzację jako alternatywne źródło finansowania?, "Rynek Terminowy" 2001, nr 4.
 • Zombirt J. (red.), Perspektywy rozwoju sekurytyzacji w Polsce. Warunki efektywnego wykorzystania nowego instrumentu finansowania działalności, Warszawski Instytut Bankowości, Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów, Warszawa 1999.
 • Sekurytyzacja, Serwis informacyjny, http://sekurytyzacja.info/o_sekurytyzacji-1.
 • Sekurytyzacja, Serwis informacyjny, http://sekurytyzacja.info/o_sekurytyzacji-4-3.
 • Sekurytyzacja aktywów bankowych, Zeszyty BRE Bank - CASE, nr 82/2006, http://www.case.com.pl/ upload/publikacja_plik/9742319_bre82.pdf.
 • Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Raport z prac grupy ds. sekurytyzacji wierzytelności bankowych, 2013 r., http://www.knf.gov.pl/Images/Raport_sekurytyzacja_1_tcm75-34041.pdf.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171327951

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.