PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 362 Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce | 300--314
Tytuł artykułu

Śródki ochrony praw własności przemysłowej w okresie transformacji ustrojowej (zagadnienia materialnoprawne)

Warianty tytułu
Protection Measures of Industrial Property Rights in the Times of Political Transformation (Substantive Issues)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest zbadanie, jak w okresie transformacji ustrojowej zmieniały się przepisy w zakresie roszczeń przysługujących uprawnionemu w sytuacji naruszenia praw z zakresu własności przemysłowej, a tym samym jak zmiany polityczne, gospodarcze i społeczne oraz członkostwo Polski w Unii Europejskiej wpłynęły na metodę ochrony tych praw.(abstrakt oryginalny)
EN
The breakdown of socialism in the former Soviet Union and its satellite states, led to a complete new economic structure in Europe, finalized by the EU enlargement, with far-reaching economic, political and administrative consequences. The purpose of this article is to examine how the transformation process influenced systems for enforcing industrial property rights in Poland and how it contributed to the method of protecting these rights.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Antoniuk J., Roszczenia z tytułu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, MoP 2004, nr 15.
 • Czajkowska-Dąbrowska M., Cywilnoprawna ochrona praw na dobrach niematerialnych, PPH 2002, wkładka: Własność przemysłowa, aktualne problemy prawne i etyczne.
 • Czajkowska-Dąbrowska M., Własność czy własności (intelektualne), [w:] Współczesne problemy prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Marii Poźniak-Niedzielskiej, red. A. Kidyba, R. Skubisz, Kraków 2007.
 • Drexl J., Hilty R., Kur A., Vorschlag für eine Richtlinie über die Maßnahmen und Verfahren zum Schutz der Rechte am geistigen Eigentum - eine erste Würdigung, GRUR Int., 2003, z. 7.
 • Du Vall M., Prawo patentowe, Warszawa 2008.
 • Kołodziej A., Roszczenie informacyjne w prawie własności intelektualnej. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Janusza Szwaji, PIPWI UJ, Zakamycze 2004, z. 88.
 • Kopff A., Roszczenie o wydanie uzyskanych korzyści w prawie autorskim i prawie wynalazczym a roszczenie z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia, [w:] Studia z prawa zobowiązań, red. Z. Radwański, Warszawa - Poznań 1979.
 • Kur A., The Enforcement Directive - Rough Start, Happy Landing?, IIC 2004, z. 7.
 • Nowińska E., Promińska U., du Vall M., Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2011.
 • Podrecki P., Środki ochrony praw własności intelektualnej, LexisNexis, Warszawa 2010.
 • Podrecki P., Traple E., [w:] System prawa prywatnego. Prawo własności przemysłowej. Tom 14a, red. J. Skubisz, Warszawa 2011.
 • Poźniak-Niedzielska M., Naruszenie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, [w:] Naruszenia praw na dobrach niematerialnych, red. T. Szymanek, Warszawa 2001.
 • Prawo własności przemysłowej. Komentarz, red. P. Kostański, Warszawa 2014.
 • Skubisz R., Roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści, [w:] Współczesne problemy prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. M. Poźniak-Niedzielskiej, red. A. Kidyba, R. Skubisz, Kraków 2007.
 • Sołtysiński S., Nowicka A., Uwagi o projekcie ustawy wdrażającej dyrektywę 2004/48 WE w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, KPP 2006, z. 4.
 • Szewc A., Naruszenie własności przemysłowej, Warszawa 2003.
 • Szewc A., Jyż G., Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2011.
 • Tischner A., Kumulacja podstaw ochrony a dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, [w:] Rozprawy cywilistyczne. Księga pamiątkowa dedykowana Edwardowi Drozdowi, red. M. Pecyna, J. Pisuliński, M. Podrecka, Warszawa 2013.
 • Tischner A., Odpowiedzialność majątkowa za naruszenie prawa do znaku towarowego, Warszawa 2008.
 • Tischner A., [w:] Prawo własności przemysłowej. Komentarz, red. P. Kostański, Warszawa 2014.
 • Tischner A., Targosz T., Dostosowanie polskiego prawa własności intelektualnej do wymogów prawa wspólnotowego. Uwagi na tle projektu z dnia 24 maja 2006 r. ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz zmianie innych ustaw, PIPWI UJ 2007, z. 97.
 • Traple E., Stosunek czynu nieuczciwej konkurencji do praw własności intelektualnej, ZNUJ PWOWI 2001, z. 77.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171327955

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.