PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 362 Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce | 330--341
Tytuł artykułu

Prokura oddziałowa

Warianty tytułu
Branch Commercial Proxy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozważania w opracowaniu są prowadzone przede wszystkim na gruncie obecnie obowiązującej regulacji zawartej w art. 1095 k.c., z uwzględnieniem zarówno stanu prawnego obowiązującego pod rządem Kodeksu handlowego, jak i projektowanych zmian tej instytucji, ujętych w Projekcie nowego kodeksu cywilnego. Zgodnie regulacją zawartą w art. 1095 k.c. prokurę można ograniczyć do zakresu spraw wpisanych do rejestru oddziału przedsiębiorstwa (prokura oddziałowa). Przedstawiona definicja legalna prokury oddziałowej budzi szereg kontrowersji. Ponadto sformułowana przez ustawodawcę definicja nie pozwala na wykorzystanie tej przydatnej instytucji w praktyce obrotu gospodarczego. Dlatego też w niniejszej pracy zarówno przedstawiono de lege ferenda propozycje koniecznych zmian legislacyjnych, jak i zaproponowano własną definicję prokury oddziałowej.(abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the institution of branch commercial proxy. The considerations are conducted mainly on the basis of current regulation incorporated in the Article 109 of the Civil Code. In addition to that, both past and future legal regulations are taken into account. In accordance with the regulation of the Article 109 of the Civil Code, a commercial proxy may be limited to matters entered in the register of the enterprise's branch (branch commercial proxy). This legal definition of branch commercial proxy raises a number of controversies, which will be thoroughly discussed in the paper. Additionally, it is to be stated that the definition formulated by the legislature does not allow for the use of this useful institution in business practice. Therefore, in the paper there are presented (de lege ferenda) some proposals of necessary legislative actions as well as the suggested definition of branch commercial proxy.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bielecki M., Ograniczenia prokury, MoP 2007, nr 1.
 • Bielski P., Prokura jako instytucja prawna przedsiębiorców rejestrowych, PPH 2001, nr 9.
 • Borkowski M., Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa 2009.
 • Buchenfeld A., Prokura w projekcie nowelizacji Kodeksu cywilnego, cz. II, "Radca Prawny" 2002, nr 2.
 • Doliwa A., Prokura w świetle zmienionych przepisów Kodeksu cywilnego, MoP 2003, nr 20.
 • Gajek M., Niepotrzebna instytucja (w sprawie prokury oddziałowej), "Palestra" 1995, nr 9-10.
 • Gawrysiak-Zabłocka A., Oddziały spółek zagranicznych w Polsce - wybrane zagadnienia, [w:] Wpływ europeizacji prawa na instytucje prawa handlowego, red. J. Kruczalak-Jankowska, Gdańsk - Warszawa 2013.
 • Grykiel J., Prokura oddziałowa w świetle regulacji art. 1095 k.c., PPH 2006, nr 10.
 • Grykiel J., Powstanie prokury, Warszawa 2008.
 • Grykiel J., Prokura w projekcie kodeksu cywilnego, [w:] Instytucje prawa handlowego w przyszłym kodeksie cywilnym, red. T. Mróz, M. Stec, Warszawa 2012.
 • Hejbudzki M., Instytucja prokury w świetle nowelizacji Kodeksu cywilnego, "Radca Prawny" 2004, nr 6.
 • Herbet A., Pojęcie i koncepcja legislacyjna prokury - uwagi na tle art. 1091 i n. k.c. oraz art. 168 i n. projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego, [w:] Instytucje prawa handlowego w przyszłym kodeksie cywilnym, red. T. Mróz, M. Stec, Warszawa 2012.
 • Jacyszyn J., Rudowicz J., Oddział spółki. Tworzenie i funkcjonowanie, Kraków 1999.
 • Kasprzyk M., Prokura, Kraków 1999.
 • Kidyba A., Nowe rozwiązania Kodeksu cywilnego dotyczące prokury, [w:] Państwo, prawo, myśl prawnicza: prace dedykowane profesorowi Grzegorzowi Leopoldowi Seidlerowi w dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin, Lublin 2003.
 • Kopaczyńska-Pieczniak K., Prokura i pełnomocnictwo handlowe w przepisach projektu nowego kodeksu cywilnego, [w:] Prawo handlowe XXI wieku. Czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji. Księga jubileuszowa Profesora Józefa Okolskiego, red. M. Modrzejewska, Warszawa 2010.
 • Kopaczyńska-Pieczniak K., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, red. A. Kidyba, Warszawa 2009.
 • Kosikowski C., Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2011.
 • Księga pierwsza kodeksu cywilnego. Projekt z uzasadnieniem, red. A. Flisek, Komisja Kodyfikacyjna działająca przy Ministrze Sprawiedliwości, Warszawa 2009.
 • Marszałkowska-Krześ E., Wpisy w rejestrze przedsiębiorców dotyczące spółek handlowych, Warszawa 2004.
 • Moskwa L., Prokura - kilka uwag w kwestii nowej regulacji, [w:] Księga jubileuszowa Profesora Bronisława Ziemianina, Szczecin 2005.
 • Namitkiewicz J., W kwestji prokury oddziałowej (filialnej), PPH 1936, nr 1.
 • Naworski J.P., Prokura oddziałowa na tle prokury pełnej, cz. II, "Prawo Spółek" 2008, nr 2.
 • Nazaruk P., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. J. Ciszewski, Warszawa 2014.
 • Paszukiewicz-Garstka D., "Wpis niedopuszczalny" - wpisem nie przewidzianym przez prawo czy wpisem dokonanym na podstawie niedopuszczalnych aktów prawnych, "Przegląd Sądowy 2000", nr 5.
 • Pazdan M., [w:] Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz. Art. 1-44910, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2013.
 • Pyzioł W., Szumański A., Weiss I., Prawo spółek, Bydgoszcz - Kraków 2002.
 • Siemiątkowski T., Instytucja prokury w projekcie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, "Przegląd Sądowy" 2002, nr 5.
 • Siemiątkowski T., Prokura w spółkach prawa handlowego, Warszawa 1999.
 • Siemiątkowski T., W sprawie tzw. prokury oddziałowej, "Palestra" 1995, nr 5-6.
 • Smyk M., Pełnomocnictwo według kodeksu cywilnego, Warszawa 2010.
 • Suski P., Rejestry sądowe spółek handlowych, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych, Warszawa 1994.
 • Szafrański D., Przedsiębiorca zagraniczny jako kategoria normatywna w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, PPH 2010, nr 8.
 • Szwaja J., Pojęcie przedsiębiorcy a instytucja prokury (Przedsiębiorca jako podmiot udzielający prokury), [w:] Prawo prywatne czasu przemian. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu, Poznań 2005.
 • Wróbel A., Prokura, cz. II - forma zawarcia, rejestracja, rodzaj łączny i oddziałowy, wymagalność pełnomocnictwa szczególnego, odwołanie i wygaśnięcie, OSwSG 2013, nr 8.
 • Wrzołek-Romańczuk M., "Wpis niedopuszczalny" w Krajowym Rejestrze Sądowym, PPH 2002, nr 4.
 • Żabiński Z., Rejestr handlowy, Kraków 1946.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171327961

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.