PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 362 Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce | 370--386
Tytuł artykułu

Rozpoznawanie sporów przedumownych z zakresu zamówień publicznych po reaktywowaniu mechanizmów rynkowych

Autorzy
Warianty tytułu
Recognizing Pre-Contractual Disputes in Public Procurement after the Reactivation of Market Mechanisms
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Po zmianie ustroju zamówienia publiczne funkcjonowały w Polsce na ogólnych zasadach prawa cywilnego. Ustawa z 1994 r. o zamówieniach publicznych nawiązywała do rodzimych regulacji przedwojennych oraz umiarkowanych rozwiązań modelowych ONZ, ale w mniejszym stopniu odzwierciedlała surowsze rozwiązania europejskie, co zmieniło się dopiero na gruncie ustawy z 2004 roku. Początkowo spory przedumowne były rozpatrywane przez doraźne zespoły arbitrów, potem przez arbitraż stały. Ostatecznie podporządkowano je Krajowej Izbie Odwoławczej, prowadzącej postępowanie na zasadzie równorzędności stron i kontradyktoryjności. Cierpi jednak jakość orzekania. Postuluje się usprawnienie funkcjonowania Izby albo podporządkowanie sporów odwoławczych sądownictwu powszechnemu, najlepiej jednemu sądowi właściwemu dla obszaru całego kraju.(abstrakt oryginalny)
EN
In the transitional period and after the transformation of the system public procurement operated in Poland on the general basis of civil law. Inner regulations and administrative instructions of different types played an important role in its functioning. Slightly delayed Act of Public Procurement of 1994 referred to the domestic Polish regulations being in force in Poland before the Second World War and to the moderate model regulations of the UN. To a lesser extent it reflected more strict European regulations.This situation changed upon coming into force of the Act of Public Procurement Law in 2004. At the beginning disputes arising from awarding contracts (appeal procedures) were settled by contemporary panels of arbiters. Later on there was a permanent arbitration established operating on the basis of conciliation court. Finally, these disputes were assigned to the jurisdiction of the National Appeal Chamber having the status of central government body. The jurisdictional proceeding being held in the National Appeal Chamber has a civil dispute as its subject. It is based on the principles of equality of the participants and the principle of contradiction. Nowadays the only problem is the quality of judgments. It is proposed to improve the functioning of the National Appeal Chamber or to assign the disputes arising from awarding contracts to common courts, that is to assign them to one specialized court with jurisdiction covering the whole territory of the Republic of Poland operating in the framework of prompt proceeding on the basis similar to the proceeding held in the National Appeal Chamber.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Beahr J., Kwieciński T., Ustawa o zamówieniach publicznych - komentarz, Warszawa 1995.
 • Gordon Z., Charakter postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, "Prawo Zamówień Publicznych" 2012, nr 3.
 • Grabarczyk M., Procedury odwoławcze w Polsce i Niemczech - porównanie wybranych aspektów instytucjonalnych i proceduralnych, "Prawo Zamówień Publicznych" 2012, nr 3.
 • Gudowski J., Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego, Część pierwsza - postępowanie rozpoznawcze, t. 1, Warszawa 2000.
 • Horubski K., Publiczno- i prywatnoprawne elementy zamówień publicznych, "Państwo i Prawo" 2009, nr 7.
 • Niczyporuk J., Skuteczność postępowania odwoławczego w zamówieniach publicznych, [w:] Zamówienia publiczne jako instrument sprawnego wykorzystania środków unijnych, red. E. Adamowicz, J. Sadowy, Gdańsk - Warszawa 2012.
 • Piasecki K., Procedury poprzedzające sądowe postępowanie cywilne, "Palestra" 1985, nr 7-8.
 • Pionkowska M., Arbitraż po polsku, czyli sąd z doskoku, "Gazeta Prawna" z 22 września 2005 r., nr 185/1550,
 • Szostak R., Komentarz do nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, Warszawa 2007.
 • Szostak R., Polski model rozpoznawania sporów przedumownych z zakresu zamówień publicznych - z perspektywy jego rozwoju, "Europejski Przegląd Sądowy" 2013, nr 8.
 • Szostak R., Przetarg nieograniczony na zamówienie publiczne - zagadnienia konstrukcyjne, Kraków 2005.
 • Szostak R., Rozstrzyganie sporów przedumownych wynikających z uchybień popełnionych przy udzielaniu zamówień publicznych, "Przegląd Sądowy" 2007, nr 3.
 • Wikariak S., Rozprawy opóźniają rozstrzyganie przetargów, "Rzeczpospolita" z 15 marca 2006, "Prawo co dnia".
 • Zoll F., [w:] System prawa cywilnego, t. 6, Prawo zobowiązań - część ogólna, Suplement, red. A. Olejniczak, Warszawa 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171327973

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.