PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 362 Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce | 399--412
Tytuł artykułu

Konsekwencje sposobu unormowania ochrony pasażerów w prawie Unii Europejskiej

Warianty tytułu
The Consequences of the Method of Protection of Passengers in the European Union Law
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł wskazuje na problemy wynikające z multicentryczności i wielopoziomowości regulacji umowy przewozu osób po wejściu w życie rozporządzeń wydanych przez instytucje UE. Do jednej umowy przewozu zastosowanie mają przepisy różnych aktów prawnych, pochodzących z różnych ośrodków prawotwórczych, tworzonych w różnym czasie, podlegających różnym zasadom wykładni. Rozporządzenia odwołują się do różnych i niejednoznacznych kryteriów obowiązywania, nie zawsze łatwych do weryfikacji. Ponadto przewidują możliwość czasowych zwolnień z ich stosowania, wynikających z przepisów prawa wewnętrznego, innych niż postanowienia regulujące umowę przewozu. W opracowaniu zostały zawarte uwagi dotyczące perspektyw dalszego rozwoju systemu ochrony pasażerów w prawie UE, w kierunku zapewnienia wysokiego poziomu tej ochrony oraz klarowności przyjętych rozwiązań i ich skuteczności.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper points to the problems arising from multi-center and multi-level of the regulation of contracts of passengers carriage after the entry into force of regulations issued by the institutions of the European Union. The provisions of various acts, enacted by various institutions at different times, being subject to different rules of interpretation apply to one contract of carriage. EU regulations refer to different and inconsistent criteria of validity which are not always easy to verify. Moreover, those regulations allow the temporary exemptions from their application, which arise from the provisions of domestic law, other than the provisions governing contracts of carriage. The paper includes also some comments on the development prospects of the passengers protection system in the European Union law for the purpose of ensuring not only the high level of such protection, but also the clarity of the solutions and their effectiveness.(original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
  • Ambrożuk D., Kształtowanie się europejskiego prawa przewozu osób (artykuł zawarty w niniejszym zbiorze).
  • Gospodarek J., Cel i zakres ochrony konsumenta na rynku usług transportowych w świetle prawa Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 694, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 22, Szczecin 2011.
  • Koziński M.H., Odpowiedzialność cywilna morskiego przewoźnika pasażerów według prawa Unii Europejskiej, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni nr 25, Gdynia 2010.
  • Łętowska E., Multicentryczność współczesnego systemu prawa i jej konsekwencje, "Państwo i Prawo" 2005, z. 4.
  • Ogiegło L., O stosowaniu przepisów części szczegółowej zobowiązań, [w:] E. Gniewek, K. Górska, P. Machnikowski (red.), Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań, materiały z III Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów (Wrocław, 25-27.09.2008).
  • Pavliha M., Enlightenment of the European Attitude Towards Passanger Richts: In dubio pro consumatore, European Transport Law 2013, nr 3.
  • Rajski J., Odpowiedzialność cywilna przewoźnika samochodowego, "Nowe Prawo" 1969, nr 3.
  • Szymajda I., Polkowska M., Ochrona praw pasażerów lotniczych w prawie Wspólnoty Europejskiej, "Studia Europejskie" 2002, nr 4.
  • Polz P., Jęndrzejczak K., Odszkodowania dla pasażerów opóźnionych/odwołanych lotów na gruncie rozporządzenia (WE) nr 261/2004 - droga administracyjna czy cywilnoprawna, "Radca Prawny" 2014, nr 145, dodatek naukowy.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171327979

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.