PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 1 | 17--44
Tytuł artykułu

Wykorzystanie metody MACDAB w ocenie ekomuzeum "Wrzosowa Kraina"

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Application of the MACDAB method in evaluation of eco-museum "Wrzosowa Kraina"
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy dokonano krytycznej analizy koncepcji "nowej muzeologii" i ekomuzeum. Wskazano na cechy charakterystyczne ekomuzeum, elementy różniące je od muzeum tradycyjnego i różne poglądy na jego istotę. Scharakteryzowano muzeum "Wrzosowa Kraina" i przedstawiono metodę MACDAB wykorzystywaną w ewaluacji ekomuzeów. W części empirycznej przedstawiono wyniki badań jakościowych ekomuzeum "Wrzosowa Kraina" z wykorzystaniem kwestionariusza MACDAB. Stwierdzono, że ekomuzeum "Wrzosowa Kraina" nie spełnia wszystkich kryteriów modelowego ekomuzeum. Stwierdzono liczne braki w zakresie przygotowania planu strategicznego oraz prowadzenia dokumentacji ale i sukcesy, zwłaszcza w obszarze aktywizacji społeczności lokalnej. Sformułowano szereg postulatów dotyczących udoskonalenia produktu ekomuzeum. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents a critical analysis of the concept of "a new museology" and eco-museum. The characteristics of eco-museum and elements that eco-museum differ from traditional museum was indicated. Further eco-museum "Wrzosowa Kraina" was characterized, and the method MACDAB used in the evaluation eco-museums was presented. In the empirical part of the paper, qualitative research conducted in the eco-museum "Wrzosowa Kraina" using a questionnaire MACDAB was presented. It was found that the eco-museum does not meet all the criteria of a model eco-museum. There were found numerous deficiencies in the preparation of the strategic plan and eco-museum documentation. Moreover, some successes were also evident, especially in the area of community development. At the end of the paper number of eco-museum product improvements were proposed. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
17--44
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Bibliografia
 • An L., Gjestrum J.A., 1999, The ecomuseum in theory and practice: the first Chinese ecomuseum established, Nordisk Museologi, nr 2, ss. 65-86
 • Beteille R., 1996, Le Tourisme vert, Presses Universitaries de France, Paris
 • Borrelli N., Corsane G., Davis P., Maggi M., 2008, Valutare un ecomuseo: come e perché. Il metodo MACDAB, IRES, Torino
 • Boylan P., 1992, Ecomuseums and the new museology - some definitions, Museums Journal, t. 92, nr. 4, ss. 29-30
 • Burden M., 2007, Museums and the Intangible Heritage: the Case Study of the Afrikaans Language Museum, International Journal of Intangible Heritage, nr. 2, ss. 82-91
 • Corsane G., 2005, From 'outreach' to 'inreach': how ecomuseum principles encourage community participation in museum processes. Communication and Exploration - International Ecomuseum Forum, Zijin City Publishing House, Guizhou, China
 • Corsane G., 2006, Using Ecomuseum Indicators to Evaluate the Robben Island Museum and World Heritage Site, Landscape Research, t. 31, nr 4, ss. 399-416
 • Corsane G., Davis P., Elliot S., Maggi M., Murtas D., Rogers S., 2007a, Ecomuseum evaluation: experiences in Piemonte and Liguria, Italy, International Journal of Heritage Studies, t. 13, nr 2, ss. 101-116
 • Corsane G., Davis P., Elliot S., Maggi M., Murtas D. and Rogers S., 2007b, Ecomuseum performance in Piemonte and Liguria, Italy: the significance of capital, International Journal of Heritage Studies, t. 13, nr 3, ss. 223-239
 • Davis P., 1999, Ecomuseums: A Sense of Place, Leicester University Press, London
 • Davis P., 2011, Ecomuseums: A Sense of Place, Continuum, London
 • Deklaracja z Quebec z 12.10.1984, Quebec, Canada
 • Desvallées A., 1987, L'esprit et la lettre de l'écomusée. In Écomusées en France, Agence Régional d'Ethnologie Rhône-Alpes and Écomusée Nord-Dauphiné, ss. 51-55
 • Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2008, Rozporządzenie Komisji (WE) nr 483/2008 z dnia 30.05.2008
 • Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja" 2011, materiał promocyjny Ekomuzeum "Wrzosowej Krainy"
 • Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja" 2011, materiał promocyjny Produkty "Wrzosowej Krainy"
 • Gjestrum J.A., 1992, Norwegian Experience in the Field of Ecomuseums and Museums Decentralisation, ICOM General Conference September 1992, Quebec, ICOFOM Study Series, nr. 25
 • Hamrin O., Hulander M., 1995, The Ecomuseum Bergslagen, Falun
 • Hong Yi S., 2010, The comparison of the first and second generation of Chinese ecomusuems, http://icme.icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/2010/Papers/Sabrina_Hong_Yi_paper_submission.pdf (07.04.2013)
 • Hudson K., 1996, Ecomuseums become more realistic, Nordisk Museologi, nr. 2, ss. 11-19
 • Kazior B., 2008, Żywa interpretacja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego na przykładzie ekomuzeów, [w:] Zaręba D. (red.) Ekoturystyka i odkrywanie dziedzictwa - zbiór dobrych praktyk, Fundusz Partnerstwa i Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków, ss. 11-33
 • Keyes A. J., 1992, Local Participation in the Cowichan and Chemainus Valleys Ecomuseum: An Exploration of Individual Participatory Experience, The University of British Columbia
 • Kirshenblatt-Gimblett B., 2004, Intangible Heritage as Metacultural Production. Museum International, t. 56, nr 1-2, ss. 52-65
 • Kondracki J., 2009, Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • LGD Wrzosowa Kraina 2014, http://kst-lgd.pl/index.php?strona=galeria&id=20 (05.03.2014)
 • Maggi M., Falletti V., 2000, Ecomuseums in Europe. What they are and what they can be, IRES, Torino
 • Mayrand P., 1994, La reconciliation possible de deux langages, Les Cahiers de développement local [Conférence des CADC du Quebec], y. 3, nr 2, ss. 3-5
 • Mayrand P., 1985, The new museology proclaimed, Museum, t. 37, nr 4, ss. 200-201
 • Mayrand P., 1998, L'exposition à l'heure juste du développement local: cycle théoretique de trois ans, unpublished ms., Reinwardt Academy, Amsterdam
 • Mitura T., Buczek-Kowalik M., 2012, Ekomuzea w Polsce - przykład nowej muzeologii i promocji dziedzictwa lokalnego, http://www.unipo.sk/public/media/18398/Folia_geographica_2012_20_Mitura.pdf (27.01.2014)
 • Rivard R., 1988, Museums and ecomuseums - questions and answers, [w:] Okomuseumsboka - identitet, okologi, deltakelse, (red.) Gjestrum J.A. and Maure M., ICOM, Tromso, Norway, ss. 123-128
 • Rivière G.H., 1985, The ecomuseum: an evolutive definition, Museum, t. 37, nr 4, ss. 182-183
 • Smoląg A., 2008, Ekomuzeum Wrzosowej Krainy, [w:] Zaręba D. (red.) Ekoturystyka i odkrywanie dziedzictwa - zbiór dobrych praktyk, Fundusz Partnerstwa i Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków 2008, ss. 30-33
 • Stefano M.L., Corsane G., 2008, The applicability of the ecomuseum ideal in safeguarding intangible cultural heritage in North East England, [w:] World Heritage and Sustainable Development: Heritage 2008 International Conference, (red.) Amoêda R., Lira S., Pinheiro C., Pinheiro F. i Pinheiro J.. Barcelos: Green Lines Institute, ss. 347-357
 • Stefano M., 2009, Museums of the Future: using the ecomuseum ideal to promote and safeguard intangible cultural heritage, http://events.sas.ac.uk/fileadmin/documents/postgraduate/Papers_London_Debates_2009/Stefano__Museums_of_the_Future.pdf (10.01.2014)
 • Su D., 2005, The Establishment and Sustainable Development of Ecomuseums in China. Communication and Exploration - International Ecomuseum Forum, Guizhou, China
 • Sztumski J., 2010, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice
 • Varine H. de, 1973, A fragmented museum: the Museum of Man and Industry, Le Creusot-Montceau-les-Mines, Museum, t. 25, nr 4, ss. 292-299
 • Varine H. de, 1988, New museology and the renewal of the museum institution, [w:] Gjestrum J.A., Maure M. (eds.) Okomuseumsboka-identitet, okologi, deltakelse, ICOM, Tromso, Norway, ss. 62-74
 • Varine H. de 1992, L' Écomusée [w:] Vagues-une anthologie de la nouvelle muséologie. (red.) Desvallées A., Editions Macon W. [Originally published in La Gazette (Association des musees canadiens), nr 11, ss. 28-40
 • Varine H. de, 1996, Ecomuseums or community museums? 25 years of applied research in museology and development, Nordisk Museologi, nr 2, ss. 21-26
 • Vergo P., 1991, The New Museology, Reaktion Books, London
 • Widawski K. (red.), 2009, Turystyka kulturowa na Dolnym Śląsku - wybrane aspekty, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław
 • Widawski K., 2011, Wybrane elementy dziedzictwa kulturowego środowiska wiejskiego - ich wykorzystanie w turystyce na przykładzie Hiszpanii i Polski, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, nr 17
 • Wrzosowa Kraina 2009, Lokalna Grupa Działania Wrzosowa Kraina http://wrzosowakraina.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=247&Itemid=218. (11.07.2013)
 • Wrzosowa Kraina 2009, Mapa przyrodniczo-kulturowa ekomuzeum "Wrzosowej Krainy" http://wrzosowakraina.pl/Files/File/Ekomuzeum/WK_mapa_Ekomuzeum_Wrzosowej_Krainy.pdf. (30.07.2013)
 • Wrzosowa Kraina 2010, Ekomuzeum Wrzosowej Krainy - w zgodzie z naturą! http://wrzosowakraina.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=358&Itemid=112. (05.03.2014)
 • Wrzosowa Kraina 2010, Ścieżki edukacyjne we Wrzosowej Krainie http://wrzosowakraina.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=365&Itemid=119. (05.03.2014)
 • Wrzosowa Kraina 2010, Wrzosowa Chata w Borówkach http://wrzosowakraina.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=361&Itemid=115. (05.03.2014)
 • Wrzosowa Kraina 2011, Piernikowy Świat Wandzi http://wrzosowakraina.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=742&Itemid=167. (05.03.2014)
 • Wrzosowa Kraina 2009, Historia LGD http://www.wrzosowakraina.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=678&Itemid=215. (11.07.2013)
 • Wrzosowa Kraina 2010, Imprezy plenerowe http://wrzosowakraina.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=405&Itemid=110. (11.07.2013)
 • Wrzosowa Kraina 2010, Pasieka Maja w Krępie http://wrzosowakraina.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=359&Itemid=113. (05.03.2014)
 • Wrzosowa Kraina 2010, Produkty i usługi http://www.wrzosowakraina.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=401&Itemid=106. (05.03.2014)
 • Wrzosowa Kraina 2010, Zespoły muzyczne http://wrzosowakraina.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=406&Itemid=111. (05.03.2014)
 • Wrzosowa Kraina 2013, Film informacyjny o "Wrzosowej Krainie" http://www.wrzosowakraina.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=871:film-informacyjny-o-wrzosowej-krainie&catid=38&Itemid=214. (10.07.2013)
 • Zaręba D. (red.) 2008, Ekoturystyka i odkrywanie dziedzictwa - zbiór dobrych praktyk, Fundusz Partnerstwa i Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków
 • Żuber Ł. (red.) 2008, Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Wrzosowa Kraina", Chocianów
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171327981

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.