PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 362 Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce | 413--423
Tytuł artykułu

Przemiany polskiego prawa firmowego. Wokół (nie)zbywalności firmy

Warianty tytułu
Transformations of the Polish Corporate Law. Around the (Non)Transferability of the Entrepreneur's Name
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule omówiono problemy związane z prawidłową regulacją prawa firmowego. Przegląd obowiązujących w tym zakresie w Polsce unormowań prowadzi do wniosku o trafności regulacji zawartej w kodeksie handlowym, na gruncie którego firma była dobrem zbywalnym. Krytykę budzi zatem obowiązujące unormowanie zawarte w kodeksie cywilnym, wykluczające zbycie firmy, natomiast z aprobatą należy przyjąć rozwiązanie zawarte w projekcie księgi pierwszej kodeksu cywilnego powracające do idei zbywalności firmy. Uważam bowiem, że firma nie jest dobrem osobistym, lecz dobrem majątkowym, mającym konkretną wartość ekonomiczną i stanowiącą zazwyczaj istotny składnik majątku przedsiębiorcy(abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses problems connected to the proper regulation of the corporate law. The review of the existing norms in this scope in Poland leads the author to the conclusion of the validity of the regulation contained in the Commercial Code, on the basis of which the entrepreneur's name was a transferable good. The criticisms is then raised by the existing normalization contained in the Civil Code, excluding the sale of the entrepreneur's name, while the solution included in the project of the first book of the Civil Code returning to the idea of business transferability should be accepted with approval. The author believes that the entrepreneur's name is not a personal good, but material, having a specific economic value and usually constituting an important component of the entrepreneur's assets.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • Allerhand M., Kodeks handlowy. Komentarz, Lwów 1935.
 • Czajkowska A., Zmiana imienia i nazwiska. Geneza, komentarz, orzecznictwo, wzory decyzji, Warszawa 2012.
 • Frąckowiak J., [w:] System prawa prywatnego, t. 1, Warszawa 2012.
 • Gliniecki B., Kilka uwag o konstrukcji firmy przedsiębiorcy w projekcie nowego kodeksu cywilnego, "Przegląd Prawa Handlowego" 2009, nr 8.
 • Gniewek E., [w:] KC. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2013.
 • Grzybowski S., Ochrona dóbr osobistych według przepisów ogólnych prawa cywilnego, Warszawa 1957.
 • Grzybowski S., [w:] System prawa cywilnego, t. 3, cz. 2, Wrocław 1976.
 • Janczewski S., Prawo handlowe, wekslowe i czekowe, Warszawa 1946.
 • Janiak A., [w:] KC. Komentarz, t. 1, red. A. Kidyba, Warszawa 2009.
 • Kępiński M., Firma w przepisach kodeksu cywilnego, [w:] Czterdzieści lat kodeksu cywilnego. Materiały z Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów w Rzeszowie, red. M. Sawczuk, Kraków 2006.
 • Kępiński M., [w:] System prawa prywatnego, t. 15, Warszawa 2014.
 • Kołodziej A., Licencja firmy. O naturze firmy po nowelizacji kodeksu cywilnego, "Kwartalnik Prawa Prywatnego" 2004, nr 1.
 • Kopff A., Prawo cywilne a prawo dóbr niematerialnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej nr 5, Kraków 1975.
 • Księga pierwsza kodeksu cywilnego. Projekt z uzasadnieniem, Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego działająca przy Ministrze Sprawiedliwości, Warszawa 2009.
 • Modrzejewska M., Nowa koncepcja firmy a niebezpieczeństwo konfuzji w obrocie, [w:] Kodeks spółek handlowych po pięciu latach, Wrocław 2006.
 • Namitkiewicz J., Firma. Studium z zakresu teorii i praktyki prawa handlowego, Warszawa 1917.
 • Namitkiewicz J., Kodeks handlowy. Komentarz, t. 1, Warszawa 1934.
 • Pazdan M., [w:] System prawa prywatnego, t. 1, Warszawa 2012.
 • Popiołek W., [w:] KC. Komentarz do artykułów 1-44910, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2011.
 • Poźniak-Niedzielska M., Nazwa osoby prawnej jako przedmiot ochrony prawa cywilnego, [w:] Rozprawy z prawa cywilnego. Księga ku czci Profesora Witolda Czachórskiego, Warszawa 1985.
 • Promińska U., Kilka uwag na temat regulacji firmy w przepisach kodeksu cywilnego i w projekcie kodeksu cywilnego, [w:] Prawo handlowe XXI wieku. Czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji. Księga jubileuszowa Profesora Józefa Okolskiego, Warszawa 2010.
 • Promińska U., [w:] KC. Komentarz. Część ogólna, red. M. Pyziak-Szafnicka, Warszawa 2009.
 • Ruczkowski P., Ustawa o zmianie imienia i nazwiska, Warszawa 2010.
 • Sitko J., Dualizm oznaczeń przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa - obrzeża prawa własności przemysłowej, "Przegląd Prawa Handlowego" 2008, nr 4.
 • Sitko J., Firma i jej ochrona, Warszawa 2009.
 • Szwaja J., Mika I.B., [w:] System prawa handlowego, t. 1, Warszawa 2009.
 • Wilejczyk M., Przedsiębiorstwo w świetle projektu nowelizacji kodeksu cywilnego, "Przegląd Prawa Handlowego" 2001, nr 6.
 • Załucki M., Nowe uregulowanie firmy w prawie polskim (zagadnienia wybrane), "Rejent" 2004, nr 1.
 • Zaporowski P., Firma jako dobro osobiste przedsiębiorcy, "Rejent" 2005, nr 12.
 • Żelechowski Ł., [w:] KC. Komentarz, t. 1, red. K. Osajda, Warszawa 2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171327983

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.