PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 4 | nr 358 | 71--82
Tytuł artykułu

Doskonalenie postaw przywódczych w warunkach uczelni wojskowej - dylematy i kierunki dalszych badań

Warianty tytułu
Improving Attitudes of Leadership in Terms of a Military Academy - Dilemmas and Directions for Further Research
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wystąpienie dotyczy rozwiązań organizacyjno-szkoleniowych w zakresie kształtowania kompetencji przywódczych kandydatów na oficerów - podchorążych Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych. Podstawą do rozważań są dylematy towarzyszące funkcjonowaniu liderów w organizacjach (także wojskowych) prezentowane w literaturze nauk o zarządzaniu. Dokonano analizy programu kształcenia podchorążych w zakresie wiedzy menedżerskiej i dowódczej oraz umiejętności i postaw przywódczych (dowódczych) i wskazano kierunki możliwych usprawnień. Wiązałoby się to nie tylko z modyfikacją procesu kształtowania kompetencji przywódczych w programie studiów, lecz także z usprawnieniem procesów rekrutacji kandydatów do zawodu oficera oraz szerokiej ewaluacji kształcenia na wszystkich jego poziomach. Autorzy proponują systemowe rozwiązanie angażujące kadrę nie tylko dydaktyczną Wydziału Zarządzania i Instytutu Dowodzenia WSOWL, lecz także dowódczą i instruktorską w centrach i ośrodkach szkolenia wojsk lądowych.(abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses organizational and training solutions in the field of development of leadership competence of candidates for officers in General Tadeusz Kosciuszko Military Academy of Land Forces. The basis for considerations of authors are dilemmas that accompany the functioning of leaders in organizations (including military), presented in a rich literature of management science. The authors analyze the current cadet training program of Military Academy of Land Forces for achieving the educational goals in the field of managerial knowledge and commanding skills and attitudes of leadership (commanding), and against this background indicate the directions of possible improvements. In particular, this would involve the modification of not only the process of leadership competence in the curriculum, but also with the improvement of recruitment process of candidates and the wider evaluation of the educational process at all levels. The authors propose a systemic solution to the problem, involving not only the teaching staff of the Faculty of Management and the Institute of Command at the Military Academy but also command staff and instructors in the of centers training of land forces.(original abstract)
Rocznik
Tom
4
Numer
Strony
71--82
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
Bibliografia
  • Adair J., Rozwijanie umiejętności przywódczych, Wyd. ABC a Wolters Kluwer business, Kraków 2007.
  • Adair J., Training for leadership, Macdonald and Co., Bel Air 1968.
  • Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2007.
  • Bacon T.R., Sztuka skutecznego przywództwa, GWP Sp. z o.o., Sopot 2013.
  • Blanchard K. i in., Przywództwo wyższego stopnia, PWN, Warszawa 2007, s. XIV.
  • De La Torre M.A., Floyd-Thomas S.M., Beyond the Pale: Reading Ethics from the Margins, Westminster John Knox Press, 2011, s. 18, http://books.google.pl/books?id=Y_hWmlemO24C&printsec=- frontcover&hl=pl&source=gbs_vpt_buy
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171327989

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.