PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 72 Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: zachowania konsumentów - trendy i kierunki zmian | 627--641
Tytuł artykułu

Turystyka polskich seniorów na tle wybranych krajów Europy Zachodniej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Tourism of Polish Seniors on the Background of Selected Countries of Western Europe
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współcześnie występujące zmiany demograficzne pozwalają prognozować, że liczba osób w starszych kategoriach wiekowych gwałtownie się zwiększy. Seniorzy będą zdrowsi i będą dysponować wyższym dochodem do dyspozycji niż dotychczas. Wielu z nich skorzysta z wcześniejszych emerytur. W związku z tym wzrastać będzie też liczba bardziej doświadczonych turystów w starszym wieku. Celem artykułu jest porównanie stopnia uczestnictwa w turystyce seniorów w Polsce i wysoko rozwiniętych krajach Starego Kontynentu na początku XXI wieku. Wyjaśniono przyczyny i określono skutki starzenia się społeczeństwa europejskiego. Ukazano seniorów jako konsumentów na rynku turystycznym, identyfikując ekonomiczne i społeczno-kulturowe determinanty tej konsumpcji. Na koniec przeanalizowano wielkość ruchu turystycznego osób starszych w Polsce, zestawiając ją z turystyką seniorów w wybranych państwach Europy Zachodniej.(abstrakt autora)
EN
Contemporary demographic changes, which are occurring, allow predicting that the number of people in the older age categories will increase rapidly. Seniors will be healthier and they will have a higher disposable income than ever before. Many of them will benefit from early retirement. Therefore the number of more experienced tourists in old age will also increase. The purpose of the paper is to compare the level of participation in tourism of seniors in Poland and highly-developed countries of the Old Continent in the early the 21st century. The causes and the effects of the ageing of European society were specified. The senior citizens were shown as the consumers in the tourist market. The economic and social-cultural determinants of that consumption were identified. At the end, the volume of tourist traffic of elderly persons in Poland was analyzed, comparing it with the tourism of seniors in nine selected countries of Western Europe.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • P. Szukalski, Polscy seniorzy w przyszłości, w: Polska w obliczu starzenia się społeczeństwa. Diagnoza i program działania, Kancelaria PAN, Warszawa 2008, s. 33.
 • M. Januszewska, Wyzwania turystyki zdrowotnej w świetle przemian demograficznych w Polsce, w: Turystyka i sport dla wszystkich. W promocji zdrowego trybu życia, red. W.W. Gaworecki, Z. Mroczyński, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk 2008, s. 104.
 • J. Wrona, Geografia ludności świata i Polski. Podstawowe procesy ruchu naturalnego oraz cechy demograficzne, ekonomiczne i społeczno-kulturowe populacji ludzkich, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2009.
 • G. Orzechowska, Aktualne problemy gerontologii społecznej, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Olsztyn 1999.
 • J. Śniadek, Konsumpcja turystyczna polskich seniorów na tle globalnych tendencji w turystyce, "Gerontologia Polska" 2007, nr 1-2, s. 21.
 • J. Łoboda, Niektóre uwarunkowania społeczne i dylematy współczesności a turystyka uzdrowiskowa, w: Turystyka uzdrowiskowa w gospodarce regionu i kraju, red. T. Iwanek, Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacją, Wrocław 2006, s. 14.
 • W. Alejziak, Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Albis, Kraków 1999.
 • W. Alejziak, Determinanty i zróżnicowanie społeczne aktywności turystycznej, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Kraków 2009.
 • M. Awedyk, Wiek turysty jako czynnik rozwoju pozaeuropejskiej turystyki poznawczej, w: Turystyka i rekreacja szansą rozwoju aktywności społecznej, red. M. Grzywacz, Wyd. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2008, s. 12.
 • E. Erazmus, Rekreacja i turystyka - remedium na starość, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1998, nr 2, s. 147.
 • A. Schröder, T. Widmann, Demographic Change and Its Impact on the Travel Industry: Oldies - Nothing but Goldies?, w: Trends and Issues in Global Tourism 2007, red. R. Conrady, M. Buck, Springer, Heidelberg 2007, s. 9.
 • W. Sidorowicz, Starość a sprawność, Sport i Turystyka, Warszawa 1974.
 • H. Szwarc, T. Wolańska, T. Łobożewicz, Rekreacja i turystyka ludzi w starszym wieku, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1988.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171328101

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.