PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | Pomiar efektywności organizacji publicznych na przykładzie sektora ochrony zdrowia | 63--99
Tytuł artykułu

Pojmowanie efektywności organizacji - definiowanie, pomiar

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W podsumowaniu należy stwierdzić, że ostatnie badania empiryczne przyniosły wiele istotnych rezultatów i jednocześnie pozwoliły wygenerować determinanty ponadprzeciętnej efektywności funkcjonowania organizacji, którymi są: - przejrzysta i płaska struktura organizacyjna, redukująca hierarchiczność, - strategia zorientowana na podejmowanie szans i działań przełomowych, - uproszczone zarządzanie procesami w celu szybkiego reagowania na sygnały i informacje, - przywództwo oparte na zaufaniu, organizacyjnycm uczeniu się, postrzeganiu porażek jako szans czy wspieraniu indywidualnych inicjatyw, - orientacja uwzględniająca długi horyzont czasu, polegająca na utrzymywaniu długofalowych więzi z interesariuszami, _ rozwijanie kluczowych kompetencji i tworzenie systemu efektywnego przepływu informacji, _ budowanie właściwego systemu motywacji zorientowanego na pozytywne wzmocnienie uczestników organizacji, _ zorientowanie na klienta, rozwój skutecznych więzi, reagowanie na sygnały płynące z rynku, monitorowanie otoczenia zewnętrznego i wzrost poprzez partnerstwo . Z powyższego wynika, że efektywnej organizacji jest potrzebna zarówno stabilizacja (np. przywództwa), jak i otwartość na rozwój oraz zmianę, wobec czego badacze przekonują, że nadzwyczajne wyniki organizacji są rezultatem właściwego zarządzania zmianami. Odpowiednio powiązana mieszanka wymienionych priorytetów stanowi podstawę formułowania strategii wzmacniających ponadprzeciętne rezultaty organizacji w długim okresie. Włączenie pomiaru efektywności do systemu informacji umożliwia dostarczenie kadrze zarządzającej danych na temat tego, jak organizacja radzi sobie dziś i jak poradzi sobie w przyszłości we wszystkich aspektach swego działania, nie tylko finansowych. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
 • Koźmiński A.K., Piotrowski W., Zarządzanie - teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2000.
 • Bielski M., Organizacja; istota, struktury, procesy, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1992.
 • Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Zakład Narodowy im, Ossolińskich, Wrocław 1975.
 • Kieżun W., Sprawne zarządzanie organizacją, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1997.
 • Ziemniewicz K., Nauka o organizacji i zarządzaniu, PWN, Warszawa 1990.
 • Begg D,, Fisher S., Dornbusch R., Ekonomia 1, PWE, Warszawa 1993.
 • Pszczołowski T., Celowość, skuteczność, efektywność, "Prakseologia" 1977, nr 3.
 • Bielski M., Efektywność organizacji - pojęcie wielowymiarowe, "Prakseologia" 1986, nr 1-2.
 • Barnard C., The Functions of the Executive, Harvard University Press, Cambridge, MA 1938.
 • Day G., Wensley R., Assessing Adventage: A Framework of Diagnosing Competitive Superiority, "Journal of Marketing" 1988, No 52.
 • Bechtoldt H.P., Factirial investigation of the perceptual-speed factor, "American Psychologist" 1947, No 2.
 • Schneider B., Schmitt N., Staffing Organizations, Scott, Foresman, Glenview, IL 1986.
 • Campbell J.P., Modeling the prediction problem in industrial and organizational psychology, w: Handbook of Industrial and Organizational Psychology, Vol. 2, eds. M.D. Dunnette, L.M. Hough, Consulting Psychologist Press, Palo Alto, CA 1990.
 • Bedeian A.G., Zammuto R.F., Organizations: Theory and Design, Dryden Press, Hinsdale, IL 1991.
 • Bielski M., Podstawy teorii organizacji i zarządzania, C.H. Beck, Warszawa 2002.
 • Keeley M., Impartiality and participant interest theories of organisational effectiveness, "Administrative Science Quarterly" 1984, No 28.
 • Reddin W.J., Managerial effectiveness, McGraw-Hill, New York 1970.
 • Etzioni E., Modern Organizations, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New York 1964.
 • Hall R.M., Clark J.P., An ineffective effectiveness study and some suggestions for future research, "Sociological Quarterly" 1980, No 21.
 • Price J.L., The study of organizational effectiveness, "Sociological Quarterly" 1972, No 13.
 • Strasser S., Evelad J,D., Cunnings G., Denitson O.L., Conceptualising the goal and systems modelsof organisational effectiveness: implications for comparative evaluation research, "Journal of Managrment Studies" 1981, No 18.
 • Connolly T., Conlon E.J., Deutsch S.J., Organizational effectiveness: A multiple constituency approach, "Academy of Management Review" 1980, No 5.
 • Mansfield R., Company Strategy and Organizational Design, St. Martin's Press, New York 1986.
 • Gorgopolous B.S., Tannenbaum A.S., A Study of Organizational Effectiveness, "American Sociological Review" 1957, No 22.
 • Hall R.H., Organizations - structures, processes and outcomes, Prentice Hall 1999.
 • Cunningham J.B., A system-resource approach for evaluating organisational effectiveness, "Human Relations" 1978, No 31.
 • Pennings J.M., Goodman P.S., New Perspective on Organizational Effectiveness, Jossey-Bass, San Francisco 1977.
 • Pfeffer J., Salanick G., The external control of organizations, Harper & Row, New York 1978.
 • Zammuto R.F., Assessing organizational effectiveness, State University of New York Press, Albany, New York 1982.
 • Rollinson D., Organisational behaviour and analysis, Prentice-Hall, New Jersey 2002.
 • Cameron K.S., The effectiveness of ineffectiveness, w: Research in Organisational Bahaviour, eds. B.M. Staw, L.L. Cummings, JAI Press, Greenwich, CT 1984.
 • Tsui A.S., An empirical examination of the multiple constituency model of organizational effectiveness, "Proceedings of the Academy of Management" 1989, No 4.
 • Pfeffer J., Salanick G., The external control of organizations, Harper & Row, New York 1978.
 • Keeley M., A social justice approach to organisational effectiveness, "Administrative Science Quarterly" 1978, No 22.
 • Keeley M., Impartiality and participant interest theories of organisational effectiveness, "Administrative Science Quarterly" 1984, No 28.
 • House E.R., Evaluating with validity, Sage, Beverly Hills, CA 1980.
 • Quinn R.A., Cameron K., Organizational Life Cycles and the Shifting Criteria of Effectiveness, "Management Science" 1983, No 29.
 • Quinn R.E., Rohrbaugh J., A Spatial Model of Effectiveness Criteria: Towards a Competing Values Approach to Organizational Analysis, "Management Science" 1983, No 50(11).
 • Quinn R.E., Beyond rational management: Mastering the paradoxes and competing demands of high performance, Jossey-Bass, San Francisco 1988.
 • Dess G.G., Robinson Jr. R.B., Measuring organizational performance in the absence of objective measures: the case of the privately-held firm and conglomerate business unit, "Strategic Management Journal" 1984, No 5.
 • Chakravarthy B.S., Measuring strategic performance, "Strategic Management Journal" 1986, No 7.
 • Eccles R.G., The performance measurement manifesto, "Harvard Business Review" 1991, No 69.
 • Kaplan R.S., Norton D.P., The Balanced Scorecard, Harvard, Boston, Massachusetts 1996.
 • Lehn K., Makhija A.K., EVA & MVA as performance measures and signals for strategic change, "Strategy & Leadership" 1996, No 5.
 • Hamel G., Killer strategies, "Fortune" 1997, No 23.
 • Atkinson A.A., Waterhouse J.J., Wells R.B., A stakeholders approach to strategic performance measurement, "Sloan Management Review" 1997, No 38.
 • Freeman R.E., McVea J., A stakeholders approach to strategic management, w: Handbook of strategic management, eds. M.A. Hitt, R.E. Freeman, J.S. Harrison, Blackwell, Oxford 2001.
 • Hall R.H., Organizations - structures, processes and outcomes, Prentice Hall 1999.
 • Nahapiet J., Ghoshal S., Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage, "Academy of Management Review" 1998, No 23.
 • Leana C.R., Van Buren H.J., Organizational social capital and employment practices, "Academy of Management Journal" 1998, No 42.
 • Bowman E.H., Hurry D., Strategy through the options lens: An integrated view of resource investment and the incremental-choice process, "Academy of Management Review" 1993, No 18.
 • Starr J.A., MacMillan I.C., Resource cooperation and social contracting: Resource acquisition for new ventures, "Strategic Management Journal" 1990, No 11.
 • Grenadier S.R., Weiss A.M., Investments in technological innovations: An options pricing approach, "Journal of Financial Economics" 1997, No 44.
 • Kogut B., Zander V,, Knowledge of the firm, combinative capabilities, and the replication of technology, "Organization Science" 1992, No 3.
 • Edvinsson L., Malone M.S., Intellectual capital: Realizing your company's true value by finding its hidden brainpower, Harper Business, New York 1997.
 • Adler P.S., Kwon S.W., Social capital: Prospects for a new concept, "Academy of Management Review" 2002, No 27.
 • Westphal J.D., Zajac E.J., Defections from the inner circle: Social exchange, reciprocity, and the diffusion of board independence in US corporations, "Administrative Science Quarterly" 1997, No 42.
 • Harrigan K., Research methodologies for contingency approaches to strategy, "Academy of Management Review" 1983, No 8.
 • Eccles R.G., The performance measurement manifesto, "Harvard Business Review" 1991, No 69.
 • Dervitsiotis K.N., An approach for relating total performance improvement with financial results, "Total Quality Management" 1997, No 8.
 • Donaldson T., Preston L.E., The stakeholder theory of corporation: Concepts, evidence and implications, "Academy of Management Review" 1995, No 1.
 • Post J.E., Preston L.E., Sachs S., Redefining the corporation, Stakeholder management and organizational wealth, Stanford University Press, Stanford 2002.
 • Sirmon D.G., Hitt M.A., Managing resources: Linking unique resources, management and wealth creation in family firms, "Entrepreneurship Theory & Practice" 2003, No 4.
 • Daum J.H., Itangible assets and value creation, Wiley, Chichester 2003.
 • Kaplan R.S., Norton D.P., The strategy-focused organization, Harvard Business School Press, Boston 2000.
 • Edvinsson L., Corporate longitude: Navigating the knowledge economy, Book House Publishing, Stockholm 2002.
 • Edvinsson L., Malone M.S., Intellectual capital: Realizing your company's true value by finding its hidden brainpower, Harper Business, New York 1997.
 • Stewart T.A., Intellectual capital, Doubleday Dell, New York 1997.
 • Sveiby K.E., The new organizational wealth, Berret-Koehler, San Francisco 1997.
 • Baruch L., Intangibles: Management, measurement, ang reporting, Brooking Institution Press, Washington 2001.
 • Pascale R.T., Gioia L., Surfing the edge of chaos: The laws of nature and the new laws of business, Crown Business, New York 2000.
 • Davidsson P., Wiklund J., Levels of analysis in entrepreneurship research: current research practice and suggestions for the future, "Entrepreneurship Theory & Practice" 2001, No 4.
 • Lietaer B., The future of money: Creating new wealth, work and a wiser world, Century, London 2001.
 • Alle V., The future of knowledge, Increasing prosperity thought values networks, Butterworth-Heinemann, New York 2003.
 • March J.G., The pursuit of organizational intelligence, Blackwell, Malden 1999.
 • Swedberg R,, Entrepreneurship: The social science view, Oxford University Press, New York 2000.
 • Nogalski B., Grajewski P., Etapy procesowej dojrzałości organizacji, w: Zmiany w systemach zarządzania polskich przedsiębiorstw, Akademia Ekonomiczna, Poznań 2007.
 • Hofer C.W., Bygrave W.D., Researching entrepreneurship, "Entrepreneurship Theory & Practice" 1992, No 3.
 • Davidsson P., Low M.B., Wright M., Editor's introduction: Low and MacMillan ten years on: Achievements and future directions for entrepreneurship research, "Entrepreneurship Theory & Practice" 2001, No 4.
 • Ucbasaran D., Westhead P., Wright M., The focus of entrepreneurial research: Contextual and process issues, "Entrepreneurship Theory & Practice" 2001, No 4.
 • Aldrich H.E., Martinez M.A., Many are called but few are chosen: An evolutionary perspective for study of entrepreneurship, "Entrepreneurship Theory & Practice" 2001, No 4.
 • Chandler G.N., Lyon D.W., Issues of research design and construct measurement in entrepreneurship research: The past decade, "Entrepreneurship Theory & Practice" 2001, No 4.
 • Dooley K., Van de Ven A.H., Explaining complex organizational dynamics, "Organization Science" 1999, No 3.
 • Baum J.R., Locke E.A., Smith K.G., A multidimensional model of venture growth, "Academy of Management Journal" 2001, No 2.
 • Cooper A.C., Gimeno-Gascon F.J., Woo C.Y., Initial human capital as predictors of new venture performance, "Journal of Business Venturing" 1994, No 9.
 • Zahra S.A., Jennings D.F., Kuratko D.F., The Antecedents and Consequences of Firm Level Entrepreneurship: The State of the Field, "Entrepreneurship Theory & Practice" 1999, Vol. 24.
 • Lynskey M.J., Introduction, w: Entrepreneurship and organization. The role of the entrepreneur in organizational innovation, eds. M.J. Lynskey, S. Yonekura, Oxford University Press, New York 2002.
 • Shane S., Venkataraman S., The promise of entrepreneurship as a field of research, "Academy of Management Review" 2000, No 1.
 • Bednarczyk M., Organizacje publiczne, Zarządzanie konkurencyjnością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2001.
 • Bornstein D., How to Change the World, Social Entrepreneurs and the Power of New Ideas, Oxford University Press, New York 2004.
 • Zahra S.A., Predictors and Financial Outcomes of Corporate Entrepreneurship: An Explanatory Study. "Journal of Business Venturing" 1999, Vol. 6.
 • Zahra S. A., Corporate Entrepreneurship and Financial Performance: The Case of Management Leveraged Buyouts. "Journal of Business Venturing" 1995, Vol. 10.
 • Zahra S.A., Environment, Corporate Entrepreneurship, and Financial Performance: A Taxonomic Approach, "Journal of Business Venturing" 1993, Vol. 8.
 • Zahra S.A., Covin J.G., Contextual influences on the corporate entrepreneurship-performance relationship. A longitundial analysis, "Journal of Business Venturing" 1995, No 1.
 • Man T., Lau T., Chan K.F., The Competitiveness of Small and Medium Enterprises, A Conceptualization with Focus on Entrepreneurial Competencies, "Journal of Business Venturing" 2002, Vol. 17.
 • Steffens P.R., Davidsson P., Fitzsimmons J.R., The Performance of Young Firms: Patterns of Evolution in Growth-Profitability Space, "Best Paper Proceedings", Academy of Management, Atlanta 2006.
 • Tan J., Culture, nation and entrepreneurship strategic orientations: Implications for an emerging economy, "Entrepreneurship Theory & Practice" 2002, No 4.
 • Kruger N.F., The cognitive psychology of entrepreneurship, w: Handbook of entrepreneurship research, An interdisciplinary survey and introduction, eds. Z.J. Acs, D.B. Audretsch, Kluver Academic Publishers, Boston 2003.
 • Shane S., A general theory of entrepreneurship, The individual - opportunity nexus, Edward Elgar, Cheltenham/Northampton 2003.
 • Christensen C., The innovator's dilemma, Harvard Business School Press, Boston 1998.
 • Bratnicki M., Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy współczesnych organizacji, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2002.
 • Fiol C.M., Thought worlds colliding: The role of contradiction in corporate innovation processes, "Entrepreneurship Theory & Practice" 1995, No 3.
 • Keh H.T., Foo M.D., Lim B.C., Opportunity evaluation under risky conditions: The cognitive processes of entrepreneurs, "Entrepreneurship Theory & Practice" 2002, No 2.
 • Coulter M., Entrepreneurship in action, Prentice-Hall, New Jersey 2001.
 • Kuratko D.F., Hodgets R.M., Entrepreneurship, A contemporary approach, Harcourt College Publisher, Orlando 2001.
 • Dutton J.E., Jackson S.E., Categorizing strategic issues: Links to organizational action, "Academy of Management Review" 1987, No 1.
 • Gartner W.B., Shaver K.G., Aggarwal N., The attributional characteristics of opportunities and problems and their relationship to perceptions of firm growth, w: Frontiers of Entrepreneurship Research, Babson College, Wellesley 2003.
 • Timmons J.A., New venture creation, Entrepreneurship for the 21s' century, Irwin/McGraw-Hill, Singapore 1999.
 • Gioia D.A., Schultz M., Corley K.G., Organizational identity, image, and adaptative instability, "Academy of Management Review" 2000, No 1.
 • Wiklund J., The sustainability of the entrepreneurial orientation-performance relationship, "Entrepreneurship Theory & Practice" 1999, No 1.
 • Naman J.L., Slevin D.P., Entrepreneurship and the concept of fit: A model and empirical tests, "Strategic Management Journal" 1993, No 2.
 • Nogalski B., Kierunki badań i rozwoju nauk o zarządzaniu - kontekst strategiczny, w: Zarządzanie strategiczne, Podstawowe problemy, red. R. Krupski, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2008.
 • Burns T., Stalker G.M., The management of innovation, Quadrangle Books, Chicago 1961.
 • Lawrence P.R., Lorsch J., Organization and environment: Managing différenciation and integration, Irwin, Homewood 1967.
 • Staw B.M., Szwajkowski E., The scarcity-munificence component of organizational environments and the commission of illegal acts, "Administrative Science Quarterly" 1975, No 3.
 • Naman J.L., Slevin D.P., Entrepreneurship and the concept of fit: A model and empirical tests, "Strategic Management Journal" 1993, No 2.
 • De Waal A.A., The Characteristics of High Performance Organizations, w: Performance Measurement and Management, Public and Private, eds. A. Neely, M. Kennerley, A. Walters, Cranfield School of Management, Cranfield 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171328197

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.