PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | Pomiar efektywności organizacji publicznych na przykładzie sektora ochrony zdrowia | 100--131
Tytuł artykułu

Pomiar efektywności w organizacjach ochrony zdrowia

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym rozdziale podjęto próbę przedstawienia specyfiki pomiaru efektywności publicznych jednostek świadczących usługi zdrowotne (czyli samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - SPZOZ), zarówno w odniesieniu do teorii organizacji, jak i praktyki działania. W części dotyczącej pomiaru efektywności organizacji będę się odnosić do miar oraz perspektyw pomiaru efektywności, jakie są stosowane czy proponowane w badaniach empirycznych, natomiast pomiar efektywności organizacji publicznych w aspekcie praktycznym odnoszę do kwestii pomiaru wyników organizacji i zarządzania nimi, który rozumiem w kategoriach rozwiązań w zakresie pomiaru efektywności organizacji, jakie mogą być stosowane przez poszczególne SPZOZ. Dokonany przegląd literatury obejmuje opracowania, których tematyka została określona jako efektywność organizacji, zarządzanie wynikami oraz pomiar wyników organizacji. (fragment tekstu)
Twórcy
autor
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
 • Davis S., Albright T., An investigation of the effect of balanced scorecard implementation on financial performance, "Management Accounting Research" 2004, No 15.
 • Evans J.R., An exploratory study of performance measurement systems and relationships with performance results, "Journal of Operations Management" 2004, No 22.
 • Ferlie E., Hartley J., Martin S., Changing public service organizations: Current perspectives and future prospects, "British Journal of Management" 2003, No 14.
 • Halachmi A., Performance measurement and government productivity, "Work Study" 2001, No 51(2).
 • Walker K.B., Dunn L.M., Improving Hospital Performance and Productivity with the Balanced Scorecard, "Academy of Health Care Management Journal" 2006, No 2.
 • March J.G., Sutton R.I., Organizational performance as a dependent variable, "Organization Science" 1997, No 8.
 • Henri J.-F., Performance measurement and organizational effectiveness: Bridging the gap, "Managerial Finance" 2004, No 30(6).
 • Verbeeten F.H.M.,Performance management practices in public sector organizations: Impact on performance, "Accounting, Auditing & Accountability Journal" 2008, No 21(3).
 • Bednarczyk M., Organizacje publiczne, Zarządzanie konkurencyjnością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2001.
 • Kożuch B., Istota zarządzania publicznego, "Problemy zarządzania", Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2005, nr 4.
 • Anheier H.K., Nonprofit Organizations, Theory, management, policy, Rout- ledge, Taylor and Francis Group, London and New York 2005.
 • Krzyżanowska M., Marketing usług organizacji niekomercyjnych, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2000.
 • Nutt P.C., Decision-making success in public, private and third sector organizations: finding sector dependent best practice, "Journal of Management Studies" 2000, No 37(1).
 • Davis K.P., Economic theories of behavior in nonprofit, private hospitals, "Economic and Business Bulletin" 1972, No 24.
 • Kożuch B., Kożuch A., Istota usług publicznych, "Kwartalnik Współczesne Zarządzanie" 2008, nr 1.
 • Rushing W., Differences in profit and nonprofit organizations: a study of effectiveness and efficiency in general short - stay hospitals, "Administrative Science Quarterly" 1974, No 19(4).
 • Chun Y.H., Rainey H.G., Consequences of goal ambiguity in public organizations, w: G.A. Boyne, K.J. Meier, L.J. O'Toole, R.M. Walker: Public Service Performance Perspectives on Measurement and Management, Cambridge University Press 2006.
 • Rainey H.G,, Understanding and managing public organizations, Jossey-Bass, San Francisco CA 2003.
 • Boland T. & Fowler A., A Systems Perspective of Performance Management in Public Sector Organizations, "International Journal of Public Sector Management" 2000, No 13 (5).
 • Judge W.Q., Correlates of organizational effectiveness: a multilevel analysis of a multidimensional outcome, "Journal of Business Ethics" 1994, No 13(1).
 • Kaissi A.A., Begun J.W., Welson T.W., Strategic planning processes and hospital financial performance, "Journal of Healthcare Management" 2008, No 53 (3).
 • Griffith J.R., Alexander J.A., Foster D.A., Is anybody managing the store? National trends in hospital performance, "Journal of Healthcare Management" 2006, No 51(6).
 • Ginn G.O., Lee R.P., Community Orientation, Strategie Flexibility, and Financial Performance in Hospitals, "Journal of Healthcare Management", No 51(2).
 • Haber S., Reichel A., Identifying performance measures for small ventures - The case of the tourism industry, "Journal of Small Business Management" 2005, No 43.
 • Zaremba W., Ocena efektywności usług publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego, w: Zarządzanie finansami lokalnymi, red. A. Kożuch, A. Mirończuk, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok 2005.
 • Frączkiewicz-Wronka A., Austen A., Rozważania nad zagadnieniami efektywności organizacji w systemie ochrony zdrowia, w: Nowoczesne zarządzanie finansami w zakładach opieki zdrowotnej, red. M. Łyszczak, M. Węgrzyn, D. Wasilewski, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2008, nr 36.
 • Freeman R.E., Strategic management, A stakeholder approach, Pitman Publishing, Boston 1984.
 • Mitchell R.K., Agle B.R., Wood D.J., Toward a theory of stakeholder identification and salience: defining the principle of who or what really counts, "Academy of Management Review" 1997, No 22.
 • Donaldson T., Preston L.E., The stakeholder theory of corporation: Concepts, evidence and implications, "Academy of Management Review" 1995, No 1.
 • Smith P.C., Performance measurement in health care: history, challenges and prospects, "Public Money & Management" 2005, No 25(4).
 • Barney J.B,, Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, "Journal of Management" 1991, No 17.^ Pfeffer J., Salanick G., The external control of organizations, Harper & Row, New York 1978.
 • Ginn G.O., Lee R.P., Community Orientation, Strategic Flexibility, and Financial Performance in Hospitals, "Journal of Healthcare Management", No 51(2).
 • Hannan M., Freeman J., The population ecology of organizations, "American Journal of Sociology" 1977, No 82(4).
 • Brignall S., Modell S., An institutional perspective on performance measurement and management in the 'new public sector ', "Management Accounting Research" 2000, No (11)3.
 • Bratnicki M., Kulikowska M., Teoretyczne podstawy zarządzania pomiarem efektywności zorientowanej na uczenie się, w: Efektywność źródłem bogactwa narodów, Red. T. Dudycz, SWSzPiZ, Łódź-Wrocław 2006.
 • Kożuch B., Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2004.
 • Górniak J.J., Zasady budowania porządku organizacyjnego a funkcje administracji publicznej, w: Administracja publiczna, red. J. Hausner, S. Mazur, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Frączkiewicz-Wronka A., Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce ochrony zdrowia, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
 • Hitt M.A., Beamish P.W., Jackson S.E., Mathieu J.E., Building theoretical and empirical bridges across levels: multilevel research in management, "Academy of Management Journal" 2007, No 50(6).
 • Willcocks S.G., Adopting a Multi-Perspective Approach to the Study of Public Sector Managerial Effectiveness, "International Journal of Public Sector Management" 2002, No 15(4).
 • Boyne G.A., Meier K.J., O'Toole L.J., Walker R.M., Where Next? Research Directions on Performance in Public Organizations, "Journal of Public Administration Research and Theory" 2005, No 15(3).
 • Addicott R., Ferlie E., A qualitative evaluation of public sector organizations: Assessing organizational performance in healthcare, w: Public Service Performance Perspectives on Measurement and Management, Cambridge University Press, 2006.
 • Andrews R., Boyne G.A., Walker R.M., Subjective and objective measures of organizational performance: An empirical exploration, w: G.A. Boyne, K.J. Meier, L.J. O'Toole, R.M. Walker, Public Service Performance Perspectives on Measurement and Management, Cambridge University Press 2006.
 • Bart Ch.K,, Tabone J.C., Mission Statement Content and Hospital Performance in the Canadian Not-for-Profit Health Care Sector, "Health Care Management Review" 1999, No 24(3).
 • Van de Ven A.H., Ferry D.L., Measuring and Assessing Organizations, Wiley, New York 1980.
 • Herman R.D., Renz D.O., Nonprofit Organizational Effectiveness: Contrasts Between Especially Effective and Less Effective Organizations, Theoretical Perspectives on Organizational Effectiveness, "Nonprofit Management & Leadership" 1998, No 9.
 • Herman R,D., Renz D,0., Theses on Nonprofit Organizational Effectiveness, "Nonprofit Management & Leadership" 2008, No 18(4).
 • Kenis P., Performance control and public organizations, w: Public Service Performance Perspectives on Measurement and Management, eds. G.A. Boyne, K.J. Meier, L.J. O'Toole, R.M. Walker, Cambridge University Press 2006.
 • Boland T. ,Fowler A., A Systems Perspective of Performance Management in Public Sector Organizations, "International Journal of Public Sector Management" 2000, No 13 (5).
 • Sole F., A management model and factors driving performance in public organizations, "Measuring Business Excellence" 2009, No 13(4).
 • Loeb J.M., The current state of performance measurement in health care, "International Journal for Quality in Health Care" 2004, No 16, Supplement 1.
 • Ziębicki B,, Próba modelowego ujęcia pomiaru efektywności organizacji usług instytucji użyteczności publicznej, Prace z zakresu metod organizacji i zarządzania, Zeszyty Naukowe nr 713, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków 2006.
 • Van Peursem K.A,, Pratt M.J., Lawrence R.S., Health management performance: a review of measures and indicators, "Accounting, Auditing and Accountability Journal" 1995, No 8 (5).
 • Neely A., Adams C., Kennerley M., The performance Prism - The Scorecard for Measuring and Managing Business Success, Prentice-Hall Englewood Cliffs, New York 2002.
 • Bielski M., Podstawy teorii organizacji i zarządzania, C.H. Beck, Warszawa 2002.
 • Bielski M., Organizacja; istota, struktury, procesy, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1992.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171328201

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.