PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | Pomiar efektywności organizacji publicznych na przykładzie sektora ochrony zdrowia | 166--287
Tytuł artykułu

Pomiar efektywności organizacji publicznych na przykładzie sektora ochrony zdrowia - wyniki badań ilościowych

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W naukach o zarządzaniu jednym z podejść systematyzujących myślenie o organizacji jest szerokie stosowanie pojęcia "system" oraz związanego z nim "podejścia systemowego" do prowadzenia badań nad problemami organizacji. Przytaczając definicje klasyczne dla dyscypliny, system określamy jako: - zbiór elementów będących w interakcji (pierwsza definicja pojęcia), - parę uporządkowaną, obejmującą niepusty zbiór elementów A oraz rodzinę R relacji matematycznych opisanych na zbiorze A (podejście typowe dla nauk sformalizowanych), - zbiór elementów (rozumiejąc przez to także ich cechy) statycznych lub dynamicznych oraz relacji - stałych, niezmiennych bądź zmieniających się (definicja sformułowana na podstawie literatury dotyczącej ogólnej teorii systemów), - całość złożoną z części i rozpatrywaną ze względu na zachodzące między nimi relacje wyrażające jakieś uporządkowanie. Wielość definicji pojęcia "systemu" skłania nas do przyjęcia jednego ze stanowisk jako tego, które będzie następnie eksplorowane. Przyjmujemy zatem definicję J. Zieleniewskiego, która, mimo że została sformułowana prawie 30 lat temu, jest przystępna i nie uchybia metodologicznie pojmowanym względom formalnym. (fragment tekstu)
Twórcy
autor
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
 • Bertalanfty L., Ogólna teoria systemów, PWN, Warszawa 1984.
 • Pszczołowski T,, Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław 1978.
 • Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1979.
 • Bieniok H., Halama H., Ingram M., Podejmowanie decyzji menedżerskich, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2006.
 • Gawrońska-Nowak B., Walerysiak G., Decyzje ekonomiczne: ujęcie ilościowe PWE, Warszawa 2005.
 • Zdyb M., Istota decyzji, UMCS, Lublin 1993.
 • Penc J., Decyzje w menedżerskie - o sztuce zarządzania, C.H. Beck, Warszawa 2001.
 • Czermiński A., Czermiński J., Łatowska A., Teoria i praktyka podejmowania decyzji kierowniczych, przewodnik metodyczny, TNOiK, Dom Organizatora, Toruń 2001.
 • Koślacz P., Lipiec-Zajchowska M. (red. nauk.), Sikora E., Zajchowski J., Optymalizacja procesów decyzyjnych, Cz. II, Modele optymalizacji decyzji, Uniwersytet Warszawki, Warszawa 2001.
 • Ackoff R.L., Decyzje optymalne w badaniach stosowanych, PWN, Warszawa 1962.
 • Biolik J., Ekonometryczne modele wspomagania decyzji w przedsiębiorstwie, Akademia Ekonomiczna, Katowice 1993.
 • Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1995.
 • Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D,, Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka, Warszawa 2001.
 • Bratnicki M., Transformacja przedsiębiorstwa, Akademia Ekonomiczna, Katowice 1998.
 • De Witt B., Meyer R., Strategy: Process, Content, Context, Int. Thompson Business Press, London 1998.
 • Bratnicki M., Dylematy i pułapki współczesnego zarządzania, Wydawnictwo GNOME, Katowice 2001.
 • Ansoff H.I., Zarządzanie strategiczne, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1985.
 • Frączkiewicz-Wronka A: Poszukiwanie istoty zarządzania publicznego, w: Zarządzanie publiczne - elementy teorii i praktyki, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2009.
 • Simons R., How Risky Is Your Company?, "Harvard Business Review" 1999, No 3.
 • Quinn R.E., Rohrbaugh J., A Spatial Model of Effectiveness Criteria: Towards a Competing Values Approach to Organizational Analysis, "Management Science" 1983, No 50(11).
 • Wall T.D., Michie J., Patterson M., Wood S.J., Sheehan M., Clegg Ch.W., West M., On the validity of subjective measures of company performance, "Personnel Psychology" 2004, No 57.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171328209

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.