PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 4 | nr 2 | 34--42
Tytuł artykułu

Ocena wartości terytorium dla docelowych grup konsumentów metodą refleksji strategicznej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Strategic Reflection Method in the Valuation of the Territory for the Target Consumer Groups
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest ukazanie możliwości wykorzystania jednego z etapów metody refleksji strategicznej tak do całościowej oceny wartości danego terytorium, poprzez skonfrontowanie silnych i słabych stron "produktu terytorialnego" z szansami i zagrożeniami płynącymi z otoczenia terytorium, jak i do oceny szeroko rozumianych zasobów danego terytorium (produkty terytorialnego) w aspekcie zaspokojenia potrzeb ujawnionych przez różne podmioty, chcące skorzystać z użyteczności danego terytorium. Ukazano konieczne modyfikacji realizacji wspomnianego etapu metody refleksji strategicznej, aby móc ją wykorzystać do realizacji wskazanych celów. Dla egzemplifikacji technicznej strony stosowania omawianej metody, przytoczono wynik własnych badań w układzie: potencjał gminy Tranów - otoczenie gminy Tarnów. Interpretując szeroko uzyskane wyniki, ukazano dużą wartość pozyskanych, droga stosowania tej metody, informacji przydatnych Włodarzom danego terytorium w procesie decyzyjnym, mającym wzmocnić wartość terytorium.(abstrakt oryginalny)
EN
Aim of this study is to show the possibilities of using one of the stages of strategic reflection method as an overall assessment of the value of the territory, by exposing the strengths and weaknesses of "territorial product" with opportunities and dangers from territory ambience, and to assess the resources of the territory (territorial products) in terms of satisfying the needs revealed by the different entities, that wish to benefit from the territory utilities. There are shown the necessary modifications to the implementation of this phase of the strategic reflection method, to be able to use it to achieve the stated objectives. For exemplification of the technical side of this method, the result of their research quoted in the system: the potential of Tarnow municipality - Tarnow municipality surroundings. Broadly interpreting the results, there are presented a high value of useful information obtained, the way of using this method, information useful for authorities of the territory in their decision processes, which are to reinforce the value of the territory.(original abstract)
Rocznik
Tom
4
Numer
Strony
34--42
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • 1. Domański T. (1997), Marketing terytorialny - wybrane aspekty praktyczne. W: T. Domański (red.), Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów. Centrum Badań i Studiow Francuskich, Instytut Studiow Międzynarodowych, Uniwersytet Łodzki, Łodź, s. 20-22.
 • 2. Florek M. (2006), Podstawy marketingu terytorialnego. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 7-25.
 • 3. Gerard V. (1997), Marketing terytorialny i planowanie strategiczne. W: T. Domański (red.), Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów. Centrum Badań i Studiów Francuskich, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Łodzki, Łodź, s. 72.
 • 4. Hadrian P., Rawski M. (2008), Własności różnych technik metody refleksji strategicznej - analiza porównawcza. "Przegląd Organizacji", nr 2, s. 4-9.
 • 5. Kotler Ph., Haider D., Rein I. (1993), Marketing place's - attracting investment, industry and tourism to cities, states and nations. Free Press, New York, s. 123.
 • 6. Markowski T. (1999), Zarządzanie rozwojem miasta. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 224.
 • 7. Martyniak Z. (1990), Metoda refleksji strategicznej. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 4-6, s. 8-10.
 • 8. Martyniak Z. (1997), Organizacja i zarządzanie. 15 efektywnych metod. Antykwa. Kraków- Kluczbork, s. 161-170.
 • 9. Obłój K. (1998), Strategia organizacji. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 191- 203.
 • 10. Rawski M. (2002a), Technika konfrontowania silnych i słabych stron z szansami i zagrożeniami w analizie SWOT. "Przegląd Organizacji", nr 3, s. 17-25.
 • 11. Rawski M. (2002b), Efekty synergii w metodzie refleksji strategicznej. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 7, s. 6-8.
 • 12. Rawski M. (2007), Trudności budowania strategii w marketingu terytorialnym. W: E. Skawińska (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem. Instytut Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, Poznań, s. 88-89.
 • 13. Szromnik A. (1997), Marketing terytorialny - geneza, rynki docelowe i podmioty oddziaływania. W: T. Domański (red.), Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów. Centrum Badań i Studiów Francuskich, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 39.
 • 14. Szromnik A. (2002), Marketing terytorialny - koncepcja ogólna i doświadczenia praktyczne. W: T. Markowski (red.), Marketing terytorialny. Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa, t. CXII, s. 41.
 • 15. Szromnik A. (2005), Koncepcja produktu w marketingu terytorialnym. W: H. Szulce, M. Florek (red.), Marketing terytorialny. Możliwości aplikacji, kierunki rozwoju. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań, s. 197-208.
 • 16. Szromnik A. (2007), Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku. Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków, s. 13-21; 110-129.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171328229

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.