PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | vol. 2, t. 300 Future of Finance. Część II. Przyszłość finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń | 99--109
Tytuł artykułu

Wpływ kryzysu światowego na rynek przedsiębiorstw start-up

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Impact of Global Crisis on the Market of Business Start-Ups
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykuły była analiza wpływu kryzysu światowego na rynek przedsiębiorstw start-up. W artykule postawiono następującą hipotezę badawczą: rynek przedsiębiorstw start-up w Polsce został w mniejszym stopniu dotknięty skutkami światowego kryzysu finansowego aniżeli rynek tych przedsiębiorstw na świecie. W relacji do tak sformułowanej hipotezy przyjęto dwa problemy badawcze: wpływ skutków globalnego kryzysu finansowego na rynek przedsiębiorstw start-up na świecie oraz wpływ skutków globalnego kryzysu finansowego na rynek przedsiębiorstw start-up w Polsce. Analizie poddano zmiany w populacji firm start-up w wybranych krajach, badano wielkość inwestycji venture capital, liczbę nowych podmiotów, podmiotów wyrejestrowywanych w poszczególnych latach oraz ich strukturę. W badaniach pod uwagę wzięto okres lat 2007-2012, odnosząc większość danych do roku 2007, jako obrazującego stan gospodarki przed globalnym kryzysem. Zagadnienia te są kluczowe z punktu widzenia wskazania konsekwencji kryzysu światowego dla grupy przedsiębiorstw start-up. Przeprowadzone badania dowiodły prawidłowości postawionej hipotezy badawczej. Rynek przedsiębiorstw start-up w Polsce został w mniejszym stopniu dotknięty skutkami światowego kryzysu finansowego niż w wielu innych krajach. O negatywnych skutkach wpływu kryzysu finansowego na rynki światowe świadczy m. in. spadek udziału inwestycji venture capital w tworzeniu PKB, zmniejszająca się gwałtownie liczba powstających nowych przedsiębiorstw i rosnąca liczba bankrutujących. W Polsce wpływ kryzysu światowego na ten rynek również jest widoczny, ale siła jego oddziaływania jest zdecydowanie mniejsza. Jeżeli chodzi o liczbę powstających przedsiębiorstw to trend w Polsce jest zdecydowanie rosnący. Od 2003 r. można obserwować, z drobnymi załamaniami, zwiększającą się liczbę tworzonych przedsiębiorstw start-up. Z kolei liczba podmiotów wyrejestrowywanych wzrosła na tynku krajowym z latach 2009 i 2011, czyli w tych najbardziej dotkniętych kryzysem. Pomimo to, liczba tworzących się nowych przedsiębiorstw była w tym czasie większa od liczby przedsiębiorstw bankrutujących. Taka zależność nie wystąpiła w wielu innych badanych krajach. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the articles was the analysis of the impact of global crisis on the market of business start-ups. The article was the following hypothesis: market research companies start up in Poland has been affected to a lesser extent, the global financial crisis than the market these companies in the world. Changes in the population of companies were analysed start-up in selected countries, a size of investment was being examined venture capital, number of new entities, of subjects deregistered in individual years and them structure. In examinations a period of 2007-2012 years was considered, taking the majority of data back to 2007, as depicting the state of the economy before the global crisis. These issues are crucial from a point of view of showing the consequence the world crisis for the group of companies start-up. Studies have proven the correctness of your research hypothesis. Market businesses start-ups in Poland has been affected to a lesser extent, the global financial crisis than many other countries. About the negative consequences of the impact of the financial crisis on the world markets provides, inter alia, the participation of venture capital investments fall in GDP, decreasing the number of rapidly emerging new businesses and the growing number of bankrupt. In Poland, the impact of global crisis on the market is also visible, but the strength of the impact is definitely less. As regards the number of emerging companies is a trend in Poland is definitely growing. Since 2003, it can be observed, with minor failures, increasing the number of businesses created start-ups. In turn, the number of unregistered, increased in the years 2009 and 2011 national plaster, or those most affected by the crisis. Despite this, the number of forming new businesses at that time was greater than the number of bankrupt companies. The relationship has not occurred in many other countries. (original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Bibliografia
 • Business Demography 2012, 2012, Office for National Statistics UK.
 • Buszko M., 2010, Newconnect - nowy rynek wspomagający rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, [w:] G. Rosa (red.), Przedsiębiorstwa i instytucje w warunkach kryzysu gospodarczego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 593.
 • Cumming D. J., Fleming G., Johan S. A., 2011, Institutional Investment in Listed Private Equity, "European Financial Management", no. 17.
 • Cumming D. J., Walz U., 2010, Private Equity Returns and Disclosure around the World, "Journal of International Business Studies", no. 41.
 • Duda J., Wolak-Tuzimek A., 2008, Ventures capital jako źródło finansowania inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, "Ekonomia menedżerska", nr 3.
 • Entrepreneurship at a Glance 2013, OECD Statistics Directorate, OESD Publishing, http://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/entrepreneurship-at-a-glance_2226694 [data dostępu: 13.07.2013].
 • Jasińska E., 2010, Uwarunkowania kryzysu gospodarczego w organizacji na tle procesów globalizacyjnych, [w:] G. Rosa (red.), Przedsiębiorstwa i instytucje w warunkach kryzysu gospodarczego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 593.
 • Kapitał na start: finansowanie start-upów 2011, 2012, Lewiatan Business Angels, Warszawa.
 • Metrick A., Yasuda A., 2010, The Economics of Private Equity Funds, "Review of Financial Studies", no. 23.
 • OECD: poziom przedsiębiorczości rośnie pomimo kryzysu, http://forsal.pl/artykuly/623999, oecd_poziom_przedsiebiorczosci_rosnie_mimo_kryzysu.html [data dostępu: 13.07.2013].
 • Pająk T., 2012, Venture capital. Rozwój rynku w Polce i zagranicą, [w:] Od start-up'u do dojrzałego przedsiębiorstwa. Czynniki determinujące sukces inwestycji w rozwój firmy, Secus Wsparcie Biznesu, Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego, Katowice.
 • Panfil M., 2005, Fundusze Private Equity, Difin, Warszawa.
 • Program rozwoju przedsiębiorstw do 2020 r., 2013, Ministerstwo Gospodarki, Departament Innowacji i Przemysłu, Warszawa.
 • Przedsiębiorczość w Polsce, 2012, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 • Stroiński R. T., Prager I., 2013, Perspektywy rozwoju rynku funduszy venture capital w Polsce. Zbiór rekomendacji legislacyjnych i rynkowych, www.parp.gov.pl/files/74/75/76/479/16425.pdf [data dostępu: 22.07.2013].
 • Tackling the financial crisis, http://ec.europa.eu/competition/recovery/financial_sector.html [data dostępu: 11.07.2013].
 • Vries B. J. G., Sandner P., 2012, Venture Capital and the Financial Crisis: An Empirical Study across Industries and Countries, [w: ] D. J. Cumming (red.), Oxford Handbook of Venture Capital, Oxford University Press, Oxford.
 • Węcławski J., 1997, Venture capital. Nowy instrument finansowania przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Zelek A. (red.), 2012, Nowoczesna inżynieria finansowa dla firm start-up w Polsce - raport z badań screeningowych 2011, Wydawnictwo Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, Szczecin.
 • Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, 2012 r., 2013, GUS, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171328261

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.