PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 4 | 85--100
Tytuł artykułu

System zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwie

Warianty tytułu
Crisis Management System in the Enterprise
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie struktury systemu zarządzania kryzysowego w organizacji oraz procesu projektowania efektywnego systemu zarządzania kryzysowego. W artykule scharakteryzowano system zarządzania kryzysowego, opisując jego główne składowe. W części poświęconej projektowaniu systemu zarządzania kryzysowego zwrócono uwagę na jego podstawowe aspekty (celowościowy, strukturalny, podmiotowy, funkcjonalny, instrumentalny) oraz zaprezentowano etapy metodyki projektowania systemu zarządzania kryzysowego. Wskazano także podstawowe metody, które powinny być stosowane w procesie projektowania systemu zarządzania kryzysowego. Artykuł posiada nie tylko walory teoretyczne, lecz także zawiera egzemplifikację fragmentów funkcjonującego systemu zarządzania kryzysowego w wybranym przedsiębiorstwie. W artykule wykorzystano analizę literaturową oraz analizę dokumentów źródłowych udostępnionych przez kierownictwo badanego przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to present the structure of crisis management system in the organization and process of the designing effective of crisis management system. The article describes the crisis management system, presenting its main components. In the part devoted designing a of crisis management system emphasizes the fundamental aspects of the system (appropriate, subjective, structural, functional and instrumental). The article presents the stages of designing methodology of crisis management system. Also indicated basic methods that should be used when designing a of crisis management system. Article has not only theoretical qualities but also includes exemplification of fragments functioning crisis management system in the selected company. In the article was used literature analysis and an analysis of the source documents provided by the management of the concerned enterprise. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
85--100
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Good Practice Guidelines 2008: A Management Guide to Implementing [1] Global Good Practice in Business Continuity Management, BCI, http://www.thebci.org, [20.09.2011 r.].
 • Grocki R., Quantification of Nations in Crisis Management, [w:] Different Faces of Security. From Knowledge to Management, K. Raczkowski, W. Kego, M. Żuber (eds.), Institute for Security & Development Policy, Stockholm 2010.
 • Grocki R., Wielokryterialność podejmowania decyzji w zarządzaniu kryzysowym dla potrzeb ochrony przed powodzią, praca doktorska, Akademia Rolnicza, Wrocław 2005.
 • Grocki R., Zarządzanie kryzysowe. Dobre praktyki, Difin, Warszawa 2012.
 • Heath R., A Crisis Management Perspective of Business Continuity, [w:] The Definitive Handbook of Business Continuity Management, A. Hiles (ed.), John Wiley & Sons, Chichester 2007.
 • Kaczmarek T.T., Ćwiek G., Ryzyko kryzysu a ciągłość działania, Difin, Warszawa 2009.
 • Korynojewski F., Plany zarządzania kryzysowego - część II, "Ochrona Mienia i Informacji", 2010, nr 6, s. 16-18.
 • Krzakiewicz K., Zarządzanie antykryzysowe w organizacji, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2008.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r., nr 61, poz. 417 z późn. zm).
 • Slatter S., Lovett D,, Restrukturyzacja firmy. Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych, WIG-Press, Warszawa 2001.
 • Stabryła A., Metodyka analizy i projektowania systemów zarządzania procesowego, [w:] Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem, pod red. A. Stabryły, Mfiles.pl, Kraków 2010.
 • Ziarko J., Walas-Trębacz J., Podstawy zarządzania kryzysowego, Część 2. Zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwie, KTE - Oficyna Wydawnicza, AFM, Kraków 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171328327

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.