PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 1 | nr 1 | 22--37
Tytuł artykułu

Globalisation and its Impact on Civil Society: Philosophical, Legal and Sociological Aspects

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
This article discusses the philosophical, constitutional and ideological implications of civil society for the democratic state. Part one describes the importance of society in the liberal concept of individualism and the communitarian concept of community. It also tries to define the term "civil society" and presents some definitions that exist within the doctrine. Part two shows the civil society as an entity independent from the state. The democratic states of today express the idea of civil society directly or indirectly in their constitutions, from which many rights of the individuals derive and give them a sense of participation in the state. The last part deals with the contemporary meaning of civil society in the context of globalisation. Globalisation as a process changes the "sense of civility" into the "sense of community". (original abstract)
Rocznik
Tom
1
Numer
Strony
22--37
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Opole, Poland
Bibliografia
 • Dorota Pietrzyk-Reeves, Idea społeczeństwa obywatelskiego. Współczesna debata i jej źródła (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2004) 11.
 • Artur Ławniczak, Społeczeństwo obywatelskie - kilka uwag teoretycznych i konstytucyjno prawnych in Jolanta Blicharz and Jan Boć (eds), Prawna działalność instytucji społeczeństwa obywatelskiego (Kolonia Limited 2009) 33.
 • Justyna Przedańska, Społeczeństwo obywatelskie jako idea filozoficzna, in Jolanta Blicharz and Jan Boć (eds), Prawna działalność instytucji społeczeństwa obywatelskiego (Kolonia Limited 2009) 14.
 • Europa i społeczeństwo obywatelskie. Rozmowy w Castel Gandolfo(Wydawnictwo Znak 1994).
 • Ani książę, ani kupiec: obywatel. Idea społeczeństwa obywatelskiego w myśli współczesnej, Introduction and selection by Jerzy Szacki, (Wydawnictwo Znak 1997).
 • Jakub Szlachetko, Konstytucyjne wolności, prawa i obowiązki obywatela a idea społeczeństwa obywatelskiego 4 Zeszyty Naukowe "Disputatio" (Społeczeństwo obywatelskie) 15.
 • Adam Chmielewski, Społeczeństwo otwarte czy wspólnota? (Wydawnictwo Arboretum 2001).
 • Lech Morawski, Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian (3rd edn, Lexis Nexis 2003) 165ff.
 • Nina Gładziuk, Komunitaryzm in Paweł Kaczorowski (ed), Nauka o państwie (Oficyna Wydawnicza SGH 2006), 157ff.
 • Giovanni Sartori, Teoria demokracji, Piotr Amsterdamski, Daniel Grinberg (trs) (Wydawnictwo Naukowe PWN 1994) 466.
 • Joanna Helios, Wioletta Jedlecka, Jednostka czy wspólnota? Postmodernizm w prawie europejskim in Michał Błachut (ed), Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Ponowoczesność (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2007) 268-269.
 • Ferdinand Tönnies, Wspólnota i stowarzyszenie (2nd edn, Wydawnictwo Naukowe PWN2008) quoted from: Hubert Izdebski, Fundamenty współczesnych państw (Lexis Nexis2007) 27.
 • Jan Hartman (ed), Słownik filozofii (Wydawnictwo Zielona Sowa 2004) 208.
 • Grażyna Skąpska, Prawo i społeczeństwo: teorie systemowe w socjologii a koncepcje społeczeństwa aktywnego in Prawo w zmieniającym się społeczeństwie (Wydawnictwo Adam Marszałek 1992) 73.
 • Wojciech Sokolewicz, Rozdział I "Rzeczpospolita", artykuł 12 in Leszek Garlicki (ed),Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz, vol. V (Wydawnictwo Sejmowe 2007)11.
 • Leszek Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu (4th edn, Wydawnictwo Liber 2000) 66.
 • Constitutional Tribunal's verdict from May 27, 2003 ref. symbol K 11/03.
 • Krzysztof Murawski, Państwo i społeczeństwo obywatelskie: wybrane problemy rozwoju demokracji w Polsce 1989-1997 (Wydawnictwo Adam Marszałek 1999).
 • Prawo i ład społeczny. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Turskiej(Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2000).
 • Anna Turska, Państwo i społeczeństwo in Anna Turska (ed), Refleksje o państwie, prawie i społeczeństwie (C. H. Beck 2005) 146.
 • Leszek Garlicki, Wstęp in Leszek Garlicki Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz, vol. V (Wydawnictwo Sejmowe 2007)21.
 • The resolution of the Supreme Administrative Court from December 12, 2005 ref. symbol II OPS 4/05.
 • Piotr Winczorek, Wstęp do nauki o państwie (3rd ed., Wydawnictwo Liber 1998) 116.
 • Ewa Kustra, Władczy oraz negocjacyjny typ tworzenia prawa. Szanse i zagrożenia (1994) 4 "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 23ff.
 • Maria Magoska, Obywatel w procesie zmian (Wydawnictwo Księgarnia Akademicka 2001).
 • Maria Magoska, O idei partycypacji społecznej w budowie społeczeństwa obywatelskiego in Prawo w zmieniającym się społeczeństwie (Wydawnictwo Adam Marszałek 1992) 279-284.
 • Lech Morawski, Spór o model polityki prawa - ujęcie systemowe (1992) 9 "Państwo i Prawo" 35-37.
 • Immanuel Kant, Odpowiedź na pytanie: Czym jest oświecenie?, Tomasz Kupś (tr) in Rozprawy z filozofii historii (Wydawnictwo Antyk 2005).
 • Act of April 7, 1989. Law on Associations, uniform text,Journal of Laws 2001, No. 79, pos. 855 as amended, and the Act of April 6,1984 on Foundations, uniform text, Journal of Laws 1991, No. 46, pos. 203 as amended.
 • Act of July 5,1990 Law on Assemblies, Journal of Laws 1990, No. 51, pos. 279 as amended.
 • Act of May 23, 1991 on Trade Unions, uniform text, Journal of Laws 2001, No. 79, pos. 854 as amended.
 • Act of May 23, 1991 on Organizations of Employers, Journal of Laws 1991, No. 55, pos. 235 as amended.
 • Act of March 14, 2003 on National Referendum, Journal of Laws 2003, No. 57, pos.507 as amended.
 • Act of June 24, 1996 on the Execution of Legislative Initiative by Citizens, Journal of Laws 1999, No. 62, pos. 688 as amended.
 • Act of September 6, 2001 on the Access to Public Information, Journal of Laws 2001, No. 112, pos. 1198 as amended.
 • Act of June 27, 1997 on Political Parties, uniform text, Journal of Laws 2001, No. 79, pos. 855 as amended.
 • Marzena Kordela, Zarys typologii uzasadnień aksjologicznych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (Wydawnictwo Branta 2001) 61-62.
 • Zdzisław Brodecki, Krzysztof Łokuciejewski, Globalizacja in Jerzy Zajadło (ed), Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć (C. H. Beck 2007)105.
 • Jolanta Jabłońska - Bonca, Prawnik jako negocjator - z problematyki retoryki interpersonalnej (2001) 3-4 "Studia Prawnicze" 138.
 • Anna Musiał, Dylematy społeczeństwa obywatelskiego<http://www.racjonalista.pl/kk.php/d,64/q,Spoleczenstwo> accessed 22 October 2010.
 • Szymon Ossowski, Globalne społeczeństwo obywatelskie - utopia czy realna perspektywa na przyszłość in Jacek Sobczak and Roman Bäcker (eds), Europejska myśl polityczna wobec globalizacji. Tradycja i wyzwania współczesności(Wydawnictwo Naukowe Ibidem 2005) 71 ff.
 • Katarzyna Marzęda, Globalizacja a globalne społeczeństwo obywatelskie in Jacek Sobczak and Roman Bäcker Europejska myśl polityczna wobec globalizacji. Tradycja i wyzwania współczesności(Wydawnictwo Naukowe Ibidem 2005) 36.
 • Roman Tokarczyk, Prawo natury a postępy globalizacji in Maria Zmierczak (ed), Prawo natury w doktrynach polityczno-prawnych Europy (Wydawnictwo Naukowe UAM2006) 147.
 • Czesław Mojsiewicz, Rozwój procesów o charakterze globalnym in Jacek Sobczak and Roman Bäcker Europejska myśl polityczna wobec globalizacji. Tradycja i wyzwania współczesności (Wydawnictwo Naukowe Ibidem 2005) 3.
 • Jerzy Leszczyński, Dogmatyki prawnicze w dobie globalizacji in Jerzy Stelmach (ed),Filozofia prawa wobec globalizmu (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2003)122.
 • Benjamin Barber, Dżihad konta McŚwiat (Wydawnictwo Muza 2005).
 • Zygmunt Bauman, Globalizacja, Ewa Klekot (tr), (Państwowy Instytut Wydawniczy 2000) 132.
 • Katarzyna Gilarek, Państwo narodowe a globalizacja - dynamika powstawania nowego ładu,(Wydawnictwo Adam Marszałek 2004).
 • Joseph E Stiglitz, Wizja sprawiedliwej globalizacji. Propozycje usprawnień (Wydawnictwo Naukowe PWN 2007).
 • Anna Bąkiewicz (ed), Gospodarka i społeczeństwo w dobie globalizacji, (Wydawnictwo Dialog 2000).
 • Marek Pietraś (ed), Oblicza procesów globalizacji (Wydawnictwo UMCS 2002).
 • Janusz Guść, Krzysztof Łokuciejewski, Globalizacja a jurydyzacja. O wpływie globalizacji na skalę prawotwórstwa w liberalnym państwie demokratycznym in Jerzy Stelmach (ed),Filozofia prawa wobec globalizmu (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2003) 27-37.
 • Mark van Hoecke, European legal cultures in a context ofglobalisation in Tomasz Gisbert-Studnicki, Jerzy Stelmach (eds), Law and legal cultures in the 21 st Century - Diversity and Unity (Wolters Kluwer 2007) 82-93.
 • Hanna Duszka - Jakimko, Jurysdykcja krajowa w sprawach cywilnych i handlowych w polskim systemie prawnym i w prawie europejskim (Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego 2006) 123-125.
 • Andrzej Bator, Globalizacja jako perspektywa postrzegania prawa in Joanna Helios (ed),Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Autonomia prawa ze stanowiska teorii i filozofii prawa,(Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2003) 24.
 • Paweł Skuczyński, Soft law w perspektywie teorii prawa in Olgierd Bogucki, Stanisław Czepita (eds), System prawny a porządek prawny (Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego 2008) 325ff.
 • Marek Safjan, Kilka refleksji o kondycji demokratycznego państwa prawa in Władysław Czapliński (ed) Prawo w XXI wieku. Księga pamiątkowa 50-lecia Instytutu Nauk Prawnych PAN (Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR 2006) 723.
 • Paweł Sarnecki (ed), Prawo konstytucyjne RP (7th edn, C. H. Beck 2008) 11.
 • Dobrochna Bach-Dolecka, Jednostka jako centralny punkt odniesienia w europejskim i międzynarodowym porządku prawnym in Mirosław Wyrzykowski (ed), Prawa stają się prawem. Status jednostki a tendencje rozwojowe prawa (Wydawnictwo LIBER 2006) 62.
 • Zygmunt Bauman, Wieloznaczność nowoczesna - nowoczesność wieloznaczna, Roman Lis (tr) (Wydawnictwo Naukowe PWN 1995) 279.
 • Robert Geisler, Granice pogranicza - wczoraj, dziś i jutro. Refleksja trochę socjologiczna www.socjologia.ath.bielsko.pl/prace/konferencja.rgeisler.pdf
 • Leszek Gilejko, Globalizacja a zróżnicowanie społeczne we współczesnym świecie www.instytut.info/images/stories/ksiązki_polecane/ /17_kształcenie_ustawiczne/11- gilejko.pdf.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171328399

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.