PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 7 | nr 3 | 55--68
Tytuł artykułu

The Coordination of SMEs Repayable Financing Policy from the Public Funds at the Regional, National and International Level

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Koordynacja polityki zwrotnego finansowania sektora mśp ze środków publicznych na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The objective of this article is an assessment of SMEs' support policy in the management of repayable financing at the regional, national and international level. To achieve the assumed goals, the analysis of issues pointed in the article was based on non-reactive research. This analysis considered the data from the normative acts, statistics but also reports and analyzes published by the business institutions such as The National Association of Guarantee Funds or Polish Union of Loan Funds. After the study of the presented issues had been carried out, it turned out that current practices formulated in the area of funding programs should be verified. It seems that the most significant problem of financial areas in the EU in 2007-2013 is an excessive number of available funding programs and too big fragmentation of public institutions offering such support to SMEs. It has to be also highlighted that aforementioned factors of the institutional system of SMEs financing may have a smaller potential than they should.(original abstract)
Celem artykułu jest dokonanie oceny jednego z elementów polityki wsparcia sektora MŚP, jakim jest zarządzanie finansowaniem o charakterze zwrotnym na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Aby osiągnąć założone cele, analiza problemów wskazanych w artykule oparta była na badaniach niereaktywnych. Analiza ta uwzględniała studia aktów normatywnych, danych statystycznych, a także raportów i analiz publikowanych przez instytucje otoczenia biznesu, takie jak Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych czy Polski Związek Funduszy Pożyczkowych. Analiza przedstawionych problemów pozwoliła na sformułowanie wniosku, iż należy zweryfikować dotychczasowe praktyki w zakresie zarządzania programami pomocowymi. Wydaje się, że największymi problemami w minionej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2007 - 2013, jest nadmierna liczba dostępnych dla MŚP programów pomocowych oraz zbyt duże rozdrobnienie instytucji o charakterze publicznym dystrybuujących takie wsparcie. Należy podkreślić, że wskazane cechy systemu instytucjonalnego wsparcia zwrotnego MŚP znacznie ograniczają potencjał tych instrumentów.(abstrakt oryginalny)
Rocznik
Tom
7
Numer
Strony
55--68
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Bialystok, Poland
Bibliografia
 • 1. Bartkowiak B. (2009), Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
 • 2. Brodowska-Szewczuk J. (2009), Źródła finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach, nr 83/2009.
 • 3. Exanteassessment of the EU SME Initiative (2013), Europejski Bank Inwestycyjny, Bruksela.
 • 4. Fundusze UE - biuletyn BGK nr 9 (2014), Bank Gospodarstwa Krajowego, Warszawa.
 • 5. Gancarczyk M. (2010), Wsparcie publiczne dla MŚP podstawy teoretyczne a praktyka gospodarcza, C.H. Beck, Warszawa.
 • 6. Innowacyjność sektora MSP w Polsce Rządowe programy wsparcia a luka Finansowa, (2009) Ernst & Young Polska, Warszawa.
 • 7. Ocena luki finansowej w zakresie dostępu polskich przedsiębiorstw do finansowania zewnętrznego. Wnioski i rekomendacje dla procesu programowania polityki spójności w okresie 2014 - 2020, (2013) Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa.
 • 8. Ocena realizacji instrumentów inżynierii finansowej w ramach NSRO 2007-2013, (2013) Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o., Taylor Economics sp. z o. o., Warszawa.
 • 9. Raport o stanie funduszy poręczeniowych w Polsce, (2013) Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych, Warszawa.
 • 10. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, w latach 2011 - 2012, (2013) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • 11. Rynek funduszy pożyczkowych w Polsce według stanu na 31.12.2012, (2013) Polski Związek Funduszy Pożyczkowych, Warszawa.
 • 12. Skowronek Mielczarek A. (2005), Małe i średnie przedsiębiorstwa - źródła finansowania, C. H. Beck, Warszawa.
 • 13. Sprawozdanie specjalne nr 2/2012 - Instrumenty finansowe dla MŚP współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, (2012) Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg.
 • 14. Sprawozdanie z realizacji narodowych strategicznych ram odniesienia na lata 2007-2013, (2013) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • 15. Trendy rozwojowe sektora MŚP w ocenie przedsiębiorców w pierwszej połowie 2013 roku, (2013) Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 • 16. Wolański R. (2013), Wpływ otoczenia finansowego na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171328497

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.