PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 2 (2) | 73--83
Tytuł artykułu

Kvalita života staršieho človeka

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Quality of the Eldest's Lif
Języki publikacji
SK
Abstrakty
EN
The artcile attempts to present the issue of the life's quality of older people. Author concerns material, economical, social and phisical circumstances of older people and tries to find general factors that characterise the life standards of regarded group. Unfortunately, the overtone of the review is rather sad and shows how miserable and grey is the existence of old people.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
73--83
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Balogová, B.: Seniori. Prešov : Akcent Print, 2005, 158 s. ISBN 80 - 969274 - 9 - 3.
 • Bužgová, R.: Respektování autonomie při dlouhodobé péči o seniory. In: Kontakt, 2007, č. 1, s. 65-69.DRAGONOVÁ, H.: Sociálna starostlivosť. Bratislava : Osveta, 2006, 196 s. ISBN 978 - 80 - 8063 - 240 - 3.
 • Dancák, P.: Koncept slobody vo vybraných encyklikách Jána Pavla II. In : Theologos, 2005, roč. 7, č. 2, s. 5-23. ISSN 1335-5570
 • Dancák, P.: Filozoficko-teologická reflexia lásky ako zdroja životnej orientácie v kontexte encykliky Deus caritas est. In : Theologos, 2006, roč. 8, č. 1, s. 76-87. ISSN 1335-5570
 • Dancák, P.: dancák, M.: O fundamentálnych elementoch sociálnej komunikácie. In: Zdravotníctvo a sociálna práca. Bratislava : SAPIENTIA 2006, s. 41- 44. ISSN 1336-9326
 • Gáborová, Ľ, gáborová, Z.: Človek v sociálnom kontexte. Prešov: Lana, 2005. 173 s. ISBN 80 - 969053 - 8 - 4.
 • Halečka, T.: Kvalita života a jej ekologicko - enviromentálny rozmer. In : Kvalita života a ľudské práva v kontextoch sociálnej práce a vzdelávania dospelých. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. 2. - 3. 2001 v Prešove. Ed.: A. Tokárová. Prešov : FFP U, 2002.
 • Jarošová, D.: Péče o seniory. Ostrava : Zdravotne sociální fakulta, 2006. 110 s. ISBN 80 - 7368 - 110 - 2.
 • Košč, M.: Základy psychológie. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2001. 111 s. ISBN 80 - 08 - 03201 - 4.
 • Kováč, D.: Kvalita života - naliehavá výzva pre vedu nového storočia. In : Československá psychológia. roč. XLV, č. 1, 2003, s. 34 - 43 . ISSN 0009 - 062 X.
 • Koval, Š.: Týranie starých ľudí. Košice: Pont, 2001. 148 s. ISBN 80 - 967611 - 2 - 9.
 • Krúpa, S.: Kvalitné sociálne služby. Košice : Vienala, 2000, ISBN 80 - 88922 - 17 - 8.
 • Litomerický, Š.: Geriatri pre sestry. Martin : Osveta, 274 s. ISBN 80 - 217 - 0499 - 3.
 • Kiczko, L.: Slovník spoločenských vied. Bratislava : SNP, 1997, 303 s. ISBN 80 - 08 - 01040 - 1.
 • Křivohlavý, J.: Psychológie zdraví. Praha : Portál, 179 s. ISBN 80 - 7178 - 551 - 2.
 • Matis, J.: Spôsob života a životný štýl. Liptovský Mikuláš : Lesnícka informačná agentúra, 46 s. ISBN 80 - 968719 - 8 - 6.
 • Piršel, D.: Indikátory kvality života. In : Família. č. 1, s. 10, 2008.
 • Roslawski, A.: Jak zústat fit ve stáří. Praha : Computer Press, a. s., 2005, 71 s. ISBN 80 - 251 - 0774 - 4.
 • Strieženec, Š.: Úvod do sociálnej práce. trnava : AD, 1999, 215 s. ISBN 80 - 967589 - 6 - 9.
 • Strieženec, Š.: Teória a metodológia sociálnej práce. Trnava: Triptsoft, 2006. 296 s. ISBN 80 - 969390 - 4 - 1.
 • Simová, E.: Kvalita života seniorov. http://www.pulib.sk//.
 • Tokárová, A.: Sociálna práca. Prešov : Akcent Print, 2002, 573 s. ISBN 80 - 968367 - 5 - 7.
 • Tomeš, I.: Sociálni politika. Praha : Socio klub, 2001. 262 s. ISBN 80 - 86484 - 00 - 9.
 • Vágnerová, M.: Vývojová psychologie. Praha : Portál, 200. 522 s. ISBN 80 - 7178 - 308 - 0.
 • Žiaková, E.: Psychosociálne aspekty sociálnej práce. Prešov : Akcent print, 232 s. ISBN 80 - 969274 - 2 - 6.
 • Žilová, A. , novotná, A.:Výskumné reflexie uspokojovania potrieb starších osôb v Slovenskej republike. In Kredátus, J. , Balogová, B. (ed.). 2006. Psychosociálne a zdravotné aspekty nekvality života : Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej 13.9.2005 v Prešove. Prešov: FF PU, s.83 - 87. ISBN 80-8068-453-7 .
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171328521

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.