PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2010 | nr 4(22) | 23--35
Tytuł artykułu

Polskie województwa jako e-regiony na tle Unii Europejskiej

Warianty tytułu
Polish Provinces as e-Regions in Comparison with the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
E-regiony to regiony o przekraczającym 4% udziale usług wysokiej techniki w ogólnym zatrudnieniu. Regiony te stanowią 12,7% regionów NUTS 2 UE-27; wśród nich znajduje się woj. mazowieckie. Przeprowadzone badania pokazały silną pozytywną zależność między poziomem PKB na 1 mieszkańca a rozwojem usług wysokiej techniki w regionie oraz silną negatywną korelację między rozwojem usług wysokiej techniki a udziałem rolnictwa w zatrudnieniu. (abstrakt oryginalny)
EN
In the paper the position of Polish regions in comparison with countries and regions of the EU which are the most advanced in creation of e-economy was presented. Moreover, to the article the term 'e-region', that is a region exceeding 4% of high technology services in general employment, was introduced. These regions constitute 12,7% of NUTS 2 UE 27 regions, among them there is the Mazowieckie voivodeship. Carried out research showed strong correlation between the GDP rate per inhabitant and the development of high technology services in the region and negative correlation between the development of high technology services and the participation of agriculture in employment. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
23--35
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • BISER (2002a): e-Europe Regions Development Model, http://www.biser-eu.com/resultsdoc/C%20-%20Biser%20D1-3.pdf.
 • BISER (2002b): e-Europe Regions Indicator Baseline, http://www.biser-eu.com/resultsdoc/E%20-%20BISER%20D2-2.pdf.
 • Boyer R. (2004): The future of economic growth. As new becomes old, E. Elgar, Cheltenham, UK -Northhampton, MA, USA.
 • Eurostat Regional Yearbook 2007 (2007): European Commission, Luxemburg.
 • Eurostat Regional Yearbook 2009 (2009): European Commission, Luxemburg.
 • Florida R. (2000): The Learning Region, [w:] Z.J. Acs (red.): Regional Innovation, Knowledge, and Global Change, Pinter, London.
 • Freeman C. (2001): A Hard Landing for the 'New Economy'? Information Technology and the United States National System of Innovation, "Structural Change and Economic Dynamics", nr 2(12), s. 115-139.
 • Harchaoui T.M., Tarkhani F., Jackson C., Armstrong P. (2002): Information Technology and Economic Growth in Canada and the U.S., "Monthly Labor Review", nr 10(125), s. 3-12.
 • Jussi J. (2008): Regional and Innovation Policies in Finland - Towards Convergence and/or Mismatch?, "Regional Studies", nr 7(42), s. 1031-1045.
 • Kudełko J., Zioło Z. (2007): Problematyka budowy modelu funkcjonowania układu metropolitalnego, Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, prezentacja podczas konferencji IG WSIiZ "Funkcje Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego w systemie społeczno-gospodarczym i innowacyjnym województwa podkarpackiego", Rzeszów/Świlcza.
 • Warschauer M. (2003): Technology and Social Inclusion. Rethinking the Digital Divide, MIT Press, Cambridge, Mass.
 • Wojnicka E. (2004): System innowacyjny Polski z perspektywy przedsiębiorstw, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową we współpr. z Fundacją Konrada Adenauera, Gdańsk.
 • Wojnicka E. (2006a): Analizy - wspieranie gron przedsiębiorczości na Podkarpaciu, [w:] M. Górzyński (red.): System wspierania gron przedsiębiorczości - publikacja podsumowująca, Studia Europejskie/Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania we współpr. z Magazyn Ekonomiczny Home & Market, Rzeszów.
 • Wojnicka E. (2006b): Interakcje w procesie innowacyjnym jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw, [w:] M. Górzyński (red.): System wspierania gron przedsiębiorczości - publikacja podsumowująca, Studia Europejskie/Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania we współpr. z Magazyn Ekonomiczny Home & Market, Rzeszów.
 • Wojnicka E. (2007a): Efekty liberalizacji usług dla wzrostu gospodarczego i zróżnicowań regionalnych, [w:] A. Jurkowska (red.): Swoboda przepływu usług w Unii Europejskiej. Dylematy liberalizacji, Wyd. WSIiZ, Rzeszów.
 • Wojnicka E. (2007b): Podkarpackie jako e-region. Korzyści z informatyzacji., ekspertyza dla Podkarpackiego Biura Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego, E-service w Rzeszowie, Rzeszów.
 • Wojnicka E. (2007c): Upowszechnianie technologii informatycznych w wymiarze regionalnym - doświadczenia regionu Asturia w Północnej Hiszpanii, "Barometr Regionalny. Analizy i prognozy", nr 3(9), s. 26-29.
 • Wojnicka E. (2010): Instrumenty stymulowania powstawania branżowych biegunów wzrostu sprzyjające ujawnianiu się korzyści zewnętrznych dla rozwoju terytoriów, [w:] P. Kulawczuk i A. Poszewiecki (red.): Behawioralne determinanty rozwoju przedsiębiorczości, [w druku].
 • Wojnicka E., Tarkowski M., Klimczak P. (2005): Przestrzenne i regionalne zróżnicowania ośrodków wzrostu. Polaryzacja a wyrównywanie szans rozwojowych. Przesłanki dla kształtowania polityki regionalnej państwa, http://www.nsrr.gov.pl/NR/rdonlyres/06E2D2A6-8133-4A1C-853A-E2DC53E638C1/13100/wojnicka_osrodki_wzrostu.doc.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171328561

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.