PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2010 | nr 4(22) | 55--70
Tytuł artykułu

Ocena instrumentów wspierania atrakcyjności inwestycyjnej przez przedsiębiorców podregionu chełmsko-zamojskiego

Warianty tytułu
The Evaluation of Instruments Responsible for Improvement of Regional Attractiveness for Investors in Chełm-Zamość Subregion
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Unia Europejska jest jednym z najlepiej rozwiniętych obszarów świata. Pomimo tego, na obszarze Unii występuje głębokie regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego, a Lubelszczyzna wciąż pozostaje jednym z najuboższych regionów Wspólnoty. Jednym z celów polityki Unii Europejskiej jest zmniejszanie tychże różnic poprzez m.in. uczynienie regionów ubogich bardziej atrakcyjnymi dla inwestorów. Celem artykułu jest przedstawienie oceny instrumentów wspierania atrakcyjności inwestycyjnej dokonanej przez przedsiębiorców z regionu lubelskiego. (abstrakt oryginalny)
EN
The European Union is one of the best developed area in the world. In spite of this there is a big differentiation of the level of regional economic development and Lublin Region still remains one of the poorest regions of the united Europe. One of the purposes of European policy is to reduce these differences by, among other things, making poor regions more attractive for investors. The aim of this article is to present opinions of entrepreneurs from the Chełm-Zamość subregion of Lublin region about instruments responsible for improvement of regional attractiveness for investors. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
55--70
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska
Bibliografia
 • Antoń Z. (2008): Bariery realizacji projektów infrastrukturalnych w gminach województwa lubelskiego i oczekiwania samorządów w nowym okresie programowania środków UE, [w:] B. Jóźwik i H. Ponikowski (red.): Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju regionalnego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych, Lublin.
 • Bajko Z., Jóźwik B., Szewczak M. (2009): Fundusze Unii Europejskiej w Polsce na lata 2007-2013, Wyd. KUL, Lublin.
 • Gomułka S. (2008): Mechanizm i źródła wzrostu gospodarczego na świecie, [w:] J. Bednarczyk, S. Bukowski i W. Przybylska-Kapuścińska (red.): Mechanizmy i źródła wzrostu gospodarczego. Polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy, CeDeWu, Warszawa.
 • Jóźwik B. (2009): Uwarunkowania i perspektywy rozwoju współpracy transgranicznej regionów Polski Zachodniej i Wschodniej. Analiza porównawcza, [w:] O. Gorbaniuk i B. Jóźwik (red.): Społeczno-gospodarcze aspekty współpracy polsko-niemieckiej, Wyd. KUL, Lublin.
 • Kawałko B. (2009): Od czego zależą rozwój i dobre zarządzanie w regionie?, "Barometr Regionalny. Analizy i prognozy", nr 2(16), s. 85-94.
 • Miszczuk A. (2008a): Granica państwa jako międzynarodowe uwarunkowanie rozwoju regionalnego, [w:] B. Jóźwik i H. Ponikowski (red.): Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju regionalnego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych, Lublin.
 • Miszczuk A. (2008b): Zewnętrzna granica Unii Europejskiej - Ukraina. Możliwości wykorzystania dla dynamizacji procesów rozwojowych, http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/polityka_regionalna/strategia_rozwoju_polski_wschodniej_do_2020/dokumenty/strony/dokumenty_i_ekspertyzy.aspx.
 • Pakulska T. (2010): Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w rozwoju przedsiębiorczości w regionie, [w:] K. Kuciński (red.): Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce, Difin, Warszawa.
 • Piotrowska M. (2009): Nierówność szans zagrożeniem dla rozwoju gospodarczego, [w:] B. Fiedor i Z. Hockuba (red.): Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesności: VIII Kongres Ekonomistów Polskich, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Lublin.
 • Szlachta J., Dziemianowicz W., Szmigiel K., Nowicka P. (2009): Potencjał rozwojowy gmin województwa lubelskiego, "Barometr Regionalny. Analizy i prognozy", nr 2(16), s. 17-27.
 • Wstęp do Funduszy Europejskich. Cele polityki spójności, http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Strony/CelePolitykiSpojnosci.aspx.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171328581

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.