PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2010 | nr 4(22) | 71--77
Tytuł artykułu

Determinanty wyboru źródeł finansowania inwestycji przez jednostki samorządu terytorialnego - przykład Miasta Zamość

Warianty tytułu
The Determinants of Sources of Investment Financed by Local Government Units as Exemplified by Zamość Town
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Realizacja projektów inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (jst) wymaga wyboru źródeł ich finansowania, do których należą między innymi: dochody budżetowe oraz nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych, środki funduszy celowych, środki funduszy pomocowych z zagranicy, kredyty, pożyczki, leasing, środki z emisji obligacji komunalnych oraz udziały mieszkańców i podmiotów prywatnych w realizacji inwestycji publicznej. Do najistotniejszych czynników wewnętrznych, które wpływają na wybór źródła i sposobu finansowania działań inwestycyjnych jst, zalicza się: 1) wielkość jst, mierzona jej obszarem i liczbą mieszkańców, 2) położenie i zagospodarowanie przestrzenne, 3) potencjał gospodarczy (np. liczba podmiotów gospodarczych), 4) kondycja finansowa, ocena ratingowa, audytowa danego podmiotu, 5) zajmowana pozycja strategiczna, 6) stopień innowacyjności i proinwestycyjne zachowania, 7) styl, metody i techniki zarządzania, 8) umiejętności pracowników i kompetencje kadry zarządzającej, 9) kultura organizacyjna, 10) doświadczenia we współpracy z instytucjami finansowymi, otoczeniem biznesowym, organizacjami pozarządowymi oraz społeczeństwem lokalnym. Miasto Zamość od roku 2004 do chwili obecnej zrealizowało oraz realizuje inwestycje ze wsparciem zewnętrznym na łączną kwotę: 391,8 mln zł z czego 268,9 mln zł pochodzi ze środków zewnętrznych Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. mechanizmu norweskiego) oraz budżetu państwa. Optymalizacja zadłużenia, zastosowanie innowacyjnych źródeł finansowania wkładu własnego pozwalają utrzymać miastu Zamość potencjalne możliwości pozyskiwania kolejnych projektów. Jest ono także dobrym przykładem dywersyfikacji źródeł finansowania inwestycji w JST. (abstrakt oryginalny)
EN
To realize investment projects by local government units (LGUs) their financial sources are needed, as the example of these sources can be listed: budget earnings, the participation of inhabitants and private subjects in realization of public investment, budget surplus in previous years, target funds, foreign aid funds, credits, loans, leasing, community bonds. Among the most important internal factors which determine the source and the ways of investment financed by LGUs can be listed: 1) the size of LGUs measured by their area and number of inhabitants, 2) location and land development, 3) economic potential (eg. the number of economic subjects), 4) financial situation, rating assessment, audit assessment of the particular subject, 5) taken strategic position, 6) the level of innovation and pro-investment behaviour, 7) the style, methods and techniques of management, 8) employees' abilities and the competence of the management, 9) organizational culture, 10) experience in cooperation with financial institutions, business environment, non-governmental organizations and local society. Since 2004 Zamość Town with external support has realized investments which come to a total of 391 815 832,27 zlotys, worth mentioning is that 268 875 919,20 zlotys were paid by the UE, EEA, MF and state budget. Debts optimalization, the application of innovative financial sources of own contribution let Zamość town win next projects. Moreover, Zamość town constitutes a good example of diversification of investment of financial sources in LGUs. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
71--77
Opis fizyczny
Twórcy
  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
Bibliografia
  • Filipiak B. (2008): Finanse publiczne. Podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania, Wyd. USz, Szczecin.
  • Jastrzębska M. (2009): Zarządzanie długiem jednostek samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer Polska, Warszawa-Kraków.
  • Kopańska A. (2003): Zewnętrzne źródła finansowania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa.
  • Kornberger-Sokołowska E. (2001): Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Liber, Warszawa.
  • Kosek-Wojnar M., Surówka K. (2002): Finanse samorządu terytorialnego, Wyd. AE, Kraków.
  • Kowerski M. (2009): Wahania koniunkturalne w województwie lubelskim, "Gospodarka Narodowa", nr 20(7-8), s. 93-106.
  • Strategia Rozwoju Miasta Zamość na lata 2008-2020, http://www.zamosc.pl/dat/attach/136_strategia_rozwoju_miasta_zamość.pdf.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171328589

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.