PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
18 (2011) | nr 5 (78) | 47--61
Tytuł artykułu

Porównanie zawartości i wydajności oleju w zależności od sposobu nawożenia oraz klasy wczesności i typu ziarna mieszańców kukurydzy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Comparing Content and Yielding of Oil in Relation to Fertilization Method, Class of Early Sowing, and Grain Type in Corn Hybrides
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Doświadczenie przeprowadzono w latach 2008 i 2009 w Stacji Doświadczalnej PWSZ w Sanoku, zlokalizowanej w Nowosielcach. Materiałem badawczym było ziarno 4 mieszańców kukurydzy różniących się wczesnością (sw - średnio wczesne i sp - średnio późne) oraz typem ziarna (flint: 'Ravello', 'Arobase' i dent: 'Oldham', 'Nekta'). Porównywanymi czynnikami agrotechnicznymi był sposób nawożenia mineralnego, klasa wczesności mieszańców - średniowczesne i średniopóźne, a także typ ziarna 'flint' i dent'. W próbach dużych (n>100) zebranego ziarna, oszacowano masę ziarna i zarodka. W zarodkach kukurydzy oznaczono zawartość tłuszczu i profil kwasów tłuszczowych oleju kukurydzianego. Stwierdzono, że zwiększenie masy ziarniaka badanych odmian, bez względu na typ, było wysoce istotnie i dodatnio skorelowane z masą zarodka. Wzrost masy ziarniaka i masy zarodka determinował zwiększenie plonu oleju z jednostki powierzchni. Stwierdzono, że olej z zarodków kukurydzy charakteryzował się wysokim udziałem kwasu linolowego w profilu kwasów tłuszczowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The experiment was conducted at an Experimental Station in Sanok, owned by PWSZ, during a period from 2008 to 2009. The research material were four corn hybrids; they differed in early sowing terms (medium early sowing and medium late sowing) and in the type of grain variety (flint variety of 'Ravello' and 'Arobase', and dent variety of 'Oldham' and 'Nekta'). Compared were the following agricultural engineering factors: mineral fertilization method, early sowing class of hybrids: medium-early and medium-late sowing, and, also, the type of 'flint' and 'dent' grain variety. In the samples of large grains (n>100) gathered, the weight of grain and of germ were assessed. The content of fat and fatty acid profile of corn oil were determined in the germs. It was found that, regardless of the grain type, the increase in the grain weight of the varieties analysed was highly significant and correlated with the weight of germ. The increase in the grain weight and in the germ weight decided on the increase in the oil yield per one unit area. It was found that the oil from corn germs was characterized by a high content of linoleic acid in the fatty acid profile. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
47--61
Opis fizyczny
Twórcy
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Bibliografia
 • [1] AO AC. Official Methods of Analysis. 18-th ed. Association of Official Analytical Chemists, Washington, DC, 1995.
 • [2] Abdelqader M.M., Hippen A.R., Kalscheur K.F., Schingoethe D.J., Karges K.: Gibson M.L.: Evaluation of corn germ from ethanol production as an alternative fat source in dairy cow diets. J. Dairy Sci., 2009, 92 (3),1023-1037.
 • [3] Ahmad G., Qureshi Z., Ullah H.: Effect of different sowing methods on the performance of sunflower. Pak. J. Biol. Sci., 2003, 3, 1829-1831.
 • [4] Barowicz T., Pieszka M.: Sprzężony kwas linolowy (CLA) - charakterystyka, występowanie oraz rola w organizmie. Trzoda Chlewna., 2001,39 (7), 44-45.
 • [5] Briggs F.N., Knowles P.F.: Selection in cross-pollinated crops: 203-211. In: Introduction to plant breeding. Reinhold Publishing Corporation, New York 1967.
 • [6] Buniak W., Dmowski Z., Szyszkowski P.: Plonowanie i skład jakościowy kukurydzy na kiszonkę w warunkach deszczowania. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol., 1996, 438, 243-249.
 • [7] CRA. Corn oil manufacturing process. In: Corn oil. Corn refiners association: Washington1996, pp. 9-13.
 • [8] Dibb W.D. Fixen E.P., Murphy S.L.: Balanced fertilization with particular reference to phosphates: Interaction of phosphorus with other input and management practices. Potash & Phosphate Institute, Atlanta, Georgia,1989, pp. 1-27.
 • [9] Edem D.O., Akpanabiatu M.I.: Effects of palm oil - containing diets on enzyme activities of rats. Pak. J. Nut., 2006, 5(4), 301-305.
 • [10] FAOSTAT 2009 http://faostat.fao.org/default.aspx. Maize field trend.
 • [11] Feng F., Myers D.J., Hojilla-Evangelista M.P., Miller K.A., Johnson L.A., Singh S.K.: Quality of corn oil obtained by sequential extraction processing. Cereal Chem., 2002, 79 (5), 707-709.
 • [12] Korniewicz A., Kosmala I., Czarnik-Matusiewicz H., Paleczek B.: Zawartość podstawowych składników pokarmowych w ziarnie różnych mieszańców kukurydzy. Rocz. Nauk. Zoot. 2000, 27 (1), 289-303.
 • [13] Kruczek A., Szulc P.: Wpływ wielkości dawek fosforu, rodzaju nawozu i sposobu nawożenia na plonowanie kukurydzy uprawianej na ziarno. Pam. Puł., 2005, 140, 149-15.
 • [14] Krzymański J., Starek.: A.: Kierunki wykorzystania olejów roślinnych na cele spożywcze i techniczne. W: Rośliny oleiste uprawa i zastosowanie pod red. W. Budzyńskiego i T. Zająca. PWRiL, Poznań 2010, ss. 300.
 • [15] Machul M., Borowiecki J.: Wpływ nawożenia na wielkość i jakość plonu kukurydzy uprawianej na kiszonkę z kolb (CCM). Pam. Puł., 2000, 121, 117-125.
 • [16] Micek P.: Przydatność żywieniowa ziarna krajowych gatunków i odmian zbóż dla przeżuwaczy. Rocz. Nauk. 2008, 449, 326, ss. 127.
 • [17] Michalik B.: Podstawy hodowli roślin ogrodniczych. Wyd. AR. Kraków 1997, ss.106.
 • [18] Niedziółka I., Szymanek M.: Przemysłowe i energetyczne wykorzystanie ziarna kukurydzy. Motor. I Energ. Rol., 2003, 5, 119-125.
 • [19] Niewiadomski H.: Surowce tłuszczowe. WNT. Warszawa 1984, ss. 343.
 • [20] Rasheed M., Mahmood T.: Effect of different planting methods and nutrient management on quality traits of hybrid maize. Int. J. Agric. Biol., 2004, 6 (1), 162-164.
 • [21] Rhoads F.M., Wright D.L.: Root mass as a determinant of corn hybrid response to starter fertilizer. J. Plant Nutr. 1998, 21 (8), 1743-1751.
 • [22] Rooney L.W., McDonough C.M., Waniska R.D.: The corn kernel. In: Corn. Eds.Smith C.W., Betran J., Runie E.C.A., Willey & Sons Inc., Hoboken, New Jersey 2004, pp. 273-291.
 • [23] Rutkowska U.: Wybrane metody badania składu i wartości odżywczej żywności. PZWL, Warszawa 1981.
 • [24] Tisdale S.L., Nelson W.L., Beaton J.D.: Soil fertility and fertilizer. Elements required in plant nutrition. 4th Ed. Max well MacMillan Pub., Singapore 1990, pp. 52-92.
 • [25] Weber E.J.: Corn lipids. Cereal Chem., 1978, 55, 572-584.
 • [26] Weber E.J.: Lipids of the kernel. In: Corn Chemistry and Technology. Cereal Chem. St. Paul, MN, 1987, pp. 311-349.
 • [27] Wirkowska M., Bryś J., Ratusz K., Kowalski B.: Stabilność przeciwutleniająca lipidów kukurydzy. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2006, 2 (47) Supl., 356-362.
 • [28] Vig A.C., Singh N.T.: Yield and P uptake by wheat as affected by P fertilization and soil moisture regime. Fertil. Res., 1983, 4, 21-29.
 • [29] Żarski J., Dudek S., Grzelak B.: Rola czynnika wodnego i termicznego w kształtowaniu plonów ziarna kukurydzy. Act. Agroph., 2004, 3 (1), 189-195.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171328661

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.