PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 354 Usługi 2014 Wybrane uwarunkowania rozwoju usług | 224--234
Tytuł artykułu

Odpowiedzialność nauczyciela akademickiego w pracy dydaktycznej

Warianty tytułu
Social Responsibility of an Academic Teacher in Educational Work
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kluczową odpowiedzialnością nauczyciela akademickiego - mistrza edukacji jest praca nad własnymi kwalifikacjami, by służyć nimi studentom. Nauczyciel akademicki jest specjalistą podejmującym trud pracy nad kwalifikacjami fachowymi. W kontakcie ze studentami staje się menedżerem, który ustala cele w pracy na zajęciach, organizuje tę pracę, motywuje, informuje, ocenia efekty, nadto rozwija ludzi. Poprzez własny przykład może mieć wpływ na rozwój kwalifikacji zarówno społecznych, jak i osobowych. Celem artykułu jest ocena efektów kształcenia/uczenia się podczas realizacji zajęć dydaktycznych z przedmiotu Badania marketingowe. W artykule rozważania teoretyczne zostały uzupełnione informacjami ze źródeł wtórnych oraz ze źródła pierwotnego - opisu indywidualnej pracy nauczyciela ze studentami podczas realizacji przedmiotu Badania marketingowe. Wskazano zarówno na konieczność pogłębionej pracy indywidualnej nauczyciela akademickiego ze studentem, jak i na znaczenie dzielenia się efektami pracy indywidualnej z innymi w grupie dla większej praktycznej użyteczności zajęć dla studentów.(abstrakt oryginalny)
EN
The key responsibility of an academic teacher - a master of education, is to work on qualifications to educate students. The teacher becomes a professional working on professional qualifications. In the contact with students a teacher becomes a manager who sets the objectives of the working classes, organizes the work, motivates, informs, assesses the work and develops people. The teacher can have strong influence on students. The aim of the article is to assess the effects of education/learning outcomes during the implementation of teaching Marketing Research subject. In this paper theoretical considerations were supplemented by information from secondary sources and primary source - a description of individua lteacher's work with students during teaching Marketing Research subject. The article also indicated both the necessity of in-depth academic work of a teacher individually with a student and the importance of sharing the effects of individual work with others in the group for the improved quality of classes.(original abstract)
Twórcy
 • Akademia Morska w Gdyni
Bibliografia
 • Drucker P.F., Praktyka zarządzania, Wydawnictwo MT Biznes sp. z o.o., Warszawa 2009.
 • Drucker P.F., Osoba wykształcona, [w:] Społeczeństwo pokapitalistyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Heller M., Jak być uczonym, Wydawnictwo Znak, Kraków 2009.
 • Kaczmarczyk S., Badania marketingowe. Podstawy metodyczne, PWE, Warszawa 2011.
 • Kozielecki J., O człowieku wielowymiarowym, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1988.
 • Mackiewicz H., Doskonalenie usługi edukacyjnej na przedmiocie Badania marketingowe w zmiennych warunkach dydaktycznych, [w:] Zarządzanie operacyjne: teoria i praktyka. Uwarunkowania jakościowe, red. J. Łopatowska, G. Zieliński, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2013.
 • Mackiewicz H., Pomiar użyteczności usługi edukacyjnej w szkole wyższej, [w:] "Zarządzanie i Edukacja" 2013, nr 90 (w druku).
 • Polańska A., Kwalifikacje nauczycieli kluczowym warunkiem jakości edukacji akademickiej, "Zeszyty Naukowe WSAiB w Gdyni" 2012, nr 18.
 • Remisiewicz M., Generacja Y, "Manager Magazin" 2008, nr 5 (40).
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, [w:] Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2012 r. (poz. 572), dział III, rozdz. 1, art. 108, 109, 111.
 • http://www.edelman.pl/trust/kryzys_przywodztwa/ (dostęp: 21.01.2014).
 • http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/25/id/549 (dostęp: 21.01.2014).
 • http://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action.html (dostęp: 21.01.2014).
 • http://www.instytucja.pan.pl/images/stories/pliki/Komisja_ds_Etyki_Nauce/dokumenty/Kodeks_etyki_pracownika_naukowego_31.12._2012.pdf (dostęp: 21.01.2014).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171328677

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.