PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 1 | 63--78
Tytuł artykułu

Wybrane elementy turystyki kulturowej jako czynnik rozwoju bazy noclegowej na obszarach wiejskich w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Selected elements of cultural tourism as a factor of development of hotel accommodation in rural areas in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu skoncentrowano się na rozpoznaniu zjawiska turystyki kulturowej na obszarach wiejskich, a w szczególności wpływu wybranych elementów turystyki kulturowej na rozwój przedsiębiorstw turystycznych wyrażonych liczbą miejsc noclegowych. Badaniem objęto wszystkie gminy wiejskie oraz miejsko-wiejskie w Polsce, łącznie 2173 jednostek. W analizie wykorzystano m.in. informacje dotyczące miejsc noclegowych, liczby uczestników imprez masowych, odwiedzających muzea, teatry i kina. Na podstawie przeprowadzonej analizy wykazano, iż liczba miejsc noclegowych w przedsiębiorstwach turystycznych na obszarach wiejskich w Polsce jest silnie zróżnicowana. W badaniu wskazano brak istotnej współzależności pomiędzy liczbą miejsc noclegowych a liczbą odwiedzających muzea oraz liczbą uczestników imprez masowych. Badanie współzależności wykonano w oparciu o współczynnik korelacji liniowej oraz model regresji. (abstrakt oryginalny)
EN
The study focused on identifying the phenomenon of cultural tourism in rural areas, in particular the influence of selected elements of cultural tourism for the development of tourism enterprises expressed in the number of beds. The study included all municipalities in rural and urban-rural in Poland, a total of 2173 units. In the analysis was used, among others, information concerning accommodations, public events, visiting museums, the aters and cinemas. Based on analysis has been shown that the number of beds in tourism businesses in rural areas in Poland is highly diversified. The study shown lack of significant correlation between the number of beds and the number of visitors to museums and the number of visitors to events. Correlation study was performed based on the linear correlation coefficient and the regression model. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
63--78
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
Bibliografia
 • Atlas Demograficzny i Społeczno-Zawodowy Obszarów Wiejskich w Polsce, 1995, (red.) I. Frenkla i A. Rosnera IRWiR Polskiej Akademii Nauk i Polskie Towarzystwo Demograficzne w Warszawie
 • Bazy danych GMINA, Instytut Turystyki w Warszawie, www.intur.com.pl
 • Borzyszkowski J., 2011, Rola turystyki kulturowej w życiu społeczno-gospodarczym polskich gmin, powiatów czy województw. Czy jest właściwie eksponowana, czy też nie? Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org Nr 7/2011
 • Bański J., Przestrzenny wymiar współczesnych procesów na wsi, Studia Obszarów Wiejskich tom IX, Warszawa 2005
 • Dębniewska M., Tkaczuk M., 1997, Agroturystyka. Koszty, ceny, efekty, Poltext, Warszawa
 • Dobosz M. 2001, Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa
 • Gaworecki W.W., 2007, Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Jędrysiak T., 2010, Wiejska turystyka kulturowa, PWE, Warszawa
 • Kaprowski W., 2004, Geografia turystyczna, Wyższa szkoła ekonomiczna, Warszawa
 • Kruczek Z., 2009, Dokąd zmierza turystyka kulturowa? Turystyka Kulturowa Nr 8/2009 Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej
 • Majewski J., 1998, Turystyka wiejska - między rozwojem a ochroną dziedzictwa, [w:] Rozwój obszarów wiejskich w perspektywie integracji z Unią Europejską, Instytut Mikołaja Kopernika, Toruń
 • Małek J., 2003, Turystyka kulturowa jako czynnik rozwoju lokalnego, Prace i Studia Geograficzne, t. 32, Geografia turyzmu, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
 • Marciszewska B., 2002, Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju turystyki kulturowej w Polsce, Problemy Turystyki i Hotelarstwa, Nr 3
 • Marczak M., Borzyszkowski J., 2011, Lokalne markowe produkty turystyki kulturowej - analiza funkcjonowania na przykładzie "Krainy w Kratę" oraz "Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku" Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org Nr 11/2011
 • Mikos v. Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen. Potencjał. Perspektywy, Wyd. GWSHM Milenium, Gniezno
 • Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: "Zarządzanie terytorialne przemianami w przemyśle: rola partnerów społecznych i wkład programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji", Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 2006/C 318/02
 • Poczta J., 2013, Wiejska turystyka kulturowa zgodna z paradygmatem zrównoważonego rozwoju Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org Nr 4/2013
 • Rosner A., 2002, Przedsiębiorczość wiejska a lokalny rynek pracy. Przedsiębiorczość wiejska w Polsce i krajach Unii Europejskiej, Pod redakcją naukową Marka Kłodzińskiego i Barbary Fedyszak-Radziejowskiej IRWiR, Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • Rosner A. (red.), 2007, Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian, IRWiR PAN, Warszawa.
 • Rosner A., Stanny M., 2014, Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap I. Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w 2010 roku, Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, IRWIR PAN, Warszawa
 • Stanny M., 2013, Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012. Dz. U. z 2012 r. poz. 446
 • Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej, 2007, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Puławy
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach Dz. U. z 2012 r. poz. 987, z późn. zm
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171328721

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.