PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 67 Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 1 | 118--125
Tytuł artykułu

Dostęp do informacji publicznej jako konieczny warunek do realizacji idei społeczeństwa informacyjnego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Acces to Public Information as a Necessary Condition for the Implementation of the Idea of Information Society
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Nie ulega wątpliwości, że we współczesnym świecie informacja stanowi dobro prawne o wymiernej wartości społecznej i ekonomicznej, a idea wolności w pozyskiwaniu jej została powszechnie przyjęta. Prawo do informacji uznane zostało za jedno z podstawowych praw człowieka i znalazło ochronę w przepisach rangi międzynarodowej. Stanowi o nim m.in. przepis art. 10 pkt 1 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka, zgodnie z którym każdy ma prawo do wolności wypowiedzi, obejmujące wolność poglądów z jednej strony, z drugiej zaś uprawnienie do otrzymywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych, jak również dyspozycja art. 19 pkt 2 Międzynarodowego Paktu Praw Politycznych i Obywatelskich. Z treści cytowanego przepisu wynika, że każdemu przysługuje swoboda poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania wszelkich informacji i poglądów, ustnie, pismem lub drukiem, w jakikolwiek sposób według własnego wyboru, bez względu na granice państwowe. Oczywiście tak sformułowane podmiotowe prawo do uzyskiwania informacji nie jest prawem absolutnym, a jego realizacja niekiedy podlega ograniczeniom. Z uwagi na doniosłość prawa każdego do niezakłóconego pozyskiwania informacji wyłączenie prawa do informacji powinno następować tylko w przypadku potrzeby ochrony innych równoważnych dóbr prawnych, w szczególności szeroko rozumianego prawa do prywatności.(fragment tekstu)
EN
This act constitutes a guarantee of social control over the actions of the public bodies and other entities such as political parties, trade unions and those which, regardless of their nature (public or private), make dispositions of public property. On one hand the broad classification of persons obliged to provide information should be regarded as a foundation of civil rights and liberties in a democratic country, but on the other hand, in many cases, cast doubt on the question whether a given entity is an entity obliged to provide information. Similar controversies are accompanied by interpretation of public information, with a view to the vague nature of the legal definition of the concept, only an example of the scope of the shared folder under the Public Information Act. The latter situation raises the controversy on the basis of the rule 23 - the offense of withholding public information despite the legal requirement. In the literature, is presented the position that in the context of the above, to exclude a possible criminal responsabilty, the entities should be obliged to provide public information, as requested, unless the request relates to public information that is explicitly covered by specific exemptions. Reservations also raises the dichotomous way of controlling the correctness of the entity decision. In principle, control is transferred to the cognition of administrative courts, but in some cases the action is raised to the civil courts, which do not deal, apart from a few cases, with the control of administrative decisions. In the context of the foregoing, it is suggested to rethink the regulations of the Act in the direction of removing too many controversial issues.(author's abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Czarny-Drożdżejko E.: Karna ochrona prawa do informacji publicznej, teza nr 9, "Lex" 1998/9, nr 5.
 • Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, DzU 1993, nr 61, poz. 284, ze zm.
 • Jaśkowska M.: Dostęp do informacji publicznej w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Toruń 2002.
 • Kozłowska-Kalisz P.: Odpowiedzialność karna za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, Zakamycze 2006.
 • Międzynarodowy Pakt Praw Politycznych i Obywatelskich, DzU 1977, nr 38, poz. 167.
 • Nowacki K., Mucha K.: Regulacja prawna dostępu do informacji w Polsce, "Przegląd Sądowy" 2002, nr 2.
 • Sitniewski P.: Jawność informacji o działalności jednostek samorządu terytorialnego, Białystok 2005.
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, DzU, nr 112, poz.1198, ze zm.
 • Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych, DzU, nr 153, poz. 1269, ze zm.
 • Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno- Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego, DzU, nr 100, poz. 1080 ze zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171328813

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.