PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 48 nr 3 Kryzys finansowy a przyszłość Unii Europejskiej | 413--430
Tytuł artykułu

Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma realizacji zasad good governance (dobrego rządzenia). Antykryzysowe instrumenty polityki publicznej

Autorzy
Warianty tytułu
Public-Private Partnership as a Form of Good Governance - The Anti-Crisis Instruments of Public Policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kryzys ekonomiczny w większości krajów europejskich przybrał już od kilku lat formę kryzysu budżetowego. Dla jego przezwyciężenia stosowane są przede wszystkim tradycyjne instrumenty, takie jak redukcja wydatków budżetowych, podwyżka podatków, a także kolejne pożyczki państwowe udzielane przez międzynarodowe instytucje finansowe i specjalne fundusze UE. W cieniu pozostają natomiast instrumenty wynikające z zasad dobrego rządzenia, a zwłaszcza znana już z czasów poprzednich kryzysów metoda partnerstwa publiczno-prywatnego. Partnerstwo publiczno-prywatne, będąc montażem finansowym kapitału publicznego i prywatnego, jest zarazem formą realizacji jednej z zasad dobrego rządzenia (good governance), a mianowicie partnerstwa. Z punktu widzenia sektora publicznego, funkcjonującego w warunkach ograniczeń budżetowych, podstawową zaletą partnerstwa publiczno-prywatnego jest możliwość uzyskania dodatkowych środków na finansowanie przedsięwzięć publicznych bez konieczności jednoczesnego wzrostu zadłużenia. W finansowaniu przedsięwzięć partnerstwa publiczno-prywatnego stosuje się mechanizm gromadzenia środków finansowych znany jako project finance.(abstrakt oryginalny)
EN
In most European countries, the economic crisis has severely affected the condition of the state budget. To overcome the difficulties, governments first apply traditional instruments such as reductions in budget spending, tax increases or repeated government borrowing from international financial institutions and EU's special funds. Less attention is given to instruments prescribed by the principles of good governance, particularly to public-private partnership - a method which proved its merit during past crises. Public-private partnership (PPP), involving a combination of private and public funding, is a form of good governance whereby one of its key principles, viz. partnership, is effectively implemented. From the perspective of the public sector and its usual budget constraints, PPP's main advantage is associated with an opportunity to raise additional funding for public projects without increasing public debt. In financing projects under publicprivate partnership ,funds are raised using mechanisms known as "project finance".(original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
Bibliografia
 • Administracja publiczna, red. J. Hausner, WN PWN, Warszawa 2003.
 • Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej, red. J. Czaputowicz, WN PWN, Warszawa 2008.
 • Borys T., Partnerstwo publiczno-prywatne w koncepcji zrównoważonego rozwoju, „Finanse Komunalne ” 2003, nr 4.
 • Cenkier A., Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda wykonywania zadań publicznych, SGH w Warszawie, „Monografie i Opracowania” 566, Warszawa 2009.
 • Grosse T.G., Czy Polska potrzebuje dobrego rządzenia, Instytut Spraw Publicznych, „Analizy i Opinie” 85, Warszawa 2008.
 • Koćwin P., Władza przedsiębiorcza - model władzy publicznej przełomu tysiącleci, w: Jurajska Agora, red. nauk. R. Geisler, A. Rosół, M.S. Szczepański, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie, Katowice - Częstochowa 2002.
 • Koncepcje good governance - refleksje do dyskusji, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Warszawa 2008.
 • Korbus B.P., Strawiński M., Partnerstwo publiczno-prywatne. Nowa forma realizacji zadań publicznych, LexisNexis, Warszawa 2009.
 • Marcinek K., Finansowanie projektów inwestycyjnych na zasadach project finance, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2006.
 • Metodologia tworzenia analizy ryzyk w projektach PPP i ich podziału pomiędzy stronę publiczną i prywatną w kontekście ich wpływu na klasyfikację projektu pod kątem długu i deficytu sektora publicznego, Platforma Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Warszawa 2012.
 • Moszoro M., Partnerstwo publiczno-prywatne w sferze użyteczności publicznej, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
 • Osborne D., Gaebler T., Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administrację publiczną, Media Rodzina of Poznań, Poznań 1995.
 • Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce i jego funkcjonowanie na przykładzie wybranych projekt ów, red. J. Rutkowski, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
 • Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, WN PWN, Warszawa 2000.
 • Polityka gospodarcza, red. B. Winiarski, WN PWN, Warszawa 2000.
 • PPP w statystyce - podział ryzyk i raportowanie zobowiązań. Praktyczny przewodnik, EPEC, 2011.
 • Raport. Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce w latach 2009-2011, Platforma Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Warszawa 2012.
 • Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, WN PWN, Warszawa 2004.
 • Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Komentarz, red. M. Bejm, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Yescombe E.R., Project finance. Wybrane elementy finansowania strukturalnego, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007.
 • Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, red. H. Sochacka-Krysiak, SGH w Warszawie, Warszawa 2003.
 • Zawicki M., Nowe zarządzanie publiczne, PWE, Warszawa 2011.
 • Zysnarski J., Partnerstwo publiczno-prywatne. Teoria i praktyka, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171328851

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.