PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 48 nr 3 Kryzys finansowy a przyszłość Unii Europejskiej | 431--451
Tytuł artykułu

Strategia Unii Europejskiej w sprawie niepełnosprawności - ocena realizacji wytycznych na przykładzie osoby niepełnosprawnej w banku

Warianty tytułu
The European Union Disability Strategy - an Assessment of Bank Implementation of EU Directives in regard to People with Disabilities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł jest próbą przedstawienia praktycznej realizacji wytycznych Komisji Europejskiej w zakresie poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych poprzez działania zapewniające ich społeczną i zawodową integrację oraz uczestnictwo w życiu społecznym. W Karcie Praw Podstawowych znajduje się zapis o zakazie wszelkiej bezpośredniej i pośredniej dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność stawiającej osobę niepełnosprawną w pozycji gorszej od innych. W opracowaniu zawarto ocenę przystosowania placówek bankowych do obsługi klientów niepełnosprawnych, zarówno z dysfunkcjami motorycznymi, jak i sensorycznymi, analizując efekty podejmowanych działań w zakresie usuwania barier architektonicznych, dostosowania technicznego wyposażenia banku oraz udostępnienia ofert i usług, ze szczególnym uwzględnieniem osób niedowidzących i niewidomych. Przedstawiono analizę przygotowania pracowników banku do obsługi osób niepełnosprawnych (w ich własnej ocenie), realizowanego najczęściej poprzez szkolenia uzupełniające ich wiedzę i prezentujące sposób nawiązywania i prowadzenia rozmowy z osobami z różnymi dysfunkcjami. Inny problem poruszany w pracy to kwestia bezrobocia wśród osób o zróżnicowanym stopniu niepełnosprawności - przeanalizowano pod tym kątem możliwości ich zatrudnienia na różnych stanowiskach w placówkach bankowych.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper attempts to assess the implementation of European directives on disabilities and their impact on improving the quality of disabled peoples' lives, as well as their social and professional integration. Firstly, the authors deliver an analysis of bank premises with a look at their adaptation to the needs of customers with disabilities, with a focus on visually impaired and blind persons. Next, they overview the effects of initiatives aimed at eliminating architectural barriers, as well as offering special facilities, products and services for people with physical, cognitive, mental, sensory, emotional and developmental disabilities. Furthermore, the paper presents a subjective evaluation by bank staff of their own preparation to serve customers with all kinds of disabilities. Unemployment among disabled people is another issue addressed in the paper. The author stake a look at employment opportunities that the banking sector provides for persons with varying degrees of impairment.(original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • Bartman K., Firmy przestają zatrudniać niepełnosprawnych, www.obserwatorfirmowy.pl/2012/01/10/ rynek-pracy-niepelnosprawni-utrudnienia-dla-firm-dzialania-rzadu [13.07.2012].
 • Bartkowski J., Gąciarz B., Giermanowska E., Kudlik A., Sobiesiak P., Pracodawcy o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2009.
 • Christman L.A., Slaten B.L., Attitudes toward people with disabilities and judgments of employment potential, „Perceptual and Motor Skills” 1991, nr 72, s. 467-475.
 • Dyrektywa 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy, Dz.U. WE L 303 z 2 grudnia 2000 r.
 • Górnik D., Przystosowanie banków do obsługi klientów niepełnosprawnych w ocenie pracowników banków [praca magisterska], WSB w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie, Chorzów 2012.
 • Gulak S., Old age and suffering in dimension of beauty and dignity of the human being, Medicina Internacia Revuo nr 2(99), Kraków - Tokyo - Ottawa - Amsterdam 2012.
 • Gulak S., Starość - etap życia, na który warto czekać, w: Medical and social problems of human in different periods of life, red. Z. Kotwica, Technical University of Radom, Radom 2010.
 • http://indywidualni.bzwbk.pl/kontakt/bankomat-przystosowany-dla-osob-niedowidzacych-i-niewidomych .html [13.07.2012].
 • http://przyjaznybank.bzwbk.pl/obsluga-bez-barier/obsluga-bez-barier.html [8.06.2012].
 • http://widzialni.eu/index.php?p=sd&id=43&action=show [22.06.2012].
 • Jakubik A., Osobowość homilopatyczna, „Zeszyty Naukowe WSSM” 2001, nr 3, s. 53-60.
 • Kerr N., Understanding the process of adjustment to disability, w: Social and psychological aspects of disability, red. J. Stubbins, University Park Press, Baltimore 1977.
 • Kossewska J., Społeczeństwo wobec osób niepełnosprawnych - postawy i ich determinanty, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviencis. Studia Psychologica” 2003, z. 1.
 • Krasnodębski M., Niepełnosprawność apelem o humanizm, „EPi” 2005, nr 1(17), s. 12-15.
 • Najmiec A., Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy w państwach Unii Europejskiej, CIOP, Warszawa 2007.
 • Nizińska A., Analiza sytuacji osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie pracy chronionej [praca dyplomowa], WSB w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie, Chorzów 2010.
 • Nowak J., Społeczne determinanty niepełnosprawności, w: Pedagogika specjalna - aktualne osiągnięcia i wyzwania, red. T. Żółkowska, Oficyna Wydawnicza In Plus, Szczecin 2005, www. monografie.pl/glownavspol/monografie_2005/artykuly/jnowak.pdf [13.07.2012].
 • Osoby niepełnosprawne w Unii Europejskiej. Wybrane dokumenty prawne, red. M. Piasecki, M. Stępniak, Fundacja Fuga Mundi, Lublin 2000.
 • Ranking banków Newsweeka: Najlepszy bank dla niepełnosprawnego, „Newsweek.pl”, 26 września 2010 r., http://biznes.newsweek.pl/ranking-bankow-newsweeka-najlepszy-bank-dla-niepelnosprawnego, 65287,1,1.html [13.07.2012].
 • Seroczyńska M., Prawo Unii Europejskiej a instytucja asystenta osobistego dla osoby niepełnosprawnej, w: I. Drobińska, Osobisty asystent osoby niepełnosprawnej [materiały poseminaryjne], Dębie 2003.
 • Szluz B., Osoby niepełnosprawne w Unii Europejskiej - sytuacja i perspektywy, „Seminare. Poszukiwania Naukowe” 2007, t. 24, Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego 2007, s. 325-337, www.seminare.pl/24/Szluz2007.pdf [5.07.2012].
 • Turska E., Osoby niepełnosprawne na rynku pracy - sytuacja kobiet i mężczyzn pozostających bez pracy, „Chowanna” 2007, nr 1(28), Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007, s. 53-62.
 • www.bls.gov/news.release/disabl.toc.htm [22.06.2012].
 • www.niepelnosprawni.gov.pl, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych [2.07.2012].
 • www.niepelnosprawni.gov.pl/tablice/bezrobocie-rejestrowane [5.07.2012].
 • www.praca.pl/poradniki/lista-stanowisk/finanse-bankowosc/bankowiec_pr-811.html [5.07.2012].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171328855

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.