PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | vol. 2, t. 300 Future of Finance. Część II. Przyszłość finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń | 111--122
Tytuł artykułu

Wykorzystanie metody Dave'a Berkusa do analizy potencjału rozwojowego firm start-up w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Use of Dave Berkusʼs Method for the Analysis of Potential of Start-Up Companies in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu była ocena potencjału rozwojowego firm start-up w Polsce. W artykule przedstawione zostały metody oceny przedsiębiorstw start-up oraz wyniki badań własnych poświęconych potencjałowi firm start-up w Polsce. Pierwszą część artykułu stanowi opis cech charakterystycznych młodych spółek i możliwych sposobów ich wyceny. Kolejna cześć artykułu obejmuje szczegółowe omówienie wyników przeprowadzonych badań. W badaniach wykorzystano powstałą na bazie doświadczeń amerykańskiego Anioła Biznesu, metodę Dave'a Berkusa. Badania przeprowadzono na 100 przedsiębiorstw start-up. W artykule postawiono jedną hipotezę badawczą: H1: Metoda Dave'a Berkusa jest metodą przydatną do wstępnej selekcji pomysłów w fazie start-up na rynku polskim. Uzyskane wyniki analizy potwierdziły słuszność przyjętych hipotez. Badane przedsiębiorstwa cechował przeważnie niski potencjał rozwojowy. Bardzo mały procent badanych spółek miał już wdrożony pomysł lub opracowany prototyp produktu. Niewielki odsetek spółek zdecydował się również na zawiązanie aliansów strategicznych. Na tym tle najlepiej wypadła ocena samych zespołów zarządzających, ich wykształcenie i doświadczenie przydatne do prowadzonej działalności wyceniono na 43% maksymalnej kwoty, jaką można było w tej kategorii osiągnąć. Słaba jakość projektów start-up może być spowodowana brakiem przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi pomysłodawcami. Zastosowana w badaniach metoda Dave'a Berkusa może być użyteczna do wstępnej selekcji firm w fazie start-up. Pozwala na określenie wartości pre-money firmy, umożliwia szybką wycenę bez konieczności analizowania wielu danych, jest zwykle stosowana do wstępnej selekcji nadesłanych pomysłów. Ocenę potencjału firmy może przeprowadzić sam inwestor bez konieczności angażowania ekspertów. Metoda ta może być przydatna w momencie, kiedy firma jeszcze nie generuje przychodów i nie przynosi zysków. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article was to assess the development potential of start-up companies in Poland. In the article are presented methods for assessing business start-ups and the results of their own research on potential start-up companies in Poland. The first part of the article is a description of the characteristics of young companies and possible ways of their valuation. Another part of the article includes a detailed discussion of the results of the tests carried out. In the studies was created on the basis of the experience of the American Business Angel, Dave Berkus's method. A study was conducted on 100 business start-ups. The article has one research hypothese: H1: Dave Berkusʼs Method is a method useful for initial selection of ideas during start-up on the Polish market. Analysis of the results obtained confirmed the validity of hypotheses. The company tested had low growth potential. A very small percentage of the companies investigated had implemented idea or developed a prototype product. A small percentage of companies decided on the formation of strategic alliances. Against this background the best assessment of the teams, their managers themselves fell out of training and experience useful to the business was valued at 43% of the maximum amount that could be in this category. Poor quality projects start-up may be due to a lack of information flow between the initiator. Used in the research Dave Berkus's method can be useful for initial selection of companies in the start-up phase. Allows you to specify the value of pre-money company, allows a quick quote without having to parse multiple data, is usually used for pre-selecting the submitted ideas. An assessment of the potential of the company may carry out investor without the involvement of experts. This method can be useful at the moment, when the company still does not generate revenue and not profit. (original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Bibliografia
 • Bernstein P. L., Damodaran A., 1999, Zarządzanie inwestycjami, K. E. Liber, Warszawa.
 • Bursiak L., 2013, Diagnoza i pozycjonowanie sytuacji finansowej firm start-up oraz spółek z rynku Newconnect w roku 2011, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 760.
 • Damodaran A., 2012, Wycena. Minipodręcznik dla inwestorów giełdowych, Helion, Gliwice.
 • Duda J., Wolak-Tuzimek A., 2008, Ventures capital jako źródło finansowania inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, "Ekonomia menedżerska", nr 3.
 • Fierla A., 2008, Wycena przedsiębiorstwa metodami dochodowymi, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 • Jaki A., 2006, Wycena przedsiębiorstwa. Przesłanki, procedury, metody, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Jaki A., 2008, Wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, Kraków.
 • Panfil M. (red.), 2009, Wycena biznesu w praktyce, Poltext, Warszawa.
 • Patena W., Maślankowski K., 2010, Standardy wyceny przedsiębiorstw - nowa propozycja, "Finansowy Kwartalnik Internetowy eFinanse", vol. 6, no. 2.
 • Proces inwestycyjny. Metoda wyceny, Biblioteka Aniołów Biznesu, Lewiatan Business Angels.
 • Rynkiewicz A., 2012, Kapitał, wiedza, doświadczenie, kontakty - czynniki determinujące sukces młodej firmy, [w:] Od start-up'u do dojrzałego przedsiębiorstwa. Czynniki determinujące sukces inwestycji w rozwój firmy, Secus Wsparcie Biznesu, Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego, Katowice.
 • Siudak D., 2013, Wycena przedsiębiorstwa w kontekście migracji wartości, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 761.
 • Stroiński R. T., Prager I., 2013, Perspektywy rozwoju rynku funduszy venture capital w Polsce. Zbiór rekomendacji legislacyjnych i rynkowych, www.parp.gov.pl/files/74/75/76/479/16425.pdf [data dostępu: 22.07.2013].
 • Tarka A., Roy F., 2013, Metody wyceny startupów, http://di.com.pl/porady/42599,0,Metody_ wyceny_startupow.html [data dostępu: 26.05.2013].
 • Zarzecki D., 1999, Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 • Zelek A. (red.), 2012, Nowoczesna inżynieria finansowa dla firm start-up w Polsce - raport z badań screeningowych 2011, Wydawnictwo Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, Szczecin.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171328909

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.