PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | 24 | z. 1 | 17--24
Tytuł artykułu

Przestrzeń turystyczna - próba nowego spojrzenia

Warianty tytułu
Tourism Space: An Attempt at a Fresh Look
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym artykule autor próbuje odpowiedzieć na podstawowe pytanie: czym jest współczesna przestrzeń turystyczna w dobie ogromnego wzrostu przepływów, wręcz przesunięcia z przestrzeni miejsc do przestrzeni przepływu (ów)? W pracy szczególny nacisk położony jest na to, w jaki sposób definiować przestrzeń, która obecnie w szczególny sposób jest wielofunkcyjna. Autor podejmuje próbę określenia przestrzeni turystycznej jako nowego bytu opartego na polifunkcjononalności (różnego funkcjonowania i wykorzystania tej samej przestrzeni w tym samym momencie i w różnych sezonach), wieloskalowości (swoistego overlapingu przestrzeni turystycznych w zależności od rozpatrywanej skali), a także jej wielopłaszczyznowości, oraz na polimotywacyjności kreatorów i użytkowników, a może nawet multirelatywności. (abstrakt oryginalny)
EN
In this article, the author is trying to answer the fundamental question: what is present-day tourism space like at a time of highly increasing flows of people or even a shift from the space of a 'place' to the space of a 'flow'? The article puts special stress on how to define the current unique multi-functional space. The author attempts to define tourism space as a new entity, founded on poly-functionality (i.e. different functions and use of the same space both at the same time and in different seasons), multi-scale (overlapping of tourism spaces depending on the scale concerned), multi-layer, as well as the multi-motivation of its creators and users, or even multi-relativity. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
24
Numer
Strony
17--24
Opis fizyczny
Twórcy
 • Polska Akademia Nauk
Bibliografia
 • Caccomo J.L., Solonandrasana B., 2001, L'innovation dans l'industrie touristique. Enjeux et strategies, L'Harmattan, Paris.
 • Castells M., 1996, The rise of the network society - the information age, Blackwell, Oxford.
 • Cazelais N., Nadeau R., Beaudet G. (eds), 2000, L'espace touristique, Presses de l'Universite du Quebec, Sainte-Foy.
 • Chombart De Lauwe P.H., 1952, Paris et l'agglomeration parisienne, PUF, 2, Paris.
 • Cohen E., 1995, Contemporary tourism - trends and challenges, [in:] R. Butler, D. Pearce (eds), Change in Tourism. People, Places, Routledge, Processes, London-New York.
 • Foucault M., 2005, Inne przestrzenie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gitelson, R.J., Kerstetter, 1990, The relationship between socio-demographic variables, benefit sought and subsequent vacation behavior: a case study, Journal of Travel Research 28 (Winter), pp. 24-29.
 • Harvey D., 1973, Social justice and the city, London.
 • Hughes H., 2003, Arts, Entertainment and Tourism, Butterworth-Heinemann, Oxford-Burlington.
 • Hui A., 2008, Many homes for tourism: Re-considering spatializations of home and awal in tourism mobilities, Tourist Studies, 8, pp. 291-311.
 • Kim S.S., Lee C.K., 2002, Push and pull relationships, Annals of Tourism Research, 1, pp. 257-260.
 • Kowalczyk A., 2011, "Geograficzne" aspekty przestrzeni turystycznej (nowe spojrzenie na koncepcję przestrzeni turystycznej), [in:] M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (eds), Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, pp. 29-38.
 • Kozak M.W., 2009, Turystyka i polityka turystyczna a rozwój: między starym a nowym paradygmatem, Wyd. Naukowe Scholar. EUROREG, Warszawa, pp. 325.
 • Kurek W. (ed.), 2008, Turystyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Lefebvre P., 1974, La production de l'espace, Anthropos, Paris.
 • Liszewski S., Baczwarow M., 1998, Istota i właściwości przestrzeni rekreacyjno-turystycznej, Turyzm, 8, 1, pp. 39-67.
 • Liszewski S., 1995, Przestrzeń turystyczna, Turyzm, 5, 2, pp. 87-103.
 • Liszewski S., 2005, Przestrzeń turystyczna w ujęciu podmiotowym. Przyczynek do dyskusji o przestrzeni w geografii, [in:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (eds), Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie, t. 1: Podstawowe idee i koncepcje w geografii, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, pp. 50-60.
 • Maccannell D., 1976, The Tourist: A New Theory of the Leisure Class. Schocken Books, New York.
 • Maccannell D., 2002, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, Warszawskie Wydawnictwo Literackie, Muza SA, Warszawa.
 • Mazurkiewicz L., 2007, Model przestrzennego zachowania turystów, Przegląd Geograficzny, 79, 1, pp. 99-114.
 • Meyer B., 2008, Kształtowanie układów przestrzenno-funkcjonalnych przez turystykę, Rozprawy i Studia, t. 676, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Moutinho L., 1987, Consumer behaviour in tourism, European Journal of Marketing, 21, 10, pp. 5-44.
 • Przecławski K., 1979, Socjologiczne problemy turystyki, IW ZZ, Warszawa.
 • Przecławski K., 1996, Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Alis, Kraków.
 • Sirakaya E., Mclellan R.W., Uysal M., 1996, Modeling Vacation Destination Decisions: A Behavioral Approach, Journal of Travel & Tourism Marketing, 5, 1-2, pp. 57-75.
 • Smith V.L., 2001, The nature of tourism, [in:] V.L. Smith, M. Brent (eds), Hosts and Guest Revisited: Tourism Issues of the 21st Century, Cognizant Communication Corporation, New York.
 • Schiffman L.G., Kanuk L.L., 1978, Consumer Behavior, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.
 • Urry J., 1990, The Tourist Gaze: Leisure and Travel in Contemporary Societies, Sage, London.
 • Urry J., 2000, Sociology beyond Societies, Mobilities for the Twenty First Century, Routledge, London.
 • Urry J., 2002, The Tourist Gaze, 2nd edition, Sage Publications of London, Thousand Oaks and New Delhi.
 • Warszyńska J., Jackowski A., 1978, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa.
 • Więckowski M., 2010a, Tourism development in the borderlands of Poland, Geographia Polonica, vol. 83, issue 2, pp. 67-81.
 • Więckowski M., 2010b, Turystyka na obszarach przygranicznych Polski, Prace Geograficzne, 224.
 • Więckowski M., 2013, Eco-frontier in the mountainous borderlands of Central Europe. The case of Polish border parks, Journal of Alpine, Research/Revue de geographie alpine 101, 2, pp. 12, http://rga.revues.org/2107.
 • Wiliams A.M., Hall C.M., 2002, Tourism, migration, circulation and mobility, [in:] C.M. Hall, A.M. Wiliams (eds), Tourism and migration. New relationships between production and consumption, Kluver Academic Publishers, Dordrecht, Boston, London, pp. 1-52.
 • Włodarczyk B., 2007, Przestrzeń turystyczna - pojęcie, wymiary i cechy, Turyzm, 17, 1-2, pp. 149-162.
 • Włodarczyk B., 2009, Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Włodarczyk B., 2012, Processes of tourism space formation, Tourism/Turyzm, 21, 1-2, pp. 59-65.
 • Yuan S., Mcdonald C., 1990, Motivational Determinants of International Pleasure Time, Journal of Travel Research, 29 (Summer), pp. 7-13.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171328943

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.