PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 49 nr 4 Być, mieć czy władać? | 71--82
Tytuł artykułu

Obszary współpracy międzyorganizacyjnej a dojrzałość partnerstwa przedsiębiorstw

Autorzy
Warianty tytułu
Areas of Cross-organizational Cooperation and the Maturity of Business Partnerships
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedsiębiorstwa dla realizacji zadań powinny podejmować kroki usprawniające ich działanie. Wśród nich szczególną rolę spełnia partnerstwo międzyorganizacyjne. Dojrzałość organizacji w zakresie partnerstwa wpływa na ich skuteczność i konkurencyjność. O jakości działań partnerskich decyduje dobór obszarów, w których organizacja nawiązuje współpracę. Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na obszary, w których powinny zachodzić przemiany, by prowadziły przedsiębiorstwo do dojrzałej formy partnerstwa. Podstawą jest taka konfiguracja dostępnych zasobów i umiejętności, by tworzyła spójny, silny i elastyczny system wsparcia. Odniesieniem jest łańcuch wartości. Na jego bazie dokonano analizy "łańcucha partnerstwa" i zobrazowano go wynikami badań MSP. Zidentyfikowano tak obszary łańcucha partnerstwa MSP oraz uzyskano podgląd na stopień jego dojrzałości i strukturę.(abstrakt oryginalny)
EN
To carry out their tasks, companies should take steps to improve their performance. Among them, a special role is played by inter-organizational partnering (partnership). The maturity of the organization in the partnering affects their efficiency and competitiveness. The quality of the partnership is determined by the selection of areas in which the organizations cooperate. The aim of this paper is to draw attention to the areas in which changes should take place to lead a company to a mature form of partnership. This configuration is based on available resources and skills to create a consistent, strong, and flexible support system. The reference point is a value chain. Taking this as a basis for our analysis, an analysis of a "partnership chain" was prepared and illustrated below were the results of the SMEs. Chains have been identified as areas of SME partnerships, and achieved a preview of the degree of maturity and the partnership's structure.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Politechnika Łódzka
Bibliografia
 • Adamik A., Competitive Advantage Based on Cooperation, "A Serie of Monographs of Technical University of Lodz" 2008, nr 1819.
 • Adamik A., Cooperative Partnership as a Tool for Optimizing Efficiency of Enterprises, w: Integration of Supply Chain - Modeling, Partnership and Management, K. Grzybowska, A. Stachowiak, Monograph, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznan 2009.
 • Adamik A., Rola przewagi kooperacyjnej w procesie budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, w: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach. Rezultaty ekonomiczne, organizacyjne i społeczne, red. E. Urbanowska-Sojkin, Wyd. UE w Poznaniu, "Zeszyty Naukowe" 170, Poznań 2011.
 • Adamik A., Wykorzystanie i rola związków partnerskiej współpracy w praktyce funkcjonowania MSP regionu łódzkiego, w: Współpraca w rozwoju współczesnych organizacji, red. A. Adamik, S. Lachiewicz, "Monografie Politechniki Łódzkiej", Łódź 2009.
 • Adamik A., Zakrzewska-Bielawska A., Organizacja w sieciach współpracy - od prostych do złożonych form współpracy międzyorganizacyjnej, w: Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne, red. A. Adamik, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 • A Eeuropean roadmap to SME networks development, red. A. Villa, D. Antonelli, Springer 2009.
 • Czakon W., Sieci w zarządzaniu strategicznym, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
 • Damaskopoulos T., Gatautis R., Vitkauskaite E., Exteded and Dynamic Clustering of SME'S, "Economic of Engineering Decisions" 2008, nr 1 (56).
 • Deering A., Murphy A., A Partnering Imperative. Making Business Partnership Work, John Willey & Sons, Ltd., 2003.
 • Dyer J., Effective Interfirm Cooperation: How firms Minimize Transaction Costs And Maximize Transaction Value, "Strategic Management Journal" 1997, vol. 18, z. 7.
 • Hagel J. H., Brown J. S., The Only Sustainable Edge: Why Business Strategy Depends on Productive Friction and Dynamic Specialization, Harvard Business School Press, Boston 2005.
 • Hakanson H., Snehota I., No Business is an Island: the Network Concept of Business Strategy, "Scandinavian Journal of Management" 2006, vol. 5.
 • Hennet J. C., Mahjoub S., Coalition of firms in manufacturing networks: Stability and optimality issues, Preprint of the 18th IFAC World Congress Milano (Italy) August 28, September 2, 2011.
 • Kaplinsky R., Globalisation and Unequalisation: What Can Be Learned from Value Chain Analysis?, "The Journal of Development Studies" 2000, vol. 37, z. 2.
 • Lechner Ch., Dowling M., Welpe I., Firm Networks and Firms Development: The Role of the Relational Mix, "Journal of Business Venturing" 2006, vol. 21, z. 4.
 • Perechuda K., Strategia a orkiestracja sieci, w: Zarządzanie strategiczne. Strategie organizacji, red. R. Krupski, "Prace Naukowe Wałbrzyskiej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości", seria Zarządzanie, Wałbrzych 2010.
 • Pierścionek Z., Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, WN PWN, Warszawa 2011.
 • Porter M. E., Competitive Advantage, Free Press, New York 1985.
 • Porter M. E., Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, Free Press, New York 1985.
 • Porter M. E., Competitive Strategy, Free Press, New York 1980.
 • Rokita J., Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2005.
 • Romanowska M., Trocki M., Przedsiębiorstwo partnerskie, Difin, Warszawa 2005.
 • Strategor, Stratégie, Structure, Décision, Identité, Politique générale d'entreprise, wyd. 5, Dunod, Paris 2009.
 • Światowiec-Szczepańska J., Ryzyko partnerstwa strategicznego przedsiębiorstw. Ujęcie modelowe, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2012.
 • Urbanowska-Sojkin E., P. Banaszyk, H. Witczak, Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2004.
 • Zakrzewska-Bielawska A., Relacje między strategią a strukturą organizacyjną w przedsiębiorstwach sektora wysokich technologii, "Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej" 2011, nr 1095, z. 409, Łódź.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171328957

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.