PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 7 | nr 1 | 75--86
Tytuł artykułu

Credit Guarantee Funds in Small and Medium Enterprises

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Fundusze poręczeń kredytowych a sektor MSP
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Credit guarantee funds which, along with other subjects, constitute business environment institutions, target their offer at SME sector in order to support the development of local enterprises. SME sector has peculiar internal and external conditions that hinder or limit the access to the external financing. The aim of this article is to picture the issue of access to the external financing such as bank credits and loans by the SME sector and to present the role of credit guarantee funds in this scope. The thesis statement of this article is as follows: the activity of guarantee funds contributes to the increasing fulfillment of the SME sector loan demand which might increase its competitiveness and lead to its further development. The article includes an analysis of the subject literature and is based on the publications concerning functioning of SME sector and an analysis of the data on the basis of the statistic data publicized in annual reports.(original abstract)
Fundusze poręczeń kredytowych, tworzące obok innych podmiotów instytucje otoczenia biznesu, kierują swoją ofertę do sektora MSP, celem wspierania rozwoju przedsiębiorczości w regionie. Sektor MSP, z uwagi na specyficzne uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne, charakteryzuje utrudniony, bądź bardzo ograniczony dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania. Celem niniejszego artykułu jest zarysowanie problemu dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania takich jak bankowe kredyty i pożyczki przez sektor MSP oraz przedstawienie roli funduszy poręczeń kredytowych w tym zagadnieniu. Teza artykułu została sformułowana następująco: działalność funduszy poręczeniowych przyczynia się w coraz większym stopniu do zaspokajania potrzeb pożyczkowych sektora MSP, co może sprzyjać podnoszeniu ich konkurencyjności oraz dalszemu rozwojowi. W artykule dokonano analizy literatury, opierając się na publikacjach poświęconych tematyce funkcjonowania sektora MSP oraz analizy danych opierając się na danych statystycznych, publikowanych w rocznych raportach. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Tom
7
Numer
Strony
75--86
Opis fizyczny
Twórcy
 • Warsaw University of Technology, Poland
Bibliografia
 • 1. Adamkiewicz-Drwiłło H. G. [2010], Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle uwarunkowań współczesnej gospodarki. Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń.
 • 2. Arent A. [2010], Wpływ motywacji do podjęcia działalności gospodarczej na rozwój mikroprzedsiębiorstwa. W: A. Arent [red.], Zarządzanie przedsiębiorstwem i regionem wobec wyzwań europejskich, Politechnika Lubelska, Lublin, s. 57-61.
 • 3. Bartkowiak B. [2009], Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. CeDeWu, Warszawa.
 • 4. Bąkiewicz A. [2011], Małe i średnie przedsiębiorstwa w krajach rozwijających się. W: R. Piasecki [red.], Ekonomia rozwoju. PWE, Warszawa.
 • 5. Dehnel G. [2010], Rozwój mikroprzedsiębiorczości w Polsce w świetle estymacji dla małych domen. Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań.
 • 6. Duliniec A. [2011], Finansowanie przedsiębiorstwa. Strategie i instrumenty. PWE, Warszawa.
 • 7. Drucker P.H. [2005], Praktyka zarządzania. MT Biznes, Warszawa.
 • 8. Grzywacz J. [2012], Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • 9. Jaworski J. [2012], Informacja finansowa w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem. Potrzeby-źródła-wykorzystanie. CeDeWu, Warszawa.
 • 10. Kiziukiewicz Т., Sawicki K. [2012], Rachunkowość małych przedsiębiorstw. PWE, Warszawa.
 • 11. Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych: Raport o stanie funduszy poręczeń kredytowych w Polsce. Stan na dzień 31.12.2011.
 • 12. Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych: Raport o stanie funduszy poręczeń kredytowych w Polsce. Stan na dzień 30.06.2007.
 • 13. Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych: Raport o stanie funduszy poręczeń kredytowych w Polsce. Stan na dzień 31.12.2004.
 • 14. Krawiec M. [2012], Finansowanie działalności innowacyjnej MŚP. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • 15. Mikołajczyk B. [2007], Infrastruktura finansowa MSP w krajach UE. Difin, Warszawa.
 • 16. PARP, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010-2011, Warszawa 2012.
 • 17. Skowronek - Mielczarek A. [2005], Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania. C.H. Beck, Warszawa.
 • 18. Staszel A. [2009], Instytucje i programy wsparcia finansowego małych przedsiębiorstw. W: H. Zadora [red.], Finanse małego przedsiębiorstwa w teorii i praktyce. C.H. Beck, Warszawa.
 • 19. Strona internetowa KSPF: www.ksfp.org.pl
 • 20. Ślązak E. [2010], Uwarunkowania wzrostu awersji banków wobec ryzyka kredytowego na przykładzie sektora bankowego w Polsce. W: B. Filipiak, D. Dylewski [red.], Ryzyko w finansach i bankowości. Studia Finansów i Bankowości. Difin, Warszawa.
 • 21. Tomczyk P. [2012], Klient jako źródło wartości przedsiębiorstwa. W: T. Pakulska [red.], Przedsiębiorstwo a otoczenie; oddziaływanie, skutki. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • 22. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.
 • 23. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.
 • 24. Zadora H. [2009], Finansowe warunki bytu i działania małego przedsiębiorstwa. W: H. Zadora [red.], Finanse małego przedsiębiorstwa w teorii i praktyce. C.H. Beck, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171328971

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.