PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 49 nr 4 Być, mieć czy władać? | 83--102
Tytuł artykułu

Obszary współdziałania sieciowego w polskim sektorze lotniczym

Autorzy
Warianty tytułu
Areas of Collaborative Networking within the Polish Aviation Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu była identyfikacja głównych obszarów współdziałania podmiotów kluczowego polskiego sektora wysokiej technologii, tj. sektora lotniczego. Wykorzystując mieszane, ilościowo-jakościowe podejście metodologiczne, przeprowadzono analizę celowo wybranego, intepretatywnego przypadku. Na podstawie subiektywnych ocen 51 respondentów oraz 8 uczestników wywiadów stwierdzono, że w przypadku badanej sieci współdziałanie sieciowe ma miejsce we wszystkich czterech obszarach wewnętrznych łańcuchów wartości: w fazie przedprodukcyjnej, produkcyjnej, sprzedaży oraz działalności zarządczej. Znaczące dla funkcjonowania organizacji obszary współdziałania to faza przedprodukcyjna oraz faza sprzedaży. Interesujący jest również fakt, iż najważniejszym obszarem współdziałania sieciowego, zarówno w fazie przedprodukcyjnej, jak i współdziałania sieciowego w ogóle, okazał się zakup surowców i materiałów.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article was to identify the main areas of cooperation between hightech organizations, like the aviation sector. The research directed on the networking processes was conducted using a mixed quantitative and qualitative methodological approach, and deliberate sampling of the network explored. The selected network operates within the most developed Polish high-tech industry, brings together aerospace organizations, and is the biggest and most important Polish aviation cluster. Based on the conducted research, including 8 interviews and 51 completed questionnaires, it was possible to identify inter-organizational collaboration activities and networking processes along the whole value chain. However, the most intensive and significant cooperation is carried out in the pre-production phase and in the sale phase. Furthermore, the most important area of inter-organizational cooperation happens during the pre-production phase, where there is a collective purchase of raw materials. The collective purchase of raw materials is the most valuable area of the networking processes for these considered organizations.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Barney J. B., Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, "Journal of Management" 1991, vol. 17, nr 1.
 • Bertrand-Cloodt D., Hagedoorn J., Kranenburg H. van, The strength of R&D network ties in high-tech sectors. A multi-dimensional analysis of the effects of tie strength on innovation performance, "Technology Analysis & Strategic Management" 2011, vol. 23, nr 10.
 • Biermann, R., Towards a theory of inter-organizational networking The Euro-Atlantic security institutions interacting, "The Review of International Organizations" 2008, t. 3, nr 2.
 • Classification of manufacturing industries into categories based on R&D intensities, OECD, Dyrektoriat Nauki, Technologii Przemysłu, http://www.oecd.org/dataoecd/43/41/48350231.pdf [1.04.2013].
 • Czakon W., Paradygmat sieciowy w naukach o zarządzaniu, "Przegląd Organizacji" 2011, nr 11.
 • Czakon W., Sieci w zarządzaniu strategicznym, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
 • Czakon W., Tworzenie a przechwytywanie wartości w kontekście międzyorganizacyjnym, w: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie - nowe kierunki, red. K. Zimniewicz, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2009.
 • Czakon W., Klimas P., Anchoring and the Orchestration Processes: The Case of Aviation Valley, w: Fundamentals of Management in Modern Small and Medium-Sized Enterprises, red. S. Lachiewicz, A. Zakrzewska-Bielawska, Technical University of Lodz Press, Łódź 2011.
 • Duysters G., Vanhaverbeke W., Strategic Interactions in Dram and Risk Technology: A Network Approach, "Scandinavian Journal of Management" 1996, vol. 12, nr 4.
 • Gnyawali D., Madhavan R., Cooperative Networks and Competitive Dynamics: A Structural Embeddedness Perspective, "Academy of Management Review" 2001, vol. 26, nr 3.
 • Gulati R., Network Location and Learning: the Influence of Network Resources and Firm Capabilities on Alliance Formation, "Strategic Management Journal" 1999, vol. 20, nr 5.
 • Jagoda H., Współdziałanie i konkurencja przedsiębiorstw - relacje, formy, skutki, w: W poszukiwaniu strategicznych przewag konkurencyjnych, red. J. L. Czarnota, M. Moszkowicz, Wyd. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2003.
 • Janik J., Innowacyjność polskiego przemysłu lotniczego w latach 2006-2008, w: Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2009 roku, red. T. Baczko, INE PAN, Key Text, Warszawa 2010.
 • Koźmiński A. K., Latusek-Jurczak D., Rozwój teorii organizacji, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
 • Letti Ch., Hienerth Ch., Gemuenden H. G., Exploring How Lead Users Develop Radical Innovation: Opportunity Recognition and Exploitation in the Field of Medical Equipment Technology, "IEEE Transactions on Engineering Management" 2008, vol. 55, nr 2.
 • Lichtarski J., Teoretyczne i praktyczne problemy integracji gospodarczej przedsiębiorstw, w: Współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw, red. J. Lichtarski, PWE, Warszawa 1992.
 • Lorenzoni G., Lipparini A., The Leveragigng of Interfirm Relationships as a Distinctive Organizational Capability: A Longitudinal Study, "Strategic Management Journal" 1999, t. 20.
 • Möller K., Rajala A., Rise of strategic nets: New modes of value creation, "Industrial Marketing Management" 2007, vol. 36, nr 7.
 • Nauka i technika w Polsce w 2009 roku, GUS, Warszawa 2011.
 • Niemczyk J., Trzaska R., Przywództwo i zarządzanie w sieciach międzyorganizacyjnych, w: Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii, red. A. Kaleta, K. Moszkowicz, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" nr 260, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2012.
 • Obłój K., Obłój T., Bruton G., Ming L.Ch., Strategie i praktyki zarządzania firm high-tech w różnych otoczeniach instytucjonalnych, "Przegląd Organizacji" 2008, nr 3.
 • Perechuda K., Kowalewski M., Metodologiczne problemy wyceny wartości sieci gospodarczych opierających się na wiedzy, w: Podejście procesowe w organizacjach, red. S. Nowosielski, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 • Porter M. E., Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, Helion, Gliwice 2006.
 • Powell W. W., Koput K. W., Smith-Doerr L., Interorganizational Collaboration and the Locus of Innovation in Biotechnology, "Administrative Science Quarterly" 1996, vol. 40, nr 1.
 • Quintana-García C., Benavides-Velasco C., Searching for complementary technological knowledge and downstream competences: Clustering and cooperation, "International Journal of Technology Management" 2006, vol. 35, nr 1/4.
 • Rank Ch., Rank O., Wald, A., Integrated Versus Core-Periphery Structures in Regional Biotechnology Networks, "European Management Journal" 2006, vol. 24, nr 1.
 • Ritala P., Hurmelinna-Laukkanen P., Incremental and Radical Innovation in Coopetition: The Role of Absorptive Capacity and Appropriability, "Journal of Product Innovation Management" 2013, vol. 30, nr 1.
 • Rokita J., Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2005.
 • Rycroft R. W., Does cooperation absorb complexity? Innovation networks and the speed and spread of complex technological innovation, "Technological Forecasting & Social Change" 2007, t. 74.
 • Spieth P., Clauss T., Landsperger J., Managing Innovation Networks in the Engineering Industry: Moderating Effects of Spatial Proximity, DRUID Conference 2011, http://druid8.sit.aau.dk/ acc_papers/5plrcdxah0he6ns3imclh18ln91a.pdf [18.11.2012].
 • Staropoli C., Cooperation in R&D in the pharmaceutical industry: The Network as an Organizational Innovation Governing Technological Innovation, "Technovation" 1998, t. 18, nr 1.
 • Strona internetowa Doliny Lotniczej: www.dolinalotnicza.pl [12.03.2013].
 • Strona internetowa Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych: www. paiz.gov.pl/ sektory/lotniczy [2.04.2013].
 • Thompson G. F., Between Hierarchies and Markets. The Logic and Limits of Network Forms of Organization, Oxford University Press, Oxford 2003.
 • Zakrzewska-Bielawska A., Kooperencja a wybory strategiczne innowacyjnych przedsiębiorstw na przykładzie doświadczeń firm high-tech, w: Wybrane problemy kooperencji w rozwoju współczesnych organizacji, red. F. Sitkiewicz, PTE oddział w Łodzi, Łódź 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171328981

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.