PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | 24 | z. 1 | 89--96
Tytuł artykułu

Wybrane aspekty przestrzeni turystycznej Lubelszczyzny (studia przypadku)

Warianty tytułu
Selected Aspects of the Tourist Space of the Lublin Region (Case Study)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono wyniki dotychczasowych badań pracowników Zakładu Geografii Regionalnej i Turyzmu WNoZiGP UMCS nad przestrzenią turystyczną Lubelszczyzny. Przeprowadzone badania w zakresie przyrodniczych i kulturowych walorów turystycznych, poziomu zagospodarowania oraz dostępności komunikacyjnej, a także wybranych elementów polityki turystycznej władz lokalnych posłużyły do określenia potencjału turystycznego jednostek przestrzennych różnej rangi i charakteru (jednostki administracyjne i fizycznogeograficzne). W zależności od wielkości potencjału turystycznego wyodrębniono obszary o różnym stopniu atrakcyjności. Obszary sklasyfikowane w stopniu atrakcyjnym i bardzo atrakcyjnym zostały szczegółowo scharakteryzowane pod względem: stopnia rozwoju funkcji turystycznej, typów funkcjonalnych jednostek przestrzennych, percepcji przestrzeni turystycznej przez użytkowników, postaw społeczności lokalnej wobec rozwoju turystyki. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the results of studies on the tourist space of the Lublin Region conducted so far by employees of the Department of Regional Geography and Tourism at the Faculty of Earth Sciences and Spatial Management of the Maria Curie-Skłodowska University. The studies, regarding the environmental and cultural tourist values, the level of management and transport accessibility, as well as selected elements of the tourism policy of the local authorities, permitted the determination of the tourist potential of spatial units (administrative and physicogeographical) with various importance and character. Areas with varied degrees of attractiveness were distinguished based on their tourist potential. Those classified as attractive and very attractive were described in detail in terms of: the degree of development of the tourist function, functional types of spatial units, perception of tourist space by users, and attitudes of the local community towards the development of tourism. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
24
Numer
Strony
89--96
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Brzezińska-Wójcik T., 2012, Produkty geoturystyczne w województwie lubelskim jako przykład działań innowacyjnych, poszerzających dotychczasową ofertę turystyczną regionu, [in:] D. Jegorow, A. Niedużak (eds), Wpływ sektora B+R na wzrost polskiej konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez rozwój innowacji, T. 1, CIVIS, Chełm, pp. 127-148.
 • Butler R.W., 1980, The concept tourism area cycle of evolution: implications for management of resources, Canadian Geographer, 24 (1), pp. 5-12.
 • Doxey G.V., 1975, A causation theory of visitor-resident irritants: Methodology and research inferences, The Impact of Tourism, Travel Research Association Sixth Annual Conference Proceedings, San Diego, CA, pp. 57-72.
 • Łęcki W. (ed.), 2005, Kanon krajoznawczy Polski, Wyd. PTTK "Kraj", 2nd issue, Warszawa.
 • Krukowska R., 2009, Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie - funkcja turystyczna regionu, Folia Touristica, 21, pp. 165-184.
 • Krukowska R., 2012, Innowacyjne działania promocyjne w zakresie rozwoju turystyki aktywnej w województwie lubelskim, [in:] D. Jegorow, A. Niedużak (eds), Wpływ sektora B+R na wzrost polskiej konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez rozwój innowacji, T. 1, CIVIS, Chełm, pp. 83-97.
 • Krukowska R., Krukowski M., 2009, Ocena atrakcyjności turystycznej Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, Annales UMCS, B, 64, 1, pp. 77-96.
 • Lankford S.V., Howard D., 1994, Developing a tourism impact attitude scale, Annals of Tourism Research, 21(1), pp. 121-139.
 • Liszewski S., 1995, Przestrzeń turystyczna, Turyzm, 5, 2, pp. 87-103.
 • Liszewski S., 1999, Przestrzeń turystyczna miasta (przykład Łodzi), Turyzm, 9, 1, pp. 51-73.
 • Page J.C., Hall C.M., 2003, Managing Urban Tourism, Prentice Hall, Harlow, 416 pp.
 • Pawłowski A., Tucki A., 2010, Ocena potencjału turystycznego oraz analiza ruchu turystycznego na terenie gminy Kazimierz Dolny, Urząd Miasta Kazimierz Dolny.
 • Przybyszewska-Gudelis R., Grabiszewski M., Iwicki S., 1979, Problematyka waloryzacji i zagospodarowania miejscowości krajoznawczych w Polsce, Instytut Turystyki, Warszawa, 160 pp.
 • Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, 2013, GUS, Rok LXXIII, Warszawa.
 • Rocznik statystyczny województwa lubelskiego, 2012, Urząd Statystyczny w Lublinie, Rok XXXVII, Lublin.
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Kozłówka - zespół pałacowo-parkowy", Dz.U. Nr 86, poz. 573, pp. 5311-5312.
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Lublin - historyczny zespół architektoniczno-urbanistyczny", Dz.U. Nr 86, poz. 574, pp. 5313-5314.
 • Skowronek E., 2012, Budowanie innowacyjności oferty turystycznej województwa lubelskiego w zakresie turystyki kulturowej, [in:] D. Jegorow, A. Niedużak (eds), Wpływ sektora B+R na wzrost polskiej konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez rozwój innowacji, t. 1, CIVIS, Chełm, pp. 126.
 • Skowronek E., Wołoszyn W., 2006, Socio-economic factors effect on the cultural landscape development of the Roztocze region, [in:] E. Skowronek, W. Wołoszyn, T. Speck, K.M. Born (eds.), Cultural Landscapes of the Lublin Upland and Roztocze, Wyd. Kartpol s.c., Lublin, pp. 81-97.
 • Skowronek E., Brzezińska-Wójcik T., Krukowska R., 2009, Oceny przestrzeni społecznej Lublina, [in:] J. Styk (ed.), Przestrzeń antropogeniczna miasta Lublina. Waloryzacja. Wytwarzanie. Użytkowanie. Stare i nowe struktury społeczne w Polsce, t. IX, Wyd. UMCS, Lublin, pp. 81-93.
 • Skowronek E., Wojciechowski K.H., Świeca A., 2006, The history of the ethnic transformations of the Lublin Region, [in:] E. Skowronek, W. Wołoszyn, T. Speck, K.M. Born (eds), Cultural Landscapes of the Lublin Upland and Roztocze, Wyd. Kartpol s.c., Lublin, pp. 33-47.
 • Świeca A., Brzezińska-Wójcik T., 2009, Regionalne zróżnicowanie geosystemów zlewni rzecznych środkowowschodniej Polski w świetle badań odpływu roztworów, Prace i Studia Geograficzne, 41, pp. 205-218.
 • Świeca A., Brzezińska-Wójcik T., 2011, Zróżnicowanie przestrzeni turystycznej miasta Lublina, [in:] B. Włodarczyk (ed.), Turystyka. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego, Wyd. UŁ, Łódź, pp. 231-244.
 • Świeca A., Skowronek E., Brzezińska-Wójcik T., Krukowska R., 2009, Ocena przestrzeni turystycznej Lublina przez turystów i mieszkańców, Polish Journal of Sport and Tourism, 16, 4, pp. 235-246.
 • Świeca A., Krukowska R., Tucki A., Skowronek E., Brzezińska- Wójcik T., Kociuba W., Jóźwik M.J., 2012, Possibilities of tourist use of natural and cultural resources in the Lublin region - case study, Annales UMCS, B, 67, 1, pp. 219-244.
 • Świeca A., Brzezińska-Wójcik T., Grabowski T., Kałamucki K., Krukowska R., Tucki A., 2013, Turystyka i edukacja w Roztoczańskim Parku Narodowym w jego otulinie, [in:] R. Reszel, T. Grądziel (eds), Roztoczański Park Narodowy - przyroda i człowiek, Wyd. RPN, Zwierzyniec.
 • Tucki A., 2009, Potencjał turystyczny regionu lubelskiego, Annales UMCS, B, 64, 1, pp. 11-31.
 • Tucki A., 2013, Wizerunek i atrakcyjność turystyczna Lublina. Raport z badania przeprowadzonego na terenie lublina w dniach 15.06-09.09.2013 r., Lublin, 50 pp.
 • Tucki A., Soszyński D., 2013, Postawy społeczności lokalnej miasta Kazimierz Dolny wobec rozwoju turystyki, "Problemy Ekologii Krajobrazu", t. XXXIV: Rekreacja w krajobrazach o wysokim potencjale, PAEK, pp. 245-252.
 • Tucki A., Skowronek E., Krukowska R., 2013, Ocena postaw społeczności lokalnej do rozwoju turystyki na przykładzie Zwierzyńca, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 304, pp. 347-357.
 • Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 1994 r. w sprawie uznania za pomnik historii, Monitor Polski Nr 50, poz. 417, pp. 648-649. http://www.unesco.pl/kultura/dziedzictwo-kulturowe/swiatowe-dziedzictwo/polskie-obiekty/ (20.12.2013).
 • www.stat.gov.pl (20.12.2013).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171329007

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.