PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 2 | 114--123
Tytuł artykułu

Ewolucja poglądu społecznej odpowiedzialności biznesu - stadium przed dialektyczne

Autorzy
Warianty tytułu
The Evolution of the Concept of Corporate Social Responsibility - Pre-dialectical Stage
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejszy artykuł stanowi ostatni z serii publikacji nt. ewolucji definicji społecznej odpowiedzialności biznesu. W ramach cyklu publikacji autorka wprowadziła czytelników w świat ewolucji koncepcji CSR począwszy od wczesnych lat 30-tych XX wieku do współczesności. Autorka zauważyła charakterystyczne stadia rozwoju koncepcji, które stymulują narodziny, dojrzałość i ostatecznie wiek starości. W konsekwencji poszczególne stadia nazwała zgodnie z fazami rozwoju poznawczego, tj. okres sensoryczno-motoryczny, wyobrażeń przedoperacyjnych, stadium operacji konkretnych, operacji formalnych, późne stadium formalne, działania o charakterze przeddialektycznym, dialektycznym oraz transcedentalnym. W oparciu o studia literatury zagranicznej i polskiej autorka przedstawiła szereg definicji pionierów i uznanych naukowców w dziedzinie CSR oraz dokonała charakterystyki każdego w wymienionych okresów rozwoju. Autorka ma nadzieję, że seria artykułów przyczyni się do popularyzowania wiedzy nt. koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, a ponadto uporządkuje podstawowy stan wiedzy na temat CSR.(abstrakt oryginalny)
EN
The present article is the last in the series of the evolution of the definition of corporate social responsibility. As part of the series of publications the author introduced the readers to the world of the evolution of the concept of CSR since the early 30s of the twentieth century to the present day. The author noticed the characteristic phases of development of the idea that stimulate the birth, maturity, and the finally age of retirement. The various stages were named according to the phases of cognitive development ie.: term sensory-motor, pre-operational ideas, the stage of concrete operations, formal operations, late stage of the formal activities of before dialectical and transcendental dialectic. The presented studies are based on foreign and Polish literature. The author presents a number of definitions of the pioneers and recognized researchers in the field of CSR. The author shows the characteristics of each of the periods of the development of CSR. The author hopes that the series of articles will contribute to popularize knowledge on the subject of Concepts of corporate social responsibility, and also arrange the fundemental knowledge on CSR.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
114--123
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Opolska
Bibliografia
 • 1. Aaronson, S.A., 2003, Corporate responsibility in the global village: The British role model and the American laggard, Business and Society Review, vol. 108, nr 3, s. 309-338.
 • 2. Baker, M., 2003, Corporate Social Responsibility - What does it mean?, http://www.mallenbaker. net/csr/CSRfiles/definition.html (05.07.2012).
 • 3. Basu, К., Palazzo, G., 2008, Corporate Social Responsibility: A Process Model of Sensemaking, Academy of Management Review, vol. 33, nr 1, s. 122-136.
 • 4. Carroll, А.В., 1999, Corporate social responsibility, Business and Society, vol. 38, nr3, s. 268-295.
 • 5. Carroll, А.В., Buchholtz, A.K., 2012, Ethics and Stakeholder Management, Business & Society, South-Western Cengage Learning.
 • 6. Dahlsrud, A., 2006, How Corporate Social Responsibility is Defined: an Analysis of 37 Definitions, Corporate Social Responsibility and Environmental Management Corp. Soc. Responsib. Environ. Mgmt, (in press), Published online in Wiley InterScience.
 • 7. De Bakker, F.G.A., Groenewegen, P., Hond, F.D., 2005, A Bibliometric Analysis of 30 Years of Research and Theory on Corporate Social Responsibility and Corporate Social Performance, Business & Society, vol. 44, s. 283-317.
 • 8. Evan, W., Freeman, R., 1999, Teoria nowoczesnej korporacji oparta na koncepcji "udziałowców zewnętrznych": kapitalizm kantowski, [w:] Wprowadzenie do etyki biznesu, G. Chryssides, J. Kaler (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 199-200 i 267.
 • 9. Fifka, M.S., 2009, Towards a More Business-Oriented Definition of Corporate Social Responsibility: Discussing the Core Controversies of a Well-Established Concept, Service Science & Management, vol. 2, s. 312-321.
 • 10. Hai-yan, H.E., Wendlandt T.R., Amezaga, В., Silva, О., 2002, Corporate Social Responsibility Perspectives and Practices in Chinese Companies: A Brief Overview on Environment, Consumers and External Communication, Journal of Management and Sustainability, Published by Canadian Center of Science and Education, vol. 2, nr 1, s. 57-66.
 • 11. Hys, K., 2014a, Ewolucja poglądu społecznej odpowiedzialności biznesu - okres sensoryczno-motoryczny, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", nr 10/2014, s. 107-114
 • 12. Hys, K., 2014b, Ewolucja poglądu społecznej odpowiedzialności biznesu - okres wyobrażeń przedoperacyjnych, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", nr 11/2014, s. 111-117.
 • 13. Hys, К., 2014c, Ewolucja poglądu społecznej odpowiedzialności biznesu - okres operacji konkretnych, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", nr 12/2014, s. 100-107
 • 14. Hys, K., 2015, Ewolucja poglądu społecznej odpowiedzialności biznesu -okres operacji formalnych oraz późne stadium formalne, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", nr 1/2015, s. 99-108
 • 15. Hys, K., 2014d, Koncepcja CSR w kompozycjach modelowych, Marketing i Rynek, nr 6, s. 365-370.
 • 16. Hys, К., 2014e, Chapter 5: CSR in the context of (unfavourable aspects, [in:] Knowledge - Economy - Society. Contemporary Tools of Organizational Resources Management, R Lula, Т. Rojek (Eds), Cracow University of Economics - Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow 2014, s. 51-58.
 • 17. Hys, K., Mazurek R., 2013, The physiognomy of (selected) maturity models, [in:] Maturity Management, E. Skrzypek (Ed), Wydawnictwo UMCS w Lublinie, Lublin, s. 195-202.
 • 18. Hys, K., Hawrysz, L., 2013a, CSR in Poland as a important foundations of modern societies, Management Study, Vol. 1, No. 1, s. 27-33.
 • 19. Hys K., Hawrysz L., 2013b, CSR versus PR-analiza zmiennych wiodących, Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing (ZN PO, FiM), Wydawnictwo SGGW, Warszawa, Nr 9/58, s. 209-219.
 • 20. Hys, K, Hawrysz, L., 2012a, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", Nr 4(747), s. 3-17.
 • 21. Hys, K., Hawrysz, L., 2012b, Corporate Social Responsibility Reporting, China-USA Business Review, Vol. 11, No. 11, s. 1515-1524.
 • 22. Hys, K., Hawrysz, L., 2011, Systemowy obraz organizacji w obliczu paradygmatu systemowego, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", nr 10, s. 79-92.
 • 23. Jamali, D., Mirshak, R., 2007, Corporate Social Responsibility (CSR): Theory and Practice in a Developing Country Context, Journal of Business Ethics, vol. 72, nr 3, s. 243-262.
 • 24. Lantos, G.P., 2001, The boundaries of strategic corporate social responsibility, Journal of Consumer Marketing, vol. 18, nr2, s. 595-630.
 • 25. Lantos, G.P, 2002, The ethicality of altruistic corporate social responsibility, Journal of Consumer Marketing, vol. 19, nr 3, s. 205-230.
 • 26. Lucas, T., Wollin, A., Lafferty, G., 2001, Achieving social responsibility through corporate strategy: a matter of governance, Governance and Capable Responsibility in the New Millennium, Canberra.
 • 27. Maignan, I., Ralston, DA, 2002, Corporate social responsibility in Europe and the U.S.: Insights from businesses' self-presentations, Journal of International Business Studies, vol. 33, nr 3, s. 497-515.
 • 28. Marsden, C., 2001, The Role of Public Authorities in Corporate Social Responsibility, 2001. http:// www.alter.be/socialresponsibility/people/marchri/en/displayPerson (12.06.2013).
 • 29. Matten, D., Moon, J., 2008, "Implicit" and "explicit" CSR: a conceptual framework for a comparative understanding of corporate social responsibility, Academy of Management Review, vol. 33, nr 2, s. 404-424.
 • 30. Milovanovic, G., Barac, N., Andjelkovic, A., 2009, Corporate social responsibility in the globalization era, Facta Universitatis, Series: Economics and Organization, vol. 6, nr2, s. 89-104.
 • 31. Norma ISO 26000:2010 Guidance on Social Responsibility, www.csrinfo.org/imagines/stories/ Publikacje 2010/broszura_pkn_iso26000.pdf (23.09.2012).
 • 32. Pascual-Leone, J., 1984, Attention, Dialectic, and Mental Effort: Towards an Organismic Theory of Life Stages. In M. L. Commons, F. A. Richards and C. Armon (Eds), Beyond formal operations: Late adolescent and adult cognitive development, s. 182-215, New York: Praeger.
 • 33. Perrini, F., Pogutz, S., Tencati, A., 2006, Corporate social responsibility in Italy: State of the art, Journal of Business Strategies, vol. 23, nr 1, s. 65.
 • 34. Piaget J., 2006, Studia z psychologii dziecka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 17-59.
 • 35. Strategia Lizbońska - droga do sukcesu zjednoczonej Europy, Urząd Komitetu Integracji Unii Europejskiej, Warszawa 2002.
 • 36. Wang, L., Juslin, H., 2009, The impact of Chinese culture on corporate social responsibility: The harmony approach, Journal of Business Ethics, vol. 88, s. 433-451.
 • 37. Zielona Księga Komisji Europejskiej - Green Paper, Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility, COM, Bruksela, 2001, s. 336.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171329009

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.