PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 2 | 99--100
Tytuł artykułu

Determining the Quality of Soft Leather for Shoe Uppers Through Tanning

Warianty tytułu
Kształtowanie jakości skór miękkich na wierzchy obuwia w procesie wyprawy
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Badania nad wpływem procesu wyprawy na wybrane właściwości skór miękkich przeznaczonych na wierzchy obuwia, omówione w niniejszym opracowaniu, pozwalają na sformułowanie następujących spostrzeżeń i wniosków: Procesy wyprawy: od moczenia do garbowania chromowego (prowadzące do uzyskania skór w stanie "wet-blue"), wywierają decydujący wpływ na ścisłość i gładkość lica. Stosunek ilości garbników do ilości lodków natłuszczających użytych w procesie wykończania mokrego, zawierający się w granicach od ok. 1,6 (18% garbników i 11% lodków natłuszczających) do ok. 4,2 (23% garbników i 5,5% lodków natłuszczających) ma istotny wpływ na poziom wyróżników mechanicznych. Przy niższym stosunku ilości garbników do ilości lodków natłuszczających wydłużenie maksymalne, wytrzymałość na rozciąganie oraz wytrzymałość na rozdzieranie przyjmują korzystniejsze wartości. Użycie lodków natłuszczających w ilości 1%, w dogarbowaniu chromowym, zastosowanym w pierwszej fazie wykończania mokrego, poprawia analizowane wyróżniki mechaniczne. Sposób dogarbowania wywiera istotny wpływ na wytrzymałość skóry na rozdzieranie. Odporność ta wzrasta średnio z 6,4 do 7,8 daN/mm przy zwiększeniu w tym procesie ilości garbników żywicowych i roślinnych. Wytrzymałość na rozdzieranie wzrasta dalej z 7,8 do 8,4 daN/mm w przypadku użycia w dogarbowaniu, jednocześnie z garbnikami, środka natłuszczającego w ilości 1,5%. Użycie lodków natłuszczających w procesie dogarbowania, jednoczenie z garbnikami, wpływa istotnie na poziom wyróżników sensorycznych. Skóry tak dogarbowane cechują się gorszą pełnością posiadają luźniejsze lico, wykazują natomiast wyraźnie lepszą jego gładkość. Proces wykończania mokrego ("dogarbowania") wpływa w istotny sposób na jakość i asortymentowość skór, odgrywa także decydującą rolę w kształtowaniu wskaźników mechanicznych i sensorycznych skóry. (abstrakt oryginalny)
EN
From the study of the influence of tanning processes on selected properties of soft leathers for shoe uppers, discussed in this paper, the following conclusions can be drawn. Tanning processes, from soaking to chrome tanning (leading to the obtainment of 'wet-blue' leathers), have considerable influence on grain tightness and smoothness. The ratio of the amount of tanning agents to the amount of fat liquors used in the process of wet finishing (retanning), which ranges from 1.6 (18% of agents and 11% of fat-liquors) to approximately 4.2 (23% of tanning agents and 5.5% of fat-liquors) exerts significant influence on the level of mechanical factors. At the lower ratio of the amount of agents to the amount of fat-liquors, the values of the maximal lengthening, resistance to extensibility and resistance to ripping are more favourable. The mechanical factors studied are improved by the use of fat liquors in the amount of 1% in chrome retanning applied in the first stage of wet finishing. The method of retanning significantly influences the resistance to ripping of leather. The resistance increases by an average of 6.4 to 7.8 daN/mm, with the increase in the amount of resine and vegetable agents in this process. Resistance to ripping further increases from 7.8 to 8.4 daN/mm when the fat-liquor is used in the amount of 1.5% in retanning, together with tanning agents. The use of fat liquors in retannig along with agents significantly influences the level of sensory factors. The leathers retanned thus show less fullness and less grain tightness but they demonstrate significantly more grain smoothness. Wet finishing ('retanning') significantly influences the quality and assortment of leathers. It also plays a decisive role in determining mechanical and sensory factors of leather; what is more, it is critical to the choice of the target assortment of the leather. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
99--100
Opis fizyczny
Twórcy
 • Kazimierz Pułaski University of Technology and Humanities in Radom, Poland
autor
 • Garbarnia "Szczakowa" S.A., Jaworzno
Bibliografia
 • [1] Ziajka T., Modelowanie obuwia. Poradnik projektanta i konstruktora. CLPO, Cracow 1994.
 • [2] Jamrozik B., Wierzbicka I.: Parametry reologiczne materiałów i ich wpływ na komfort użytkowania obuwia. The Proceedings of IV State Conference: Nowoczesne kierunki w produkcji i ocenie obuwia, ze szczególnym uwzględnieniem komfortu i ekologii wyrobu. CLPO, Cracow, 1997, Nov. 20-21.
 • [3] Przyjemska L., Nowe materiały na różne asortymenty obuwia spełniające wymagania higieniczno-zdrowotne. Przegląd skórzany, 2000, 11.
 • [4] Malinowska M., Kawiński K.: Badanie zdolności materiałów wierzchnich obuwiowych do zachowania trwałości kształtu. Prace JPS, 1973, R 17, 137-141.
 • [5] Rudzka E., Parocki Z., Badania nad zmniejszeniem przemakalności skór bydlęcych przeznaczonych do produkcji obuwia jesienno-wiosennego. Przegląd Skórzany, 1985, 3, 55-57.
 • [6] Duda I.: Ekowłasności i wymagania dla wyrobów przemysłu skórzanego. University of Economics in Cracow. Zeszyty Naukowe, 2000, nr 546.
 • [7] Brzeziński S., Cieślak M.: Polski system ekologicznej certyfikacji wyrobów włókienniczych. Materiały V Międzynarodowego Sympozjum CLPO. Cracow, Dec. 1998.
 • [8] Schmidt H., Cieślak M.: Czynniki szkodliwe w produkcji i wykańczalnictwie materiałów włókienniczych. The Proceedings of CLPO Conference. Cracow, 1995.
 • [9] Duda I., Marcinkowska E.: Z badań nad oceną właściwości higienicznych materiałów obuwiowych. Przegląd Skórzany, 1984, 4, 87-93.
 • [10] Golonka J.: Czynniki determinujące jakość skór na wierzchy obuwia. The Proceedings of the Conference: Towaroznawstwo wobec Integracji z Unią Europejską - edited by Jerzy Żuchowski, The Radom Technical University, Radom 2004.
 • [11] Westphal J., Slaats H.: Maintaining the break. World Leather, 1995, vol. 8, 8, 43-44.
 • [12] Żuchowski J., Golonka J.: Badania nad wpływem procesów wyprawy na właściwości reologiczne i organoleptyczne skóry. Towaroznawcze Problemy Jakości. 2004, 1, 44-55.
 • [13] Dobosz M.: Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warsaw 2001.
 • [14] Luszniewicz A., Słaby T.: Statystyka. Teoria i zadania. C.H.Beck Publishers, Warsaw 2001.
 • [15] PN-EN ISO 3376:2005. Skóra wyprawiona. Badania fizyczne i mechaniczne. Wyznaczanie wytrzymałości na rozciąganie i wydłużenia wyrażonego w procentach.
 • [16] PN-EN ISO 3377-2:2005. Skóra wyprawiona. Badania fizyczne i mechaniczne. Wyznaczanie siły rozdzierającej. Część 2: Rozdzieranie dwustronne.
 • [17] PN-86/P-22225. Skóry wyprawione miękkie. Skóry licowe na wierzchy obuwia.
 • [18] PN-EN ISO 8586-2: 1996. Analiza sensoryczna - ogólne wytyczne wyboru, szkolenia i monitorowania oceniających - eksperci.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171329083

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.