PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 2 | 90--103
Tytuł artykułu

Polish Printing in Transition

Autorzy
Warianty tytułu
Polska poligrafia w okresie transformacji
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W sektorze poligraficznym w latach 1989-2014 można wyróżnić okres: gwałtownego rozwoju przedsiębiorczości poligraficznej (1989-1995), dojrzałości i stabilizacji sektora poligraficznego (1996-2004), inwestycji i utrwalania przewagi konkurencyjnej (2005-2009), redukcji i restrukturyzacji sektora (2010-2014 i kolejne). Menedżerowie polskich przedsiębiorstw poligraficznych nie uwzględniają w swoich decyzjach analiz rynków globalnych. Makroekonomiczne procesy pozostają poza horyzontem refleksji, a planowanie ogranicza się do krótkoterminowej perspektywy mikroekonomicznej. Najbliższe lata objawią z pewnością nowe oblicze sektora poligraficznego. Obecna sytuacja w sektorze poligraficznym potwierdza nadmierny rozwój mocy produkcyjnych w stosunku do zapotrzebowania. W najbliższej perspektywie liczba przedsiębiorstw znacznie zmniejszy się - niestety częściej drogą bankructw niż restrukturyzacji.(abstrakt oryginalny)
EN
In the printing sector, between 1989 and 2014, one can distinguish the following periods: rapid development of printing enterprises (1989-1995), maturity and stability in the printing sector (1996 -2004), investments and strengthening competitive advantage (2005-2009), reduction and restructuring of the sector (2010-2014 and beyond). In their decisions, managers of Polish printing companies do not take into account global market analyses. Macroeconomic processes are beyond the horizon of reflection and planning is limited to short-term microeconomic perspective. The coming years will reveal the new face of the printing industry. The current situation in the printing industry confirms excessive growth of production capacity in relation to demand. In the near term, the number of enterprises will reduce significantly - unfortunately, more often due to bankruptcy rather than restructuring. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
90--103
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • 1. Cetera W.: "Print strategy in Europe", CMIC Summit 2014. Rochester Institute of Technology. Rochester 2014.
 • 2. Cetera W.: Poligrafia - wymiana handlowa 2000 - 2007 [Printing - trade exchange in 2000 - 2007]. Promocja XXI, Warsaw 2009.
 • 3. Cetera W.: Poligrafia w gospodarce narodowej. Statystyka sektora [Printing n the national economy. Sector statistics]. Wyd. Promocja XXI Sp. z о.о., Warsaw, 2008.
 • 4. Cetera W.: Rozwój przemysłu poligraficznego w Polsce [The development of the printing industry in Poland]. Economics and Organisation of Enterprise 2007 (2), p. 63-68.
 • 5. Chmiel J.: Statystyka mikroprzedsiębiorstw w latach 1993 - 2000 [Statistics of micro-enterprises in the years 1993 - 2000] [In:] Mikroprzedsiębiorstwa - sytuacja ekonomiczna, finansowanie, właściciele [Micro-enterprises - the economic situation, financing, owners]. E. Balcerowicz (ed.) CASE, Warsaw 2002, p. 55.
 • 6. Johansson U.: Publishing and printing activities in the EU. European Communities, "Statistics in focus" 2006 No. 6.
 • 7. Joźwiak В.: Polska poligrafia - stan obecny i perspektywy rozwoju na rynku UE [Polish printing - current situation and development prospects in the EU market]. Konferencja Naukowo-Techniczna conference, Poznań 2010.
 • 8. Kadam S.R., Evans M.A., Rothenberg S.: A Comparative Study of the Environmental Aspects of Lithographic and Digital Printing Processes. Printing Industry Center at RIT, Rochester, December 2005.
 • 9. Krajewski К.: Kreowanie miejsc pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach [Creating jobs in small and medium-sized enterprises]. "Wynagrodzenia" 1999 No. 19(9).
 • 10. Łuczka Т.: Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce [Barriers to the development of small and medium-sized enterprises in Poland] [In:] Małe i średnie przedsiębiorstwa - szkice o współczesnej przedsiębiorczości [Small and medium-sized enterprises-sketches on contemporary business]. Т. Łuczka (ed.) Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2005.
 • 11. Pellow B.A., Piętka M.J., Banis H.A.: Investing in Digital Color... The Bottom Line. Printing Industry Center, Rochester 2003.
 • 12. cf: Cost F.J.: Design to Production: The Critical Interface. Printing Industry Center at RIT, Rochester, September 2002.
 • 13. Romano F.J., Soom M.: An Investigation into Printing Industry Demographics. Printing Industry Center at RIT, Rochester 2003.
 • 14. Romano F.J.: An Investigation into Printing Industry Trends. Printing Industry Center at RIT, Rochester 2004.
 • 15. Sorce P.: Relationship Marketing Strategy. Printing Industry Center at RIT, Rochester 2002.
 • 16. Stankiewicz M.J.: Zmiany w misji i celach strategicznych polskich przedsiębiorstw - po ośmiu latach transformacji [Changes in the mission and strategic goals of Polish enterprises - after eight years of transformation]. "Raport o Zarządzaniu", Warsaw 1999.
 • 17. Sudoł S.: Ku gospodarce rynkowej - reorientacja polskich przedsiębiorstw przemysłowych w latach dziewięćdziesiątych [Towards a market economy - reorientation of Polish industrial enterprises in the nineties]. "Zeszyt Naukowy Doktorantów" 2000 no 2.
 • 18. Tarnowski W.Z.: Popyt i podaż papieru na świecie i w Polsce - perspektywa 2010 [Demand and supply of paper in the world and in Poland - 2010 perspective], the Association of Polish Papermakers, Łódź 2000.
 • 19. The future of the European in our industry hands - what the industry says. INTERGRAF 2012
 • 20. van de Capelle J.R.: An Examination of New Product Diffusion Models. Printing Industry Center at RIT, Rochester, October 2004.
 • 21. What is Print? A Characterization of the Printing Industry in the United States. Printing Industry Center at RIT, Rochester, 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171329099

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.