PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2002 | nr 3 | 171--182
Tytuł artykułu

E-edukacja uniwersytecka - szansa czy zagrożenie?

Warianty tytułu
University e-education - a chance or a threat?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Od kilkudziesięciu lat jesteśmy świadkami dokonującej się we współczesnym świecie na olbrzymią, niespotykaną dotąd skalę rewolucji informacyjnej. Co istotne, jej rozmiar stale się powiększa, a dzieje się tak przede wszystkim za sprawą postępującego rozwoju sektora informatycznego i telekomunikacyjnego; wystarczy zresztą rzut oka na takie kraje, jak USA czy Japonia. Nikogo nie trzeba chyba przekonywać, jak bardzo ta "nowa" informacja wpływa na stan współczesnej edukacji, w tym również edukacji uniwersyteckiej. Zależność tę nietrudno wytłumaczyć, jeżeli tylko spojrzeć na to, co jest istotą samej wiedzy i nauczania. Łączenie nowych technologii z procesem edukowania, często określane mianem e-learningu, ma rzecz jasna tyluż oddanych zwolenników, co i zagorzałych przeciwników. Entuzjaści wskazują na możliwość dostępu do globalnych zasobów wiedzy i kultury, obiektywizację ocen, unifikację programów nauczania oraz na wygodę. Pesymiści z kolei podnoszą do rangi symbolu mizerne wyniki państw przodujących w dziele informatyzacji własnych społeczeństw oraz zagrożenia płynące w ogóle ze strony sieci Internet i nowych mediów. Jakkolwiek jednak nie oceniać rysującego się stanu rzeczy, to plusy rozumiane w kategoriach szans zdecydowanie przeważają nad minusami, rozumianymi w kategoriach zagrożeń. Wszystko zatem wskazuje na jedno - e-learning stanie się z czasem wartością dodaną w procesie szeroko pojmowanego nauczania. (abstrakt oryginalny)
EN
From many years we are witnesses of informative revolution which has been taking place in modern world for a great scale. What is crucial is that its size is still growing and this is thanks to the development of informative and telecommunications sector; look at such countries as the USA or Japan. We don't have to convince anybody how much this new information influences the Ievel of modern education including university education. This subjection can be easily explained if we know what is the essence of knowledge and education. Connecting both new technologies and educational process often called e-learning has admirers as well as bitter opponents. The devotees point the ability to access of global resources of knowledge and culture, objectiveness of opinions, unification of educational programs and the comfort. Pessimists, on the other hand, elevate to the weigh of symbol the poor results of countries that lead in the informatization of their own societies and the threats arising from the Internet and new media. However we would judge this system, pros understood in the category of chance top over cons understood as threats. Ali this point out that e-learning will become a value added in the process of wide understood education. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Bielecki W.T., Założenia dla systemów e-learning, http://www.wspiz.edu.pl/resources/
 • Bolter J.D., Space. The Computer Hypertext and the History of Literacy, Lawrence Erlbaum, Hilsdale, N. J. 1990.
 • Galwas B., Wymagania stawiane Portalom Edukacyjnym, http://www.okno.pw.edu.pl/NTWE/NTWE/ODL/ODL1.HTML
 • Goban-Klas T., Sienkiewicz P., Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania. Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków 1999.
 • Lem S., Bomba megabitowa, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1999.
 • Levinson P., Miękkie ostrze. Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza S.A., Warszawa 1999.
 • Lubacz J. (red.), W drodze do społeczeństwa informacyjnego. Ośrodek Zagadnień Społeczeństwa Informacyjnego, Warszawa 1999.
 • A Brief History of Distance Learning, http://www.pbs.org/als/dlweek/history/
 • ePolska - Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2001-2006, http://www.kbn.gov.pl/cele/epolska.html
 • Monitor Polski z dnia 21 lipca 2000 roku Nr 22, poz. 448.
 • Uniwersytety odkrywają e-learning, http://www.puw.pl/elearning.html
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171329105

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.