PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 197 Edukacja w świetle przemian współczesnego rynku pracy: wybrane problemy | 45--56
Tytuł artykułu

Zadowolenie z pracy - problemy definicyjne

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Job Satisfaction - Definitional Problems
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Satysfakcja jest kategorią w znacznej mierze subiektywną, zależną od indywidualnej percepcji podmiotu. Ów subiektywizm implikuje konieczność włączenia do rozważań psychologii. Indywidualne oczekiwania i systemy wartości sprawiają, że nie można uniwersalnie, jednolicie dla wszystkich zaprojektować działań mających na celu podniesienie natężenia pozytywnych odczuć3. Dla psychologii, zarówno nauki, jak i praktyki, waga problemu zadowolenia z pracy wynika przede wszystkim z faktu, że praca jest jednym z podstawowych wyznaczników jakości życia i subiektywnej jego oceny. W dorobku psychologii pracy tymczasem zdecydowanie dominuje problematyka poświęcona źródłom trudności, a konsekwencje niezadowolenia opisuje się głównie w kontekście stresu pracy. O trwającym dziesiątki lat zainteresowaniu badaczy - tak psychologów, jak i ekonomistów - może świadczyć liczba występujących w tym obszarze określeń i ich definicji. Ich wieloznaczność stanowi ważny, choć nie zawsze uświadamiany problem metodologiczny. Odmienne podejście badawcze - jako skutek niejednoznacznego rozumienia zjawisk określanych jako "zadowolenie z pracy", "satysfakcja z pracy", "zadowolenie zawodowe" vs "niezadowolenie" "dyssatysfakcja", "brak satysfakcji" - utrudnia, a czasem wręcz uniemożliwia porównywanie wyników. Celem artykułu jest ukazanie trudności metodologicznych, jakie stają przed badaczem tego interdyscyplinarnego problemu, gdzie wątpliwości pojawiają się na pierwszym etapie - definicji. (fragment tekstu)
EN
For many years, job satisfaction has been one of the most frequently undertaken research problems, first and foremost due to its significance for practice: for management as determinants of an employee's work readiness, for contemporary organisations both as an objective and indicator of organisational effectiveness; psychology is obliged to the significance of professional sphere in a person's life, the influence of job satisfaction on the quality of life and its subjective evaluation. Researchers have a great interest in this area, proof of which can be seen in the number of terms and definitions. Their ambiguity is an important, yet not always obvious, methodological problem. Different research attitude - as a result of ambiguous understanding of phenomena determined as "job satisfaction", "professional satisfaction" vs "dissatisfaction", "no satisfaction" - makes it difficult, and sometimes even impossible, to compare the results. Therefore, the article aims at presenting methodological difficulties faced by a researcher dealing with an interdisciplinary problem of job satisfaction, where doubts appear at the first stage, i.e. establishing definitions. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Bańka A.: Psychologia organizacji. W: Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 3. Red. J. Strelau. GWP, Gdańsk 2000.
 • Berry L.: Psychology of Work. An Introduction to Industrial and Organizational Psychology. McGraw-Hill, Boston 1998.
 • Borkowska S.: Systemy motywowania pracowników. W: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Podręcznik. Red. H. Król, A. Ludwiczyński. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Chmiel N.: Psychologia pracy i organizacji. GWP, Gdańsk 2002.
 • Derbis R., Bańka A.: Poczucie jakości życia a swoboda działania i odpowiedzialność. Wydawnictwa Naukowe SPiA, Poznań 1998.
 • Dobrowolska M.: Satysfakcja z pracy pracowników zarobkujących w nietypowych formach zatrudnienia. W: Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji. Red. M. Gableta, A. Pietroń-Pyszek. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2009.
 • Dobrowolska M.: Związek satysfakcji z pracy i kosztów psychologicznych pracowników tymczasowo zatrudnionych. Psychologia w zarządzaniu. Red. B. Kożusznik. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010.
 • Fiech M., Mudyń K.: Pomijanie działań kształtujących poziom zadowolenia zawodowego pracowników jako przejaw dysfunkcji w procesie zarządzania zasobami ludzkim. "Problemy Zarządzania" 2011, vol. 9, nr 4 (34).
 • Hackman J.R., Oldham G.R.: Motivation through the Design of Work: Test of a New Theory. "Organizational Behavior and Human Performance" 1976, 16.
 • Herzberg F., Mausner B., Snyderman B.: Motivation to Work. Granada, London 1959.
 • Karasek R.A.: Job Demands, Job Decision Latitude and Mental Strain: Implication for Job Design. "Administrative Science Quaterly" 1979, 24.
 • Kieżun W.: Sprawne zarządzanie organizacją. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1997.
 • Kozioł L.: Trychotomia czynników motywacji w pracy - zarys koncepcji. "Zeszyty Naukowe MWSE", Tarnów 2011, nr 2(19).
 • Kunecka D., Kamińska M., Karakiewicz B.: Analiza czynników wpływających na zadowolenie z pracy w grupie zawodowej pielęgniarek. "Problemy Pielęgniarstwa" 2007, t. 15, z. 2-3.
 • Kwiatkowska-Ciotucha D., Zaluska U., Dziechciarz J.: Analiza porównawcza odczuć satysfakcji zawodowej - Polska na tle wybranych krajów Unii Europejskiej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2007.
 • Lewicka D.: Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 • Locke E.A.: Nature and Causes of Job Satisfaction. W: Handbook of Industrial and Organizational Psychology. Ed. M.D. Dunette. Rand McNally, Chicago 1976.
 • Macey W.H., Schneider B.: The Meaning of Employee Engagement. "Industrial and Organizational Psychology" 2008, 1.
 • Olechnicki K., Załęcki P.: Słownik socjologiczny. Graffiti BC, Toruń 1998.
 • Pszczołowski T.: Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław1978.
 • Robbins S.P.: Zachowania w organizacji. PWE, Warszawa 2004.
 • Rostowska T.: Małżeństwo, rodzina, praca a jakość życia. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2008.
 • Schaufeli W.B., Bakker A.B.: Defining and Measuring Work Engagement: Bringing Darity to the Concept. In: Work Engagement: A Handbook of Essential Theory and Research. Ed. A. Baker, M.P. Leiter. Psychological Press, New York 2010.
 • Schultz D.P., Schultz S.E.: Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Słownik języka polskiego. T. 6. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Springer A.: Wybrane czynniki kształtujące satysfakcję pracownika. "Problemy Zarządzania" 2011, vol. 9, nr 4 (34).
 • Stelmach W.: Ciemne strony kierowania. Placet, Warszawa 2005.
 • Szabowska-Walaszczyk A.: Zaangażowanie w pracy i organizacji - przegląd problematyki i narzędzie pomiaru. W: Psychologia zarządzania w organizacji. Red. A.M. Zawadzka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 • Wexley K.N., Youkl G.A.: Organizational Behavior Personnel Psychology. Irwin, Homewood Ill 1984.
 • Zalewska A.M.: Związki między potrzebą aprobaty społecznej a zadowoleniem z pracy w badaniach anonimowych. "Roczniki Psychologiczne" 2006, t. IX, 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171329173

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.