PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1998 | Metody uogólnień w modelowaniu transgranicznych przepływów transportowych : materiały konferencyjne pod red. Stanisława Dziadka Ustroń-Jaszowiec 4-5.11.1998 | 55--60
Tytuł artykułu

Czynniki zakłóceń w integracji regionów wobec przewozów tranzytowych

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Koncepcje gospodarczej integracji Europy powstawały już w minionych stuleciach. Jednakże dopiero w wyniku drugiej wojny światowej ukształtowany został nowy układ sił i wytworzyły się warunki sprzyjające rozwojowi procesów integracyjnych. Podstawowym z nich jest komplementarność, czyli wzajemne dopasowanie struktur gospodarczych. Kolejnym - odpowiednia infrastruktura, w szczególności kolejowa, drogowa, telekomunikacyjna i inne. Istotne znaczenie dla rozwoju integracji ma także sprzyjająca polityka ekonomiczna, polegająca na koordynacji polityki gospodarczej, wprowadzaniu swobody przepływu kapitału, pracy, wzajemnym udzielaniu sobie preferencji celnych i pozataryfowych. Do podstawowych przesłanek międzynarodowej integracji gospodarczej zalicza się - przesłanki polityczne - np. zbieżność celów polityki zagranicznej, jednolity ustrój. Należy jednak pamiętać, że różnice polityczne mogą utrudnić integrację, z kolei brak różnic wcale nie oznacza, że będzie się ona rozwijać, przesłanki społeczno-ekonomiczne - np. poprawa warunków rozwoju handlu (korzystniejsze ceny, większe możliwości zakupu lub zbytu towarów), co daje w rezultacie przyspieszenie tempa wzrostu dochodu narodowego. Integracja za pośrednictwem poprawy warunków rozwoju produkcji sprzyja także wzrostowi efektywności gospodarowania, - pozostałe przesłania - np. potrzeba wspólnego kształtowania infrastruktury (potrzeba standaryzacji urządzeń i unifikacji systemów funkcjonowania). Cechą charakterystyczną współczesnej gospodarki jest proces globalizacji. Powstają tendencje charakteryzujące się traktowaniem całego świata jako jednego rynku, na którym działa przedsiębiorstwo. Globalizacja jest więc procesem, w którym wydarzenia, decyzje, działania w jednej części świata mają znaczne konsekwencje dla całych społeczności w odległych częściach globu. Poszczególne państwa przyswajają efektywne społecznie i gospodarczo normy, zwyczaje, cele i sposoby ich realizacji, przyjęte i urzeczywistniane w państwach o wysokiej kulturze i cywilizacji. Prowadzi to do interoperabilności, która polega na tworzeniu spójności i unifikacji, zapewniających wzrost efektywności działań w relacjach międzynarodowych w systemach względnie odosobnionych (między innymi transportowych), tworzących coraz bardziej doskonały społeczno-gospodarczy system makroekonomiczny ugrupowań państw, kontynentów i docelowo całego świata. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Praca zbiorowa pod red. A. Budnikowskiego i E. Kaweckiej-Wyrzykowskiej. PWE, Warszawa 1996
 • E. Synowiec: Przyczyny i przesłanki współczesnych procesów integracyjnych. Biuletyn Informacyjny Wspólnoty Europejskie, IkiCHz, Warszawa 1996, nr 11
 • A.J. Klawe, A. Makać: Zarys międzynarodowych stosunków ekonomicznych. Warszawa 1977
 • W. Grzywacz: Niezbędność alternatywnego programu rozwoju transportu. "Przegląd Komunikacyjny" 1997, nr 1
 • J. Jastrzębska: Wspólnotowa koncepcja promocji tras o wolnym dostępie do infrastruktury kolejowej. Biuletyn Informacyjny Wspólnoty Europejskie. IkiCHz, Warszawa 1997, nr 10
 • W. Molle: Ekonomika integracji europejskiej. Teoria, praktyka, polityka. Fundacja Gospodarcza NSZZ Solidarność. Gdańsk, 1995
 • S. Ładyka: Problemy współczesnej integracji gospodarczej. Biuletyn Informacyjny Wspólnoty Europejskie. lkiCHz, Warszawa 1997, nr 5
 • S. Ładyka: Pojęcie i zakres współczesnej integracji gospodarczej. Integracja czynników produkcji. Biuletyn Informacyjny Wspólnoty Europejskie. IkiCHz, Warszawa 1997, nr 4
 • A. Szewczuk: Globalizacja jako wyzwanie konkurencyjne dla polskich przedsiębiorstw transportu samochodowego i spedycji. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej EKTRA'97. Szczecin 1997
 • M. Bąk: Transport jako przedmiot i czynnik integracji europejskiej. UG, Sopot 1997
 • T.G. Ash: Co nam uczynił XX wiek? "Gazeta Wyborcza" z 21-22.02.1998
 • J. Neider: Udział transportu w globalizacji światowej gospodarki. "Spedycja i Transport" 1998, nr 4
 • J. Burnewicz, K. Wojewódzka-Król: Europejska polityka transportowa. UG, Gdańsk 1993
 • M. Ratajczyk: Międzynarodowe konflikty na tle rozwoju infrastruktury komunikacyjnej. "Przegląd Komunikacyjny" 1989, nr 8
 • E. Teichmann: Polityka transportowa EWG a interesy narodowe. "Przegląd Komunikacyjny" 1989, nr 9
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171329245

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.