PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2011 | 21 | z. 1-2 | 17--24
Tytuł artykułu

Turystyka jako dyscyplina nauki (artykuł dyskusyjny)

Autorzy
Warianty tytułu
Tourism - an academic discipline (discursive article)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto dyskusję nad głównymi dylematami metodologicznymi związanymi z turystyką jako przedmiotem badań naukowych. W jego pierwszej części wskazano na turystykę będącą przedmiotem zainteresowania różnych dyscyplin nauki. W drugiej podjęto krytyczną dyskusję na temat podejścia wielodyscyplinarnego i interdyscyplinarnego w badaniach nad turystyką. Trzecią część stanowi analiza stanowisk metodologicznych dotyczących możliwości autonomizacji turystyki jako dyscypliny nauki. W podsumowaniu zaproponowano model rozwoju badań nad turystyką, ukierunkowany na autonomizację nauki o turystyce. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the main methodological dilemmas connected with tourism as a field of academic research. The first part presents tourism as an area of interest in various academic disciplines. The second is a critical discussion on multidisciplinary and interdisciplinary approaches to the study of tourism. The third features an analysis of the methodological standpoints concerning possibilities for the autonomy of tourism as an academic discipline. The summary proposes a model of development for tourism studies aimed at the autonomy of academic tourism. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
21
Numer
Strony
17--24
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uczelnia Vistula w Warszawie; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Airey, D., 2002, Growth and Change in Tourism Education, [in:] B. Vukonic, N. Cavlek (eds.), Rethinking Education and Training for Tourism, University of Zagreb, pp. 13-22.
 • Airey, D., 2005, Badania, wiedza i edukacja: turystyka na rozdrożach, [in:] R. Winiarski, W. Alejziak (eds.), Turystyka w badaniach naukowych, AWF w Krakowie, WSIiZ w Rzeszowie, pp. 251-261.
 • Alejziak, W., 2003, Perspektywy i kierunki rozwoju badań naukowych nad turystyką, [in:] G. Gołembski (ed.), 2003, Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, PWN, Warszawa, pp. 231-248.
 • Alejziak, W., 2005, Aktualny stan oraz perspektywy rozwoju badań naukowych nad turystyką, [in:] R. Winiarski, W. Alejziak (eds), Turystyka w badaniach naukowych, AWF w Krakowie, WSIiZ w Rzeszowie, Kraków-Rzeszów, pp. 275-298.
 • Alejziak, W., 2008, Podstawowe paradygmaty i podejścia badawcze w studiach nad turystyką, [in:] G. Gołembski (ed.), Nowe trendy rozwoju turystyki, Wyd. PWSZ, Sulechów, pp. 13-25.
 • Bernstein, R., 1991, Beyond Objectivism and Relativism: Science, Hermeneutics and Praxis, University of Pennsylvania, Philadelphia.
 • Bosiacki, S., 2005, Ekonomiczne problemy turystyki jako przedmiot badań naukowych w Polsce, [in:] R. Winiarski, W. Alejziak (eds.), Turystyka w badaniach naukowych, AWF Kraków, WSZiI w Rzeszowie, pp. 189-202.
 • Butler, R.W., 1980, The concept of a tourist area cycle of evolution: implication for managment of resources, 'The Canadian Geographer', vol. 24, No. 1, pp. 348-354.
 • Chłopecki, J., 2005, Turystologia jako dyscyplina naukowa, [in:] R. Winiarski, W. Alejziak (eds.), Turystyka w badaniach naukowych, AWF Kraków, WSIiZ w Rzeszowie.
 • Chojnicki, Z., 2005, Charakter i sytuacja nauki o turystyce - rozważania metodologiczne, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki, Bydgoszcz, 'Turystyka i Rekreacja', t. 3, pp. 11-23.
 • Comic, D., 1989, Tourism as a Subject of Philosophical Reflection, 'Revue de Tourisme', No. 44, pp. 6-13.
 • Dann, G., Nash, D., Pearce, P., 1988, Methodology in Tourism Research, 'Annals of Tourism Research', No. 18, pp. 155-169.
 • Detel, W., 1995, Nauka, [in:] E. Martens, H. Schnadelbach (eds.), Filozofia. Podstawowe pytania, Wiedza Powszechna, Warszawa, pp. 197-242.
 • Echtner, C.M, Jamal, T.B., 1997, The Disciplinary Dilemma of Tourism Studies, 'Annals of Tourism Research', No. 24, pp. 868-883.
 • Gołembski, G., 2003, Turystyka jako czynnik integrujący badania naukowe, [in:] G. Gołembski (ed.), 2003, Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, PWN, Warszawa, pp. 11-22.
 • Gołembski, G. (ed), 2008, Nowe trendy rozwoju turystyki, Wyd. PWSZ, Sulechów.
 • Graburn, N., Jafari, J. (eds.), 1991, Tourism social science, 'Annals of Tourism Research', Sp. Issue.
 • Jafari, J., 1989, Structure of Tourism, [in:] Tourism Marketing and Management Handbook, S.F. Witt, L. Moutinho (eds.), Prentice Hall, London, pp. 437-442.
 • Jafari, J., 1992, Towards Tourism Mitigation, The Freedom of Travelling in the Year 2000 - AIEST, vol. 34, St-Call.
 • Jafari, J., Aaser D., 1988, Tourism as a Subject of Doctoral Dissertation, 'Annals of Tourism Research', No. 15, pp. 407-429.
 • Jafari, J., Ritchie B., 1981, Towards a Framework of Tourism Education: Problems and Prospects, 'Annals of Tourism Research', No. 8, pp. 13-34.
 • Jovicic, Z., 1988, A Plea for Tourismological Theory and Methodology, 'Revue de Tourisme', No. 43, pp. 2-5.
 • Kazimierczak, M. (red.), 2004, Turystyka w humanistycznej perspektywie, AWF, Poznań.
 • Kazimierczak, M., 2005, Filozofia turystyki a integracja nauk o turystyce, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, PWN, Warszawa.
 • Kazimierczak, M., 2010, O autonomii nauk w turystyce, [in:] S. Tanaś (ed.), Nauka i dydaktyka w turystyce i rekreacji, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, pp. 11-20.
 • Kowalczyk, A., 2001, Geografia turyzmu, PWN, Warszawa 2001.
 • Krupa, J., Biliński, J., 2006, Turystyka w badaniach naukowych: prace przyrodnicze i humanistyczne, WSIiZ w Rzeszowie, Rzeszów.
 • Krzymowska-Kostrowicka, A., 1997, Geoekologia turystyki i wypoczynku, PWN, Warszawa.
 • Kuhn, T.S., 1968, Struktura rewolucji naukowych, PWN, Warszawa.
 • Leiper, N., 1990, Tourism Systems: An Interdyscyplinary Study, Occasion Papers, 2, Massey University.
 • Leiper, N., 2000, An Emerging Discipline, 'Annals of Tourism Research', No. 27, pp. 805-809.
 • Liszewski, S., 1994, Perspektywy badań naukowych w zakresie turystyki w Polsce w najbliższym dziesięcioleciu, 'Problemy Turystyki', nr 3/4, pp. 105-111.
 • Liszewski, S., 2003, Wkład geografii w rozwój turystyki w Polsce, [in:] G. Gołembski (ed.), 2003, Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce, AE w Poznaniu, PWN, Warszawa, pp. 111-121.
 • Liszewski, S., 2010, Nauka czy nauki o turystyce, 'Turyzm', t. 20, z. 2, pp. 37-45.
 • Łobożewicz, T., 2001, Miejsce turystyki w naukach o kulturze fizycznej, Zeszyty Naukowe AWF w Krakowie, nr 31, p. 13-20.
 • Maciołek, R., 2002, Osobliwości metodologiczne badań nad turystyką, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Bydgoszczy, nr 2, pp. 17-26.
 • Maik, W., 2002, Strategia współpracy nauki i praktyki w zakresie planowania rozwoju turystyki, [in:] R. Przybyszewska-Gudelis, M. Grabiszewski (eds.), Partnerstwo nauki i praktyki w turystyce - fakty, intencje, potrzeby rozwoju, Zeszyty Naukowe, nr 2, Wyższa Pomorska Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Bydgoszczy, pp. 41-48.
 • Maik, W., Marciniak, K., Palich, P. (red.), 2005, Teoria i praktyka w turystyce, Zeszyty Naukowe, nr 2, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.
 • Maik, W., Przybecka-Maik, M., 2005, Główne czynniki i płaszczyzny integracyjne w naukach o turystyce, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki Bydgoszcz, Turystyka i Rekreacja, t. 3, pp. 25-32.
 • Marak, J., Wyrzykowski, J., 2009, Turystyka jako przedmiot interdyscyplinarnych badań naukowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 567, 'Ekonomiczne Problemy Turystyki', z. 12, pp. 165-180.
 • Mazurkiewicz, L., 2009, O przedmiocie turystyki i rekreacji, 'Turystyka i Rekreacja', t. 5, AWF Warszawa, pp. 80-91.
 • Nowakowska, A., 2001, (red.), Cele i treści akademickiego kształcenia w dziedzinie turystyki i rekreacji, Zeszyty Naukowe, nr 81, AWF w Krakowie.
 • Nowakowska, A., 2003, Ekonomika turystyki, [in:] R. Winiarski (ed.), Nauki o turystyce, 'Studia i Monografie', nr 7 (part I), AWF, Kraków, pp. 33-42.
 • Nowakowska, A., Przydział, M. (eds.), 2006, Turystyka w badaniach naukowych: prace ekonomiczne, WSIiZ w Rzeszowie.
 • Pearce, P.L., 1993, Defining tourism Study as a Specialism: A Justification and Implications, TEOROS International, 1, pp. 25-32.
 • Pearce, P.L., Butler R. (eds.), 1993, Tourism Research: Critiques and Challenges, Routledge, London.
 • Podemski, K., 2004, Socjologia podróży, Wyd. Naukowe UAM, Poznań.
 • Popper, K.R., 1973, The Two Faces of Common Sense, [in:] Objective knowledge. An Evolutionary Approach, London.
 • Przecławski, K., 1997, Etyczne podstawy turystyki, Albis, Kraków.
 • Przecławski, K., 2010, Człowiek w czasie i przestrzeni, Albis, Kraków.
 • Przybyszewska-Gudelis, R., Grabiszewski, M. (eds.), 2002, Partnerstwo nauki i praktyki w turystyce - fakty, intencje, potrzeby rozwoju, Zeszyty Naukowe 2, Wyższa Pomorska Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Bydgoszczy.
 • Rogalewski, O., 1974, Zagospodarowanie turystyczne, WSiP, Warszawa.
 • Rogoziński, K., 1975, Wprowadzenie do teorii i badań turystyki, 'Nauka Polska', nr 9-10.
 • Rogoziński, K., 1985, Tourism as a Subject of Research and Intergration of of Sciences, 'Problemy Turystyki', nr 4, pp. 7-19.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, Dz.U. 2011, nr 179, poz. 1065.
 • Sikora, J., 2001, Potrzeba wyodrębnienia nauk o turystyce, [in:] A. Nowakowska (red.), Cele i treści akademickiego kształcenia w dziedzinie turystyki i rekreacji, Zeszyty Naukowe, nr 81, AWF w Krakowie, pp. 81-83.
 • Szubert-Zarzeczny, U., 2001, Kilka uwag o potrzebie autonomizacji 'nauki o turystyce', [in:] A. Nowakowska (ed.), Cele i treści akademickiego kształcenia w dziedzinie turystyki i rekreacji, Zeszyty Naukowe, nr 81, AWF w Krakowie, pp. 75-79.
 • Uchwała Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów z 24 października 2005 r. w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, MP, 2005, nr 79, poz. 1120 ze zm.
 • Theuns, L., 1986, Priorytety w badaniach turystycznych. Przegląd opinii ekspertów, ze szczególnym uwzględnieniem krajów rozwijających się, 'Problemy Turystyki', nr 1, pp. 48-66.
 • Tribe, J., 1997, The Indiscipline of Tourism, 'Annals of Tourism Research', No. 24, pp. 638-654.
 • Vukovic, B., 2005, 1990 - Punkt zwrotny w badaniach nad turystyką europejską, [in:] R. Winiarski, W. Alejziak (eds.), Turystyka w badaniach naukowych, AWF Kraków, WSIiZ w Rzeszowie.
 • Warszyńska, J., Jackowski, A., 1978, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa.
 • Winiarski, R., (red.), 1999, 2003, Nauki o turystyce, 'Studia i Monografie', nr 7 (part I i II), AWF, Kraków.
 • Winiarski, R. (red.), 2008, Turystyka w naukach humanistycznych, PWN, Warszawa.
 • Winiarski, R., Alejziak, W. (eds.), 2005, Turystyka w badaniach naukowych, AWF Kraków, WSIiZ w Rzeszowie.
 • Witt, S., Broke, M., Buckley, P., 1991, The management of International Tourism, Unwin Hyman, London.
 • Woźniak, A., 1995, Czy potrzebna jest integracja metodologiczna samowiedzy nauk zajmujących się turystyką?, [in:] p. Bosiacki (ed.), Turystyka i rekreacja jako czynnik integracji europejskiej, AWF w Poznaniu, pp. 52-56.
 • Woźniak, A., 2005, Socjologiczna analiza turystyki - poszukiwanie syntezy, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Turystyka i Rekreacja, t. 3, pp. 45-52.
 • Zdebski, J., 2003, Psychologia turystyki, [in:] R. Winiarski (ed.), Nauki o turystyce, 'Studia i Monografie', nr 7 (part I), AWF w Krakowie, pp. 55-66.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171329317

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.