PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | R. 12, nr 3, cz. 1 | 79--90
Tytuł artykułu

Zarządzanie wartością a ład korporacyjny

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Value Based Management and Corporate Governance
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym opracowaniu zaprezentowano dwie istotne kwestie, tj. koncepcję zarządzania wartością i pojęcie corporate gowernance - czyli nadzoru korporacyjnego. Podjęto próbę zwrócenia uwagi na powiązania pomiędzy tymi kategoriami. Wskazano, że, z jednej strony, zarządzanie wartością przedsiębiorstwa to efektywne narzędzie sprawowania nadzoru właścicielskiego, pozwalające weryfikować wyniki pracy zarządu, poprzez ocenę wartości firmy, a z drugiej strony -dobre praktyki będące podstawą koncepcji nadzoru korporacyjnego stanowią podstawę dla kreowania wartości, gdyż przejrzystość i odpowiednia komunikacja z akcjonariuszami, które stanowią istotę dobrych praktyk, stały się jednymi z najważniejszych czynników sukcesu przedsiębiorstw na współczesnych, dynamicznych rynkach. Wykazanie związku VBM z ideą corporate governance jest koncepcją łączącą etyczny i ekonomiczny wymiar współczesnych organizacji. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper presents two important issues, namely the concept of value management and the concept of corporate governance. Attempted to draw attention to the links between these categories. It was pointed out that, on the one hand, value based management is an effective tool of supervision ownership, allowing to verify the performance of the board, evaluating the value of the company, on the other hand, good practices underlying the concept of corporate governance, are the basis for creating value, because transparency and adequate communication with shareholders, which are the essence of good practices, have become some of the most important factors in the success of companies in today's dynamic markets. Demonstration of VBM connection with the idea of corporate governance is a concept combining ethical and economic dimension of contemporary organizations. (original abstract)
Rocznik
Strony
79--90
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Black A., Wright P. Bachman J.E. (2000), W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 • Bogacz-Miętka O. (2011), Kompendium wiedzy o nadzorze i kontroli nad przedsiębiorstwem, CeDeWu, Warszawa.
 • Chojecka I. (2008), Problematyka społeczna corporate governance, w: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych, Fundacja Studentów i Absolwentów AGH w Krakowie ACADEMICA Grupa Naukowa Pro Futuro, Kraków.
 • Grudzewski W., Hejduk I., Sankowska A., Wańtuchowicz (2010), Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Poltext, Warszawa.
 • Jaki A. (2008), Wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa, Wolters Kluwer, Kraków.
 • Jeżak J. (2010), Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju, C.H. Beck, Warszawa.
 • Koładkiewicz I. (2002), Nadzór korporacyjny w Narodowych Funduszach Inwestycyjnych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 • Marcinkowska M. (2000), Kształtowanie wartości firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Mikołajek-Gocejna M. (2007), Kształtowanie wartości dla akcjonariuszy na podstawie koncepcji VBM, w: Przedsiębiorstwo, wartość, zarządzanie, Suszyński C. (red.), PWE, Warszawa.
 • Mills R.W. (2005), Dynamika wartości przedsiębiorstwa dla udziałowców. Zasady i praktyka analizy wartości strategicznej, ODDK, Gdańsk.
 • Peters T.J., Waterman R.H. (2000), Poszukiwanie doskonałości w biznesie, Wydawnictwo Medium, Warszawa.
 • Pawłowicz L. (2004), Alokacja kapitału w holdingach międzynarodowych, w: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a alokacja kapitału, Bieliński J. (red.), CeDeWu, Warszawa.
 • Rok B. (2000), Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.
 • Stalmach R. (2005), Zarządzanie firmą w interesie akcjonariuszy, Difin, Warszawa.
 • Szczepankowski P. (2007), Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Świątek-Brylska I. (2005), Kształtowanie relacji społecznych w organizacji w świetle zarządzania przez wartość, w: Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych, Błaszczyk W. (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, Dz. U. Nr 171, poz. 1206 z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171329467

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.