PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 114 Rola kapitału ludzkiego w rozwoju społeczno- -gospodarczym regionu | 61--71
Tytuł artykułu

Kapitał ludzki i jego kompetencje jako podstawa działalności e-biznesowej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Human Capital and Competences as E-Business Basis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kapitał ludzki jest źródłem rozwoju gospodarczego i bogacenia się społeczeństw. Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych i powstawanie nowych dziedzin działalności opartych na tych technologiach, wymaga odpowiedniego zasobu wiedzy i kompetencji od reprezentantów strony podażowej i popytowej. Oznacza to, że kapitał ludzki musi podlegać jakościowym prze-obrażeniom, by był zdolny do odgrywania należnej mu roli we współczesnym świecie, w którym coraz ważniejszą rolę odgrywa działalność e-biznesowa.(abstrakt autora)
EN
Human capital is a source of economic development and enrichment of societies. Development of information and communication technologies and the emergence of new activities based on these technologies requires adequate amount of knowledge and expertise of representatives of the supply as well as the demand side. This means that human capital must be subject to a qualitative transformation in order to be able to play adeqaute role in the modern world, in which the increasingly important role is played by e-business.(author's abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Badzińska E., Technologie informacyjno-komunikacyjne w środowisku wirtualnym, w: Ekonomiczno-społeczne i techniczne wartości w gospodarce opartej na wiedzy, red. J. Buko, Zeszyty Naukowe nr 809, Ekonomiczne Problemy Usług nr 113, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014.
 • Bericht des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung (19. Ausschuss), TA-Projekt: E-Commerce, Dt. Bundestag, Bonn 2002, za: A. Kaapke et al., E-Commerce-Center Handel: Die Begriffe des eCommerce, Frankfurt am Main 2001.
 • Budziewicz A., Drab-Kurowska A., E-commerce jako element wspomagający funkcjo-nowanie krajowego operatora pocztowego w obliczu globalizacji, w: Przemiany i perspektywy polskich przedsiębiorstw w dobie integracji z Unią Europejską, red. K. Piech, G. Szczodrowski, Instytut Wiedzy, Warszawa 2003.
 • Czyżewski A., Góralczyk B., Modrzewska M., Saganowska E., Wojciechowska M., Regionalne zróżnicowanie kapitału ludzkiego w Polsce, Studia i Prace, z. 277, ZBSE GUS i PAN, Warszawa 2011.
 • Davenport T., Zarządzanie pracownikami wiedzy, Walters Kluwer, Kraków 2007.
 • Jung J., Kirchner L., A Framework for Modelling E-business Resources, "Arbeitsberichte des Instituts für Wirtschaftsinformatik" 2004, nr 44, Koblenz.
 • Leister R.D., Wie "Cool" ist E-business?, "Zeitschrift für Betriebswirtschaft" 2001, nr 5 (71).
 • Lipka A., W stronę kwalitologii zasobów ludzkich, Difin, Warszawa 2005.
 • Norris M., West S., E-biznes, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2001.
 • Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 • Regionale Telekommunikation, Booz-Allen & Hamilton, IMK, Frankfurt am Main 1997.
 • Stähler P., Geschäftsmodelle in der digitalen Ökonomie: Merkmale, Strategien und Auswirkungen, przedstawione za I. Hausladen, Geschäftsprozessgestaltung von E-Maintenance-Lösungen von Unternehmen, Peter Lang, Frankfurt am Main 2006.
 • Szczygielska A., Rozważania teoretyczne o relacjach pomiędzy kluczowymi kompetencjami, wartościami i kulturą organizacyjną, w: Problemy etyczne w organizacji uczącej się, red. E. Skrzypek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2012.
 • Szpringer W., Handel elektroniczny - konkurencja czy regulacja?, Difin, Warszawa 2000.
 • Wagner F., E-biznes w instytucjach finansowych w Europie. Czynniki sukcesu - czynni-ki porażki (na przykładzie strategicznego znaczenia Internetu dla działalności ubezpieczeniowej), w: Materiały ogólnopolskiego seminarium naukowego "Znaczenie Internetu dla zakładów ubezpieczeń działających na polskim rynku", Katedra Ubezpieczeń AE w Poznaniu, Poznań 18 maj 2004.
 • Wasiluk A., Dereszkiewicz M., Działania firm w zakresie kształtowania wiedzy pracowników (przykład województwa podlaskiego), w: Organizacja oparta na wiedzy, red. B. Powichrowska, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok 2011.
 • Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce, red. B. Godziszewski, M. Haffer, M.J. Stankiewicz, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń 2005.
 • Wielicki T., Skibicka B., Nowe paradygmaty zarządzania firmą w gospodarce opartej na wiedzy, w: Organizacja oparta na wiedzy, red. B. Powichrowska, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok 2011.
 • Wprowadzenie do ekonomiki firmy telekomunikacyjnej, red. H. Babis, WZiEU, Szczecin 1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171329507

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.